Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 30. novembrī

Eiropas Invalīdu diena 3. decembrī: eiropieši pārliecinoši atbalsta iespēju labāku pieejamību personām ar invaliditāti

Briselē, 2012. gada 30. novembrī – Eiropieši pārliecinoši uzskata, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt iespējai pilnībā iesaistīties sabiedrībā. To apliecināja jaunais Eiropas Komisijas veiktais apsekojums pirms Eiropas Invalīdu dienas 3. decembrī. Starp aptaujātajiem 97 % teica, ka cilvēkiem ar invaliditāti jābūt iespējai apmeklēt skolu, iekārtoties darbā vai doties iepirkties tāpat kā jebkuram citam. 7 no 10 respondentiem saka, ka preču un pakalpojumu labāka pieejamība ļoti lielā mērā uzlabotu cilvēku ar invaliditāti, vecākā gadagājuma cilvēku un citu, piemēram, vecāku ar maziem bērniem, dzīvi. 84 % uzskata, ka pieejamākas preces un pakalpojumi radītu arī vairāk iespēju rūpniecībai.

Padarīt Eiropu pieejamāku cilvēkiem ar invaliditāti ir ES vispārējās stratēģijas invaliditātes jomā galvenā daļa (IP/10/1505). Eiropas Komisija pašlaik gatavo priekšlikumus Eiropas tiesību aktam par pieejamību, kuru paredzēts pieņemt 2013. gadā. Šodienas apsekojumā konstatēts, ka 86 % eiropiešu uzskata, ka līdzīgi pieejamības risinājumi visā Eiropā ļaus cilvēkiem ar invaliditāti ceļot, mācīties un strādāt citā ES valstī, un 78 % domā, ka kopīgi noteikumi atvieglos uzņēmumu darbību ES vienotajā tirgū.

„Ikvienam Eiropā ir tiesības pilnībā iesaistīties sabiedrībā, un eiropieši ļoti pārliecinoši piekrīt šim viedoklim," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tiesiskuma komisāre Redinga. „Dzīves pieejamības uzlabošana ikvienam ir pamatā mūsu stratēģijai par Eiropu bez šķēršļiem, tāpēc es plānoju iesniegt priekšlikumu, lai likvidētu šķēršļus personām ar invaliditāti, 2013. gadā pieņemot Eiropas tiesību aktu par pieejamību.”

2012. gada 3. decembrī Eiropas Komisija paziņos trešās ikgadējās balvas Access City ieguvējus. Tas ir novatorisks konkurss starp Eiropas pilsētām, lai cilvēkiem ar invaliditāti veicinātu pieejamību pilsētvidē. Iepriekšējās balvas ieguvējas ir Zalcburga Austrijā (IP/11/1492) un Avila Spānijā (IP/10/1641).

Vispārīga informācija

Vienam no sešiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā – aptuveni 80 miljoniem – ir invaliditāte, sākot no vieglas līdz smagai. Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju vecumā virs 75 gadiem ir ar invaliditāti, kas viņus zināmā mērā ierobežo. ES iedzīvotājiem arvien vairāk novecojot, paredzams, ka šie skaitļi palielināsies. Vairumam šo iedzīvotāju bieži vien ir liegta iespēja pilnībā iesaistīties sabiedrībā un tautsaimniecībā fizisku vai citu šķēršļu, kā arī diskriminācijas dēļ.

ES Pamattiesību hartā teikts, ka "Savienība atzīst un ievēro invalīdu tiesības izmantot pasākumus, kas paredzēti, lai nodrošinātu viņu neatkarību, sociālo un profesionālo integrāciju un dalību sabiedrības dzīvē." Turklāt ES un visas 27 tās dalībvalstis, parakstot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par invalīdu tiesību aizsardzību (UNCRPD), jau ir apņēmušās radīt Eiropu bez šķēršļiem.

"Pieejamība" nozīmē, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir tāda pati piekļuve kā visiem fiziskajai videi, transportam, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un sistēmām, kā arī citiem pakalpojumiem un dienestiem.

Komisija 2010. gadā pieņēma vispusīgu stratēģiju, lai līdz 2020. gadam radītu Eiropu bez šķēršļiem cilvēkiem ar invaliditāti. Plānā izklāstīts, kā ES un valstu valdības var sniegt iespējas invalīdiem, lai viņi varētu izmantot savas tiesības.

Viens no galvenajiem pasākumiem bija pieejamības iniciatīva. Mērķis ir izmantot standartizāciju vai publisko iepirkumu noteikumus, lai padarītu visas preces un pakalpojumus pieejamus invalīdiem, vienlaikus veicinot ES tirgu attiecībā uz palīgierīcēm. Ņemot vērā Amerikas Savienoto Valstu pieredzi, paredzams, ka turpmākajos gados šis tirgus būtiski palielināsies.

2011. gada decembrī Eiropas Komisija sāka desmit nedēļu ilgu sabiedrisko apspriešanu par iespējamiem pasākumiem pieejamības uzlabošanai Eiropā (IP/11/1533). Šīs apspriešanas rezultāti tagad tiks iekļauti Komisijas sagatavošanas darbos Eiropas tiesību aktam par pieejamību, kuri ietver pamatīgu novērtējumu par dažādu politikas iespēju ietekmi. Komisija plāno iesniegt priekšlikumu 2013. gadā.

Papildu informācija

Eirobarometra apsekojums – Attieksme pret pieejamību Eiropas Savienībā:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Eiropas Komisija – Cilvēki ar invaliditāti:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Balva Access City:

www.accesscityaward.eu

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar