Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 gruodžio 4 d., Briuselis

Bendras Europos dangus. Valstybėms narėms nepavyko iki nustatyto laiko sukurti vientisesnės Europos oro erdvės

Daugelis valstybių narių nesugebėjo įgyvendinti reikalavimo iki 2012 m. gruodžio 4 d. baigti kurti devynis funkcinius oro erdvės blokus, ir joms dar liko daug nuveikti. Pagal regionus suskirstyti funkciniai oro erdvės blokai yra Bendro Europos dangaus – projekto, kuriuo siekiama sukurti bendrą Europos oro erdvę ir taip trigubai padidinti pajėgumus bei perpus sumažinti skrydžių sąnaudas, – pagrindinis elementas, tačiau jie nebuvo baigti kurti iki galutinio termino. Šiandien Komisija įspėjo pradėsianti valstybių narių, kurios nebaigė kurti funkcinių oro erdvės blokų ir įgyvendino ne visus teisinius reikalavimus, pažeidimų nagrinėjimo procedūras. 2013 m. pavasarį ji pateiks naują teisinių priemonių rinkinį, kuriuo bus siekiama paspartinti reformas ir užtikrinti, kad būtų baigta kurti bendra Europos oro erdvė.

Neefektyvus suskaidytos Europos oro erdvės valdymas kasmet papildomai atsieina beveik 5 mlrd. eurų. Dėl oro erdvės suskaidymo skrydžiai vidutiniškai pailgėja 42 km, taigi didėja degalų sąnaudos ir išmetama daugiau teršalų, tenka mokėti daugiau brangių naudotojo rinkliavų ir daugėja vėlavimo atvejų. JAV valdo tokio pat dydžio oro erdvę, kurioje oro eismas intensyvesnis, tačiau jos oro erdvės valdymo sąnaudos beveik perpus mažesnės.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė:Visomis įmanomomis priemonėmis sieksime sukurti bendrą Europos oro erdvę. Dėl perpildytos oro erdvės ir vėlavimo patiriama daugiau sąnaudų, už kurias kasdien tenka mokėti skrydžių paslaugomis besinaudojantiems Europos piliečiams ir verslo įmonėms. Jei pamąstysime, kiek būtų galima sutaupyti veiksmingai naudojantis oro erdve ir kaip tai būtų naudinga aplinkai, nekils abejonių, kad šiai iniciatyvai jokiais būdais negalima leisti žlugti. Ekonomikos nuosmukio laikais negalime apsiriboti tuo, ką turime. Šiuo metu Europos oro erdvės reforma vyksta pernelyg lėtai. Funkciniai oro erdvės blokai yra pagrindinė Bendro Europos dangaus infrastruktūros dalis, tačiau iki galutinio termino jie dar nebuvo baigti kurti. Vienintelis būdas tai pasiekti – imtis griežtų ES teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimo priemonių.

2012 m. yra lemiami metai Bendro Europos dangaus projektui – turi būti įvykdyti keturi pagrindiniai uždaviniai, iš kurių vienas – iki 2012 m. gruodžio mėn. baigti kurti devynis funkcinius oro erdvės blokus.

Kaip nustatyta ES teisės aktuose, funkciniai oro erdvės blokai turėjo būti baigti kurti iki 2012 m. gruodžio 4 d. Nuveikta nemažai – visa Europa ir dar keturios valstybės (Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Norvegija ir Šveicarija) suskirstytos į devynis tokius blokus. Tačiau šiais blokais dar negalima naudotis, nes kai kuriuos iš jų vis dar riboja valstybių sienos, kituose nepakankamai pritaikytos oro navigacijos paslaugos, o kai kuriais naudotis trukdo abi kliūtys. Pagrindinė šios problemos priežastis – daug dėmesio skiriama instituciniams klausimams, o ne teoriniams ir praktiniams veiklos tobulinimo aspektams, be to, pernelyg siekiama apsaugoti nacionalinius interesus.

Pagrindiniai faktai

Bendras Europos dangus yra pavyzdinė Europos iniciatyva, kuria reformuojama Europos skrydžių valdymo kontrolės sistema, kad būtų patenkinti būsimi pajėgumų ir saugos poreikiai. Remiantis praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio pabaigos iniciatyvomis 2004 m. priimtas pirmasis Bendro Europos dangaus teisės aktų rinkinys, o 2009 m. – antrasis rinkinys.

Visiškai įgyvendinus Bendro Europos dangaus iniciatyvą:

  • dešimteriopai pagerės sauga;

  • trigubai padidės oro erdvės pajėgumas;

  • skrydžių valdymo sąnaudos sumažės 50 proc.;

  • poveikis aplinkai sumažės 10 proc.

Funkcinių oro erdvės blokų nauda

1993 m. atvėrus ES aviacijos rinką pradėjo skraidyti daugiau žmonių, skrydžiai atpigo ir imta teikti daugiau oro susisiekimo paslaugų. Nuo to laiko oro eismo intensyvumas padidėjo 54 proc.

Dėl riboto oro erdvės pajėgumo Europoje padaugėjo vėlavimo atvejų. Tačiau vėlavimą lemia ne tik ribotas pajėgumas, bet ir neefektyvus bei suskaidytas oro eismo valdymas. Oro erdvės ribos šiuo metu atitinka valstybių sienas ir dėl to dažnai negalima skristi tiesiu maršrutu, nors taip būtų sutaupyta kuro, sumažėtų sąnaudos ir būtų mažiau kenkiama aplinkai.

Nors Europos ir JAV oro erdvė yra panašaus dydžio, Europoje yra daugiau kaip 30 maršrutinės oro navigacijos paslaugų teikėjų, o JAV – tik vienas. JAV tomis pačiomis sąnaudomis valdoma dvigubai daugiau skrydžių nei Europoje.

Funkciniai oro erdvės blokai neapsiriboja valstybių sienomis. Jie sudaro bendrą oro erdvę, kuri, kaip ir bendra rinka, leidžia ES piliečiams nevaržomai keliauti, gyventi ir dirbti visoje ES. Pradėjus naudotis tais blokais padidės sauga, nes orlaivių valdytojams nebereikės rūpintis sienos kirtimo formalumais ir laikytis nebe tokios veiksmingos nacionalinės tvarkos. Orlaiviai galės skristi tiesesniais maršrutais ir tinkamesniame aukštyje, taigi bus sutaupyta kuro ir bus rečiau vėluojama. Vientisoje Europos oro erdvėje bus teikiamos jungtinės paslaugos – taip bus mažiau kenkiama aplinkai, o skrydžių sąnaudos sumažės keliais milijardais eurų per metus.

Tolesni veiksmai

Europos Komisija visoms atitinkamoms valstybėms netrukus išsiųs oficialius įspėjimus.

Daugiau informacijos MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Asmenys ryšiams

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61


Side Bar