Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eυρωπαϊκη Επιτροπη

Δελτιο Τυπου

Bρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2012

Ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός: τα κράτη μέλη αδυνατούν να τηρήσουν καίρια προθεσμία για την επίτευξη αποδοτικότερου ευρωπαϊκού εναερίου χώρου

Πολλά κράτη μέλη καθυστερούν σοβαρά και δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις ώστε να καταστήσουν πλήρως επιχειρησιακά εννέα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου (FAB) μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012 που έχει ορισθεί ως προθεσμία. Μια κρίσιμη προθεσμία χάθηκε για τα FAB, τα περιφερειακά λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου τα οποία είναι κύριο στοιχείο των φιλόδοξων σχεδίων δημιουργίας ενιαίου ευρωπαϊκού εναερίου χώρου, διότι θα τριπλασιάσουν τη χωρητικότητα του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου και θα μειώσουν κατά το ήμισυ το κόστος του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η Επιτροπή προειδοποίησε σήμερα ότι θα κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά κρατών μελών για όλα τα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου (FAB) που δεν συμφωνούν ακόμη πλήρως με όλες τις νομικές απαιτήσεις. Θα υποβάλει επίσης την άνοιξη του 2013 νέα δέσμη νομοθετικών μέτρων για να επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις και να εξασφαλισθεί πλήρως η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού.

Οι αδυναμίες που προκαλούνται από τον κατακερματισμένο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο επιφέρουν πρόσθετο κόστος ύψους σχεδόν 5 δισεκατ. ευρώ κάθε χρόνο. Σε κάθε μέση πτήση προστίθενται στη διανυόμενη απόσταση 42 χιλιόμετρα, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταναλώνει περισσότερα καύσιμα, να δημιουργούνται περισσότερες εκπομπές ρύπων, να αυξάνονται οι επιβαρύνσεις για τους χρήστες και να παρατηρούνται μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ΗΠΑ ελέγχουν τον ίδιο όγκο εναερίου χώρου με περισσότερη κυκλοφορία με σχεδόν το μισό κόστος.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Siim Kallas, αρμόδιος για τις μεταφορές, δήλωσε: «Θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να γίνει πραγματικότητα ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Το κόστος του κυκλοφοριακού φόρτου και των καθυστερήσεων το πληρώνουν καθημερινά οι Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρηματίες όταν ταξιδεύουν. Εάν σε αυτό προστεθεί και το κόστος για την οικονομία λόγω χαμηλότερης απόδοσης, όπως και το κόστος για το περιβάλλον, είναι σαφές ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός είναι πολύ σημαντικός για να τον αφήσουμε να αποτύχει. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε με την παγιωμένη κατάσταση. Τη στιγμή αυτή, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης του ευρωπαϊκού εναερίου χώρου καθυστερεί σοβαρά. Τα FAB είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της υποδομής του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και χάσαμε μια κρίσιμης σημασίας προθεσμία. Άλλη επιλογή δε υπάρχει, πρέπει να επιβληθεί αυστηρά η νομοθεσία της ΕΕ.»

Το έτος 2012 είναι καίριας σημασίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (ΕΕΟ), κατά το οποίο έπρεπε να υπάρξουν τέσσερα απτά αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων εννέα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου (FAB), τα οποία όφειλαν να καταστούν επιχειρησιακά από τον Δεκέμβριο 2012

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα λειτουργικά τμήματα του εναερίου χώρου (FAB) έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012. Συνολικά έχουν καθορισθεί 9 FAB που καλύπτουν όλη την ΕΕ συν ακόμη 4 κράτη (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Νορβηγία, Ελβετία), τα οποία αντιπροσωπεύουν σημαντική πρόοδο. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα FAB δεν «λειτουργούν» ακόμη πραγματικά, διότι είτε ακολουθούν ακόμη τα εθνικά σύνορα είτε δεν είναι ακόμη βέλτιστες οι σχετικές αεροναυτιλιακές υπηρεσίες, ή αμφότερα. Η κύρια αιτία αυτού του προβλήματος είναι η παρατεταμένη εστίαση περισσότερο στην επίλυση θεσμικών ζητημάτων παρά στον προσδιορισμό και την έναρξη επιχειρησιακών βελτιώσεων και η αδικαιολόγητη προστασία των εθνικών συμφερόντων.

Ιστορικό:

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός (ΕΕΟ) αποτελεί εμβληματική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αναμόρφωση του ελέγχου της ευρωπαϊκής εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να καλυφθούν οι μελλοντικές ανάγκες χωρητικότητας και ασφάλειας. Με βάση τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί στο τέλος της δεκαετίας του ’90, εκδόθηκε η δέσμη ενιαίος ουρανός I (ΕΕΟ I) το 2004 και η δέσμη ενιαίος ουρανός IΙ (ΕΕΟ IΙ) το 2009 .

Με την πλήρη υλοποίηση του ΕΕΟ:

  • θα βελτιωθεί στο δεκαπλάσιο η ασφάλεια πτήσεων,

  • θα τριπλασιασθεί η χωρητικότητα του εναερίου χώρου,

  • θα μειωθεί κατά 50% το κόστος της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας,

  • θα μειωθούν κατά 10% οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Γιατί χρειαζόμαστε πλήρως λειτουργικά FAB

Με το άνοιγμα της αγοράς αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ το 1993, οι μετακινήσεις έγιναν πιο εύκολες και οικονομικά πιο προσιτές, αυξήθηκαν δε τα αεροπορικά δρομολόγια. Έκτοτε, η αεροπορική κίνηση αυξήθηκε κατά 54%.

Οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του εναερίου χώρου στην Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε περισσότερες καθυστερήσεις. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται μόνον στην έλλειψη χωρητικότητας αλλά και στο γεγονός ότι ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη είναι κατακερματισμένος και αναποτελεσματικός. Σήμερα, ο εναέριος χώρος είναι διαμορφωμένος με βάση τα εθνικά σύνορα, με αποτέλεσμα οι πτήσεις συχνά να μην ακολουθούν απευθείας διαδρομές, ενώ θα ήταν δυνατόν να εξοικονομούνται καύσιμα, να μειωθεί το κόστος και να ωφεληθεί το περιβάλλον.

Εν είδει σύγκρισης, σε εναέριο χώρο χονδρικά του ιδίου μεγέθους, η Ευρώπη έχει περισσότερους από 30 παρόχους αεροναυτιλιακής εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή, ενώ οι ΗΠΑ μόνον έναν· οι ΗΠΑ εξυπηρετούν διπλάσιο αριθμό πτήσεων από ό,τι η Ευρώπη με το ίδιο κόστος.

FAB είναι τμήμα του ουρανού στο οποίο δεν υπάρχουν σύνορα. Μπορεί να εκληφθεί ως ενιαίος εναέριος χώρος, ακριβώς όπως η ενιαία αγορά της ΕΕ επιτρέπει στους πολίτες της να ταξιδεύουν, να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα οπουδήποτε μέσα στην ΕΕ. Η ασφάλεια πτήσεων θα βελτιωθεί με τα FAB, διότι τα αεροσκάφη θα μπορούν να πετούν χωρίς να τίθεται θέμα διέλευσης συνόρων και, άρα, χωρίς εθνικές ρυθμίσεις που είναι λιγότερο αποτελεσματικές. Καθώς τα αεροσκάφη θα ακολουθούν διαδρομές σε πλέον ευθεία γραμμή και θα πετούν σε καλύτερα ύψη, με τα FAB θα καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση καυσίμων και η μείωση των καθυστερήσεων. Με την ενοποίηση του ευρωπαϊκού ουρανού και την εδραίωση των σχετικών υπηρεσιών, τα FAB θα συμβάλουν στη μείωση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στο περιβάλλον και στη μείωση του κόστους των πτήσεων που σήμερα αντιπροσωπεύουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

Επόμενες ενέργειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει σύντομα προειδοποιητικές επιστολές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Για περισσότερες πληροφορίες: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar