Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. november 30.

December 3-a a fogyatékossággal élő személyek európai napja: az európaiak határozottan támogatják a fogyatékos személyek javát szolgáló akadálymentesítést

Brüsszel, 2012. november 30. – A fogyatékossággal élő személyek európai napja, december 3-a közeledtével az Európai Bizottság új felmérést tett közzé, amelyből kitűnik, hogy az európaiak szilárdan hisznek abban, hogy a fogyatékossággal élő személyek és az időskorúak számára lehetővé kell tenni a társadalomban való teljes körű részvételt. A megkérdezettek 97%-ának véleménye szerint a fogyatékossággal élő személyek számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy iskolába járjanak, álláshoz jussanak vagy akadálytalanul vásárolhassanak – akárcsak bárki más. 10 válaszadóból 7 úgy véli, hogy a termékekhez és szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférés nagymértékben javítaná a fogyatékossággal élő személyek, az időskorúak és mások – például a kisgyermekes szülők – életminőségét. 84%-uk megítélése szerint a könnyebben hozzáférhető áruk és szolgáltatások révén bővülnének az ipar lehetőségei is.

Európa hozzáférhetőbbé tétele a fogyatékossággal élő személyek számára az EU átfogó fogyatékosságügyi stratégiájának központi elemét képezi (IP/10/1505). Az Európai Bizottság jelenleg készíti elő a tervek szerint 2013 során közzéteendő európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra vonatkozó javaslatait. A mai felmérés szerint az európaiak 86%-a úgy véli, hogy az Európa-szerte hasonló hozzáférést biztosító megoldásoknak köszönhetően a fogyatékossággal élő személyek képesek lennének arra, hogy egy másik uniós tagállamban utazzanak, tanuljanak vagy dolgozzanak, míg 78%-uk szerint a közös szabályok megkönnyítenék a vállalkozások számára az EU egységes piacán való működést.

„Európában mindenki jogosult a társadalomban való teljes körű részvételre, és az európaiak egyértelműen osztják ezt az álláspontot” – nyilatkozta Viviane Reding alelnök, az EU jogérvényesülésért felelős biztosa. „Az akadálymentes Európára irányuló stratégiánk középpontjában az a törekvés áll, hogy mindenki életét megkönnyítsük. Ezért kívánok 2013-ban egy olyan javaslatot előterjeszteni, amely az európai akadálymentesítési intézkedéscsomaggal a fogyatékossággal élő személyek életét megnehezítő akadályok lebontását célozza.”

2012. december 3-án az Európai Bizottság kihirdeti a harmadik éve megrendezett Access City díj nyerteseit – ez az európai városok közötti innovatív verseny a városi környezet fogyatékossággal élő személyek számára történő akadálymentesítésének előmozdítására irányul. A díj korábbi nyertesei közé tartozik az ausztriai Salzburg (IP/11/1492) és a spanyolországi Avila (IP/10/1641).

Előzmények

Az Európai Unió minden hatodik polgára – mintegy 80 millió ember – különböző fokú, az enyhétől a súlyosig terjedő fogyatékkal él. A 75 évesnél idősebbek több mint egyharmada szenved olyan fogyatékosságban, amely valamilyen mértékben korlátozza őt. Az uniós népesség fokozatos idősödése miatt e számok egyre emelkednek. A fogyatékossággal élő személyek többsége a fizikai vagy más akadályok, valamint a hátrányos megkülönböztetés miatt igen gyakran nehézségekbe ütközik, hogy a társadalomban és a gazdaságban teljes körűen részt vegyen.

Az Európai Unió alapjogi chartája értelmében „az Unió elismeri és tiszteletben tartja a fogyatékkal élő személyek jogát az önállóságuk, társadalmi és foglalkozási beilleszkedésük, valamint a közösség életében való részvételük biztosítását célzó intézkedésekre.” Ezenfelül az EU és mind a 27 tagállama a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény (UNCRPD) aláírásával már elkötelezte magát egy akadálymentes Európa megteremtése mellett.

Az „akadálymentesítés” azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal egyenlő mértékű hozzáféréssel rendelkeznek a fizikai környezet, a közlekedés, az informatikai és kommunikációs technológiák és rendszerek, valamint más létesítmények és szolgáltatások terén.

A Bizottság 2010-ben átfogó stratégiát fogadott el, amelynek célja, hogy 2020-ra megteremtse az akadálymentes Európát a fogyatékossággal élő személyek számára. A terv felvázolja, hogy az EU és a tagállami kormányok miként tehetik lehetővé fogyatékkal élő polgáraik számára, hogy maradéktalanul élhessenek jogaikkal.

Az akadálymentesítési kezdeményezés volt az egyik legfontosabb a tervben szereplő intézkedések közül. Az a cél, hogy oly módon alkalmazzák a szabványosításról vagy a közbeszerzésről szóló szabályokat, hogy azok az összes terméket és szolgáltatást hozzáférhetővé tegyék a fogyatékossággal élő személyek számára, és egyben ösztönözzék a segédeszközök uniós piacát. E piac az egyesült államokbeli tapasztalatokból kiindulva az elkövetkezendő években várhatóan növekedni fog.

2011 decemberében az Európai Bizottság tízhetes nyilvános konzultációt indított el az akadálymentesebb Európa megteremtését célzó lehetséges intézkedésekről (IP/11/1533). E konzultáció eredményeit a Bizottság figyelembe veszi az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag előkészítése során, amely a különböző szakpolitikai lehetőségek hatásainak alapos értékelését is magában foglalja. A Bizottság 2013 folyamán javaslatot kíván benyújtani erre vonatkozóan.

További információk

Eurobarométer felmérés – az európaiak hozzáállása az akadálymentesítéshez:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Európai Bizottság – fogyatékossággal élő személyek:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Access City díj:

www.accesscityaward.eu

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Kapcsolattartók:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar