Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 30 listopada 2012 r.

3 grudnia - Europejski Dzień Osób Niepełnosprawnych: Europejczycy zdecydowanie popierają dostępność dla osób niepełnosprawnych

Bruksela, 30 listopada 2012 r. – według wyników nowego badania przeprowadzonego przez Komisję Europejską i opublikowanego przed 3 grudnia - Europejskim Dniem Osób Niepełnosprawnych - Europejczycy są przekonani, że osoby niepełnosprawne powinny w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Zdaniem 97% respondentów, osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość dostępu do szkół, miejsc pracy oraz sklepów na równi z innymi. Według 7 na 10 respondentów lepszy dostęp do towarów i usług znacznie poprawiłby życie osób niepełnosprawnych, osób starszych i innych osób, np. rodziców małych dzieci. 84% respondentów twierdzi, że bardziej dostępne towary i usługi stworzyłyby również więcej możliwości dla przemysłu.

Lepsza dostępność dla osób niepełnosprawnych w Europie stanowi ważny element kompleksowej europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności (IP/10/1505). Komisja Europejska przygotowuje obecnie wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który ma zostać ogłoszony w 2013 r. Wyniki opublikowanego dzisiaj badania pokazują, że 86% Europejczyków wierzy w to, że istnienie zbliżonych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych w całej Europie umożliwiłoby tym osobom podróżowanie, studiowanie i pracę w innych państwach członkowskich, a 78% uważa, że wspólne przepisy ułatwiłyby przedsiębiorstwom działanie w ramach jednolitego rynku unijnego.

„Każdy obywatel Europy ma prawo do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i Europejczycy zdecydowanie podzielają ten pogląd” – powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości. Dostępność wszystkich aspektów życia dla każdego stanowi centralny element naszej strategii na rzecz Europy bez barier dla niepełnosprawnych. Dlatego właśnie zamierzam przedstawić w 2013 r. wniosek dotyczący europejskiego aktu w sprawie dostępności, który będzie miał za zadanie zniesienie barier z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne.

W dniu 3 grudnia 2012 r. Komisja Europejska ogłosi zwycięzców trzeciej corocznej nagrody Access City Award – nagrody w innowacyjnym konkursie dla miast europejskich, promującym dostępność przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Wśród poprzednich zwycięzców znajduje się Salzburg w Austrii (IP/11/1492) oraz Avila w Hiszpanii (IP/10/1641).

Kontekst

Jeden na sześciu mieszkańców Unii Europejskiej – czyli ok. 80 mln osób – jest niepełnosprawny w lekkim lub znacznym stopniu. Ponad jedna trzecia osób w wieku przekraczającym 75 lat jest niepełnosprawna w sposób ograniczający w pewnym zakresie ich funkcjonowanie. Liczby te będą najprawdopodobniej rosnąć wraz ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa UE. Zbyt często osoby te są pozbawione możliwości pełnego uczestniczenia w życiu społecznym i gospodarczym ze względu na bariery fizyczne lub inne, jak również dyskryminację.

Karta praw podstawowych UE stanowi, że „Unia uznaje i szanuje prawo osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im samodzielność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności”. Ponadto UE i jej 27 państw członkowskich zobowiązały się już do stworzenia Europy bez barier, podpisując Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (UNCRPD).

„Dostępność przestrzeni publicznej” oznacza dostęp osób niepełnosprawnych, na równych prawach z innymi, do środowiska fizycznego, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz innych obiektów i usług.

W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła kompleksową strategię stworzenia do 2020 r. Europy bez barier dla osób niepełnosprawnych. Zawiera ona plan określający, jak UE i rządy państw członkowskich mogą wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych i umożliwić im korzystanie z ich praw.

Jednym z kluczowych działań przewidzianych w strategii jest inicjatywa dotycząca dostępności przestrzeni publicznej. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie standaryzacji lub przepisów dotyczących zamówień publicznych do zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do wszystkich towarów i usług oraz jednoczesne rozwinięcie unijnego rynku urządzeń przystosowanych do potrzeb takich osób. Oczekuje się znacznego wzrostu tego rynku w najbliższych latach, tak jak nastąpiło to w Stanach Zjednoczonych.

W grudniu 2011 r. Komisja Europejska rozpoczęła trwające dziesięć tygodni konsultacje społeczne na temat możliwych działań na rzecz poprawy dostępności w Europie (IP/11/1533). Wyniki tych konsultacji będą wykorzystane przez Komisję w pracach nad europejskim aktem w sprawie dostępności, który będzie obejmował dokładną ocenę skutków różnych wariantów polityki. Komisja zamierza przedstawić wniosek w 2013 r.

Dodatkowe informacje

Badanie Eurobarometru – Postawy względem dostępności w UE:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Komisja Europejska – Osoby niepełnosprawne:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Nagroda Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar