Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 30 noiembrie 2012

3 decembrie, Ziua europeană a persoanelor cu handicap: europenii sunt foarte favorabili îmbunătățirii accesibilității pentru persoanele cu handicap

Bruxelles, 30 noiembrie 2012 – Cetățenii europeni cred cu tărie că persoanele cu handicap ar trebui să poată participa pe deplin în cadrul societății, potrivit unui nou sondaj realizat de Comisia Europeană și publicat înainte de 3 decembrie – Ziua europeană a persoanelor cu handicap. Un procentaj de 97 % dintre cei interogați au declarat că persoanele cu handicap ar trebui să aibă posibilitatea de a merge la școală, de a-și găsi un loc de muncă sau de a avea acces la magazine la fel ca oricine altcineva. Șapte din zece respondenți au considerat că o mai bună accesibilitate a bunurilor și a serviciilor ar ameliora foarte mult viața persoanelor cu handicap, a celor în vârstă și a altor categorii de populație, cum ar fi părinții cu copii mici. Un procentaj de 84 % cred că bunurile și serviciile mai accesibile ar crea de asemenea mai multe oportunități pentru industrie.

Dezvoltarea accesibilității pentru persoanele cu handicap este o componentă-cheie a strategiei generale în domeniu a UE (IP/10/1505). Comisia Europeană elaborează în prezent o serie de propuneri pentru Actul european privind accesibilitatea, care se preconizează că va fi prezentat în 2013. Sondajul publicat astăzi a constatat că 86 % dintre europeni consideră că soluții similare în materie de accesibilitate la nivelul întregii Europe ar permite persoanelor cu handicap să călătorească, să studieze și să lucreze în alte state membre ale UE, iar 78 % consideră că normele comune ar facilita activitatea companiilor pe piața unică a UE.

În Europa toată lumea are dreptul să participe pe deplin în cadrul societății, iar europenii împărtășesc foarte clar acest punct de vedere”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Accesibilitatea universală este în centrul strategiei noastre pentru o Europă fără obstacole, motiv pentru care intenționez să înaintez în 2013 o propunere pentru eliminarea barierelor din calea persoanelor cu handicap prin intermediul unui Act european privind accesibilitatea.”

La 3 decembrie 2012, Comisia Europeană va anunța câștigătorii celei de a treia ediții a premiului anual Access City Award - un concurs inovator între orașele europene destinat promovării accesibilității în mediul urban pentru persoanele cu handicap. Printre câștigătorii edițiilor anterioare se numără orașele Salzburg din Austria (IP/11/1492) și Avila din Spania (IP/10/1641).

Context

În Uniunea Europeană, o persoană din șase, adică aproximativ 80 de milioane de oameni, are un handicap al cărui grad variază între ușor și grav. Peste o treime dintre persoanele de peste 75 de ani suferă de un handicap care le impune limitări într-o anumită măsură. Se preconizează că numărul acestora va crește odată cu îmbătrânirea progresivă a populației UE. Majoritatea acestor persoane sunt împiedicate, mult prea frecvent, să participe pe deplin în cadrul societății și al economiei din cauza unor obstacole fizice sau de altă natură, precum și din cauza discriminării.

Conform Cartei drepturilor fundamentale a UE, „Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității”. În plus, UE și toate cele 27 de state membre ale acesteia s-au angajat deja să creeze o Europă fără obstacole prin semnarea Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD).

„Accesibilitate” înseamnă posibilitatea persoanelor cu handicap de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la sistemele și tehnologiile informației și comunicațiilor, precum și la alte facilități și servicii.

Comisia a adoptat în 2010 o strategie cuprinzătoare pentru crearea până în 2020 a unei Europe fără obstacole pentru persoanele cu handicap. Planul în cauză prezintă modul în care UE și guvernele naționale pot oferi persoanelor cu handicap mijloacele prin care acestea să poată beneficia efectiv de drepturile de care dispun.

Una dintre principalele acțiuni prevăzute a fost o inițiativă privind accesibilitatea. Obiectivul este recurgerea la standardizare sau la normele în materie de achiziții publice pentru a face accesibilă persoanelor cu handicap întreaga gamă de bunuri și servicii, favorizând în același timp dezvoltarea unei piețe UE a dispozitivelor de asistare. Se preconizează o creștere considerabilă a acestei piețe în anii următori, pe baza experienței din Statele Unite.

În decembrie 2011, Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu o durată de zece săptămâni privind posibile măsuri de îmbunătățire a accesibilității în Europa (IP/11/1533). Rezultatele acestei consultări vor fi utilizate de Comisie la pregătirea Actului european privind accesibilitatea, pregătire care include o evaluare în profunzime a impactului diverselor opțiuni de politică. Comisia intenționează să prezinte o propunere în cursul anului 2013.

Pentru informații suplimentare

Sondaj Eurobarometru – Atitudini față de accesibilitate în UE:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Comisia Europeană – Persoanele cu handicap:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Premiul Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar