Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 november 2012

Concentraties: Commissie keurt overname goed van Belgische grondafhandelaar Aviapartner door LBO France

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening de voorgenomen overname goedgekeurd van het Belgische Aviapartner door het Franse WFS, dat onder de uiteindelijke zeggenschap staat van door LBO France beheerde fondsen. Aviapartner en WFS verlenen beide grondafhandelingsdiensten en andere vrachtvervoerdiensten. Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat de gefuseerde onderneming op alle betrokken markten scherpe concurrentie zou blijven ondervinden van grondafhandelingsbedrijven, dat de belemmeringen voor het betreden van de markt over het algemeen laag waren, waardoor er nieuwe marktdeelnemers konden komen, en dat de klanten zeer koopkrachtig waren.

De activiteiten van de partijen overlappen elkaar niet voor het verlenen van platform-, passagiers- en bagageafhandelingsdiensten. Het mededingingsonderzoek van de Commissie werd daarom toegespitst op vrachtafhandeling aan de landzijde. Op dat gebied overlappen de activiteiten van de partijen elkaar op vijf luchthavens, namelijk Amsterdam-Schiphol, Bazel-Mulhouse, Brussel-Nationaal, Frankfurt am Main en Parijs Roissy-Charles de Gaulle. Behalve voor Brussel-Nationaal en Frankfurt am Main is de groei van de marktaandelen zeer beperkt. Voor Frankfurt am Main zou ook het gezamenlijke marktaandeel van de partijen nog steeds beperkt zijn. Wat Brussel-Nationaal betreft, toonde het onderzoek van de Commissie aan dat de concurrentie van andere grondafhandelingsbedrijven, zoals Swissport/Flightcare, de activiteiten van de gefuseerde onderneming voldoende zou beperken. Bovendien bleken geen belangrijke belemmeringen voor het betreden van de markt aanwezig te zijn en zal binnenkort nieuwe opslagruimte worden gebouwd.

De Commissie heeft geen mededingingsbezwaren vastgesteld voor offline vrachtafhandelingsdiensten, omdat het gezamenlijke marktaandeel van de gefuseerde onderneming beperkt is. Wat de vervoerdiensten per vrachtwagen betreft, zijn de activiteiten van de partijen beperkt en hebben zij geen invloed op de betrokken markten.

De Commissie kwam derhalve tot de conclusie dat de voorgenomen transactie geen aanleiding zal geven tot mededingingsbezwaren.

De transactie werd op 24 oktober 2012 bij de Commissie aangemeld.

Achtergrond

De Commissie heeft de gevolgen van de voorgenomen transactie voor de mededinging onderzocht op de markten voor het verlenen van platform-, passagiers- en bagageafhandelingsdiensten, diensten voor vrachtafhandeling aan de landzijde, offline vrachtafhandelingsdiensten en vervoerdiensten per vrachtwagen.

De Commissie heeft eveneens onderzocht of de geplande overname conglomeraateffecten zou hebben, omdat de gefuseerde onderneming op vele luchthavens zowel platform-, passagiers- en vrachtafhandelingsdiensten als diensten voor vrachtafhandeling aan de landzijde zou kunnen verlenen. Het marktonderzoek heeft uitgewezen dat klanten deze diensten afzonderlijk blijven contracteren en voldoende mogelijkheden zullen behouden om naar andere leveranciers over te schakelen, waardoor de overname niet tot negatieve effecten op de mededinging zou leiden.

Ondernemingen en producten

LBO France Gestion SAS beheert beleggingsfondsen zonder sectorspecialisatie en is wereldwijd actief, maar spitst zich toe op de Europese Economische Ruimte (EER).

WFS Global Holding SAS biedt grondafhandelingsdiensten en andere vrachtvervoerdiensten aan in Noord-Amerika, het Caribisch gebied, Europa, Azië en Afrika.

Aviapartner Holding NV verleent grondafhandelingsdiensten en andere vrachtvervoerdiensten in Europa.

Concentratiecontrole – regels en procedures

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER of een wezenlijk deel daarvan op significante wijze zouden belemmeren.

Het overgrote deel van de concentraties levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

Meer informatie over deze zaak is beschikbaar op de volgende website:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_6671

Contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar