Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 30 d., Briuselis

2012 m. gruodžio 3 d. minėsimos Europos neįgaliųjų dienos proga europiečiai tvirtai pritaria, kad neįgaliesiems būtų sudarytos geresnės sąlygos

2012 m. lapkričio 30 d., Briuselis. Kaip rodo naujoji Europos Komisijos apklausa, paskelbta rengiantis gruodžio 3 d. minėsimai Europos neįgaliųjų dienai, europiečiai tvirtai įsitikinę, kad neįgalieji turėtų būti visaverčiai visuomenės nariai. 97 proc. apklaustųjų nuomone, neįgaliesiems, kaip ir kitiems, turėtų būti sudarytos sąlygos eiti į mokyklą, gauti darbą ar patekti į parduotuvę. Anot 7 iš 10 respondentų, jei neįgaliems, pagyvenusiems ir kitiems žmonėms, pavyzdžiui, mažamečius auginantiems tėvams, būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti prekių ir paslaugų, jų gyvenimas smarkiai pagerėtų. 84 proc. apklaustųjų nuomone, jei būtų sudarytos geresnės sąlygos gauti prekių ir paslaugų, tai taip pat suteiktų daugiau galimybių pramonei.

Labiau pritaikyti Europą neįgaliesiems – vienas svarbiausių ES bendros strategijos dėl negalios tikslų (IP/10/1505). Šiuo metu Europos Komisija rengia Europos akto dėl prieinamumo pasiūlymus, kuriuos numato pateikti 2013 m. Remiantis šiandienos apklausa, 86 proc. europiečių mano, kad jei prieinamumo sąlygos būtų panašios visoje Europoje, neįgalieji galėtų keliauti į kitą ES šalį, joje mokytis ir dirbti, o 78 proc. jų galvoja, kad jei taisyklės būtų vienodos, įmonėms būtų lengviau veikti bendrojoje ES rinkoje.

„Europiečiai be išlygų pritaria, kad kiekvienas Europoje turi teisę būti visaverčiu visuomenės nariu“, – teigė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja V. Reding. – Labiau pritaikyti neįgaliesiems gyvenimo sąlygas yra labai svarbi mūsų strategijos dėl Europos be kliūčių nuostata, todėl 2013 m. ketinu pateikti Europos akto dėl prieinamumo pasiūlymą, kuriuo bus siekiama pašalinti neįgaliesiems kylančias kliūtis.“

2012 m. gruodžio 3 d. Europos Komisija paskelbs trečiojo konkurso dėl geriausiai neįgaliesiems pritaikyto Europos miesto laimėtojus. Šio naujoviško kasmet rengiamo konkurso tikslas – prisidėti prie sąlygų neįgaliesiems pritaikymo miestuose. Ankstesni laimėtojai – Austrijos miestas Zalcburgas (IP/11/1492) ir Ispanijos miestas Avila (IP/10/1641).

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungoje kas šeštam žmogui (apie 80 milijonų žmonių) nustatyta įvairaus laipsnio – nuo lengvo iki sunkaus – negalia. Daugiau kaip trečdalis vyresnių nei 75 metų žmonių turi negalią, kuri daugiau ar mažiau apsunkina jų gyvenimą. Kadangi ES gyventojai vis labiau senėja, šie skaičiai turėtų dar didėti. Pernelyg dažnai daugelis šių žmonių negali būti visaverčiais visuomenės nariais ir ekonomikos dalyviais dėl fizinių ar kitokių kliūčių, taip pat dėl diskriminacijos.

ES pagrindinių teisių chartijoje teigiama, kad „Sąjunga pripažįsta ir gerbia neįgaliųjų asmenų teisę naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų nepriklausomumą, socialinį bei profesinį integravimą ir dalyvavimą bendruomenės gyvenime.“ Be to, dar pasirašydamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, ES ir visos 27 valstybės narės įsipareigojo kurti Europą be kliūčių.

Prieinamumas apibrėžiamas kaip neįgaliųjų galimybė tokiomis pat kaip ir kitų asmenų sąlygomis naudotis fizine infrastruktūra, transportu, informacinėmis ir ryšių technologijomis bei sistemomis ir kitomis priemonėmis bei paslaugomis.

2010 m. Komisija priėmė išsamią strategiją, kaip iki 2020 m. sukurti Europą be kliūčių neįgaliesiems. Numatytas planas, kaip ES ir valstybių narių vyriausybės galėtų sudaryti neįgaliesiems sąlygas naudotis savo teisėmis.

Viena svarbiausių strategijos iniciatyvų – geresnis sąlygų pritaikymas neįgaliesiems. Standartizavimo arba viešojo pirkimo taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad neįgalieji galėtų gauti visas prekes ir paslaugas, ir skatinti ES pagalbinių įtaisų rinką. Atsižvelgiant į JAV patirtį, tikėtina, kad ši rinka per ateinančius kelerius metus labai išaugs.

2011 m. gruodžio mėn. Europos Komisija surengė dešimt savaičių trukusias viešas konsultacijas dėl galimų priemonių pagerinti Europoje sąlygas neįgaliesiems (IP/11/1533). Į konsultacijų rezultatus Komisija atsižvelgs rengdama Europos akto dėl prieinamumo pasiūlymą, pavyzdžiui, nuodugniai vertindama įvairių politikos galimybių poveikį. Pasiūlymą Komisija ketina pateikti 2013 m.

Daugiau informacijos

Eurobarometro apklausa „Požiūris į prieinamumą ES“

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Europos Komisija, neįgalieji

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Geriausiai neįgaliesiems pritaikyto miesto apdovanojimas

www.accesscityaward.eu

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud, tel. (+32 2 296 74 56)


Side Bar