Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 november 2012

Europese Dag van mensen met een handicap: Europeanen voorstander van betere toegankelijkheid

Brussel, 30 november 2012 – De meeste Europeanen vinden het van groot belang dat gehandicapten volledig aan de samenleving kunnen deelnemen. Dit blijkt uit een nieuwe Eurobarometer-enquête, die de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd met het oog op de Europese Dag van mensen met een handicap (3 december). Van de respondenten verklaarde 97% dat mensen met een handicap net als ieder ander naar school moeten kunnen gaan, werk moeten kunnen vinden en toegang tot winkels moeten hebben. 7 van de 10 respondenten denken dat een betere toegankelijkheid van goederen en diensten de levenskwaliteit van gehandicapten, ouderen en andere burgers, zoals ouders met kleine kinderen, sterk zou verbeteren. 84% van hen is van oordeel dat een betere toegankelijkheid van goederen en diensten bovendien meer kansen voor de industrie zou creëren.

De toegankelijkheid in Europa verbeteren voor mensen met een handicap is een van de hoofdelementen van de brede strategie van de EU inzake handicaps (IP/10/1505). De Europese Commissie werkt momenteel aan voorstellen voor een Europese toegankelijkheidswet, die in 2013 klaar moeten zijn. Uit de nieuwe enquête blijkt dat het volgens 86% van de Europeanen voor gehandicapten eenvoudiger zou worden om in een ander EU-land te reizen, studeren en werken, als in heel Europa voor hetzelfde soort toegankelijkheidsoplossingen wordt gekozen. Ook is 78% van hen van mening dat gemeenschappelijke regels het voor ondernemingen gemakkelijker zou maken zaken te doen op de interne markt.

"Europeanen zijn het erover eens dat iedereen het recht heeft volledig aan de samenleving deel te nemen", aldus mevrouw Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. "Onze strategie voor een Europa zonder drempels staat in het teken van toegankelijkheid. Daarom wil ik in 2013 een voorstel indienen voor een Europese toegankelijkheidswet die de barrières voor gehandicapten moet slechten."

Op 3 december 2012 zal de Europese Commissie de namen bekendmaken van de winnaars van de derde jaarlijkse "Access City Award" – een innovatieve wedstrijd tussen Europese steden om de toegankelijkheid voor gehandicapten te bevorderen. Deze prijs is eerder gewonnen door het Oostenrijkse Salzburg (IP/11/1492) en het Spaanse Avila (IP/10/1641).

Achtergrond

Een op de zes inwoners van de Europese Unie – rond de 80 miljoen mensen – heeft een lichte tot zware handicap. Meer dan een derde van de mensen boven de 75 heeft beperkingen die hen in enige mate hinderen. Deze aantallen zullen stijgen naarmate de EU-bevolking ouder wordt. Het merendeel van deze mensen wordt maar al te vaak verhinderd volledig deel te nemen aan het sociale en economische leven vanwege fysieke of andere barrières. Ook ondervinden zij discriminatie.

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt het volgende bepaald: "De Unie erkent en eerbiedigt het recht van personen met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun maatschappelijke en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapsleven te bewerkstelligen." Door het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap (UNCRPD) te ondertekenen, hebben de EU en al haar 27 lidstaten zich er bovendien reeds toe verbonden een drempelvrij Europa te creëren.

'Toegankelijkheid' houdt in dat mensen met een handicap op gelijke voet met anderen toegang hebben tot de fysieke omgeving, vervoer, informatie- en communicatietechnologieën en –systemen en andere faciliteiten en diensten.

De Europese Commissie heeft in 2010 een brede strategie vastgesteld om in de periode tot 2020 een Europa zonder drempels voor gehandicapten tot stand te brengen. Dit plan geeft aan op welke wijze de EU en de lidstaten mensen met een handicap de middelen kunnen aanreiken om hun rechten uit te oefenen.

Eén van de belangrijkste acties is het initiatief om via normalisatie of de regels inzake openbare aanbestedingen alle goederen en diensten toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Deze aanpak moet ook de EU-markt voor hulpmiddelen stimuleren. Verwacht wordt dat deze markt de komende jaren aanzienlijk zal groeien, gezien de ervaring in de Verenigde Staten.

In december 2011 is de Europese Commissie een publieke raadpleging gestart over mogelijke maatregelen om de toegankelijkheid in Europa te verbeteren (IP/11/1533). De resultaten van deze raadpleging zullen door de Commissie worden gebruikt bij haar voorbereidingen voor Europese toegankelijkheidswetgeving, waaronder een diepgaande evaluatie van het effect van de verschillende beleidsopties. De Commissie wil in de loop van 2013 een voorstel indienen.

Meer informatie

Eurobarometer-enquête – Standpunten over toegankelijkheid in de EU:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Europese Commissie – Mensen met een handicap:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Access City Award:

www.accesscityaward.eu

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar