Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 4 декември 2012 г.

Единно европейско небе: държавите членки не спазиха важен срок при изграждането на по-ефективно въздушно пространство в Европа

Много държави членки изостават сериозно от графика и все още не са изпълнили изцяло всички изисквания, за да бъдат създадени девет напълно функционални блокове въздушно пространство (ФБВП) в рамките на поставения срок ― 4 декември 2012 г. Така не бе спазен срок от изключително голямо значение при изграждането на ФБВП ― регионалните блокове въздушно пространство, които са основен елемент от амбициозните планове за създаване на единно европейско небе, с което да се утрои капацитетът на европейското въздушно пространство и да се намалят наполовина разходите за контрол на въздушното движение. Днес Комисията предупреди, че ще започне процедури за нарушение срещу държави членки във връзка с всички функционални блокове въздушно пространство (ФБВП), които все още не отговарят изцяло на всички законови изисквания. Тя също така ще представи нов пакет от законодателни мерки през пролетта на 2013 г. с цел ускоряване на реформите и гарантиране на цялостното изграждане на Единното европейско небе.

Разпокъсаността на европейското въздушно пространство води до неефективност, която поражда допълнителни разходи в размер на почти 5 млрд. евро годишно. Тази разпокъсаност увеличава средната дължина на полетите с 42 километра, поради което самолетите изразходват повече гориво, произвеждат повече вредни емисии, плащат повече под формата на скъпи разходи за обслужване и понасят последиците от по-големи закъснения. Съединените щати контролират същото по мащаби въздушно пространство с повече трафик, като разходите им са почти наполовина по-малки.

Сийм Калас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за транспорта, заяви: „Ще предприемем всички възможни действия, за да превърнем в реалност проекта за Единно европейско небе. Разходите, свързани с претоварения въздушен трафик и закъсненията, се заплащат ежедневно от европейските граждани и предприятия за всеки полет. Като прибавим разходите за икономиката от загубата на ефективност и цената, която плащаме по отношение на околната среда, става ясно, че проектът за Единно европейско небе е прекалено важен, за до допуснем той да се провали. В условията на икономическа криза не можем да си позволим да се примирим с настоящата ситуация. В този момент прилагането на реформата на европейското въздушно пространство изостава сериозно. ФБВП са основен елемент от инфраструктурата на Единното европейско пространство и един важен краен срок не бе спазен. Нямаме друг избор освен да наложим строго прилагане на законодателството на ЕС.“

2012 г. е изключително важна за изграждането на Единното европейско небе (ЕЕН), като бяха поставени цели в четири ключови области, включително привеждането на девет функционални блока въздушно пространство (ФБВП) в готовност за експлоатация до декември.

Съгласно законодателството на ЕС изискванията относно функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП) трябваше да бъдат изпълнени до 4 декември 2012 г. Бяха определени общо 9 ФБВП, обхващащи целия ЕС и още четири държави (Босна и Херцеговина, Хърватия, Норвегия, Швейцария), което представлява значителен напредък. От друга страна тези ФБВП все още не са наистина „функционални“, тъй като продължават да следват националните граници или все още не е оптимизирано тяхното аеронавигационно обслужване, или и двете едновременно. Основната причина за този проблем е дълго продължилото съсредоточаване върху приключването на институционалните въпроси, вместо да се посочат и задействат оперативни подобрения, както и прекомерната защита на национални интереси.

Контекст:

Единното европейско небе (ЕЕН) е водеща европейска инициатива за извършване на реформи в структурата на контрола на въздушното движение в Европа с цел да се отговори на бъдещите потребности по отношение на капацитета и безопасността. Въз основа на инициативите от края на 90-те години на миналия век през 2004 г. бе приет пакетът от мерки „Единно небе I“ (ЕЕН I), а през 2009 г. бе приет пакетът „Единно небе II“ (ЕЕН II).

Цялостното изпълнение на проекта за ЕЕН ще доведе до:

  • десетократно повишаване на степента на безопасност;

  • утрояване на капацитета на въздушното пространство;

  • намаляване на разходите за управление на въздушното движение с 50 %;

  • намаляване на въздействието върху околната среда с 10 %.

Защо се нуждаем от напълно функционални блокове въздушно пространство

Отварянето на пазара на ЕС за въздухоплавателни услуги през 1993 г. направи пътуването много по-достъпно и евтино и стимулира растежа на услугите в сектора. Оттогава трафикът е нараснал с 54 %.

Ограниченията по отношение на капацитета на въздушното пространство в Европа водят до повече закъснения. Причина за закъсненията обаче не е само недостигът на капацитет; те се дължат и на факта, че контролът на въздушното движение в Европа е разпокъсан и неефективен. Въздушното пространство понастоящем е структурирано в съответствие с националните граници и поради това полетите често не се движат по преките маршрути, които биха довели до икономии на гориво и намаляване на разходите и биха имали по-слабо въздействие върху околната среда.

За сравнение, в рамките на въздушно пространство с приблизително еднакви мащаби в Европа има повече от 30 доставчици на маршрутно аеронавигационно обслужване, докато в САЩ доставчикът е само един; същевременно при идентични разходи в САЩ се обслужват два пъти повече полети отколкото в Европа.

ФБВП е част от небето, в която националните граници са премахнати. Този блок може да се разглежда като единно въздушно пространство, по същия начин както единният пазар в ЕС позволява на гражданите на ЕС да пътуват, живеят и работят свободно навсякъде в ЕС. Като дават възможност на самолетите да извършват полети, без да се съобразяват с преминаването на граници, а съответно и с по-малко ефективни национални разпоредби, ФБВП ще повишат степента на безопасност. Освен това като дават възможност на самолетите да се движат по по-преки маршрути на по-добра височина, ФБВП ще спестяват гориво и ще намалят закъсненията. Чрез уеднаквяване на условията в рамките на европейското небе и консолидиране на неговото обслужване ФБВП ще намалят въздействието на въздухоплаването върху околната среда и ще понижат цената на пътуването със самолет с милиарди евро годишно.

Следващи стъпки

Скоро Европейската комисия ще продължи действията в тази насока чрез изпращане на официални уведомителни писма до всички засегнати страни.

За повече информация: MEMO/12/934; IP/12/1089; SPEECH/12/711

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar