Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 ноември 2012 г.

3 декември — Европейски ден на хората с увреждания: европейците силно подкрепят по-добрата достъпност за хората с увреждания

Брюксел, 30 ноември 2012 г. — Европейците са твърдо убедени, че хората с увреждания трябва да могат да участват пълноценно в обществото. Това показва ново проучване на Европейската комисия, публикувано по повод Европейския ден на хората с увреждания на 3 декември. 97 % от запитаните смятат, че хората с увреждания трябва да могат да ходят на училище, да си намерят работа или да могат да пазаруват в магазините като всички други. 70 % заявяват, че подобряването на достъпността на стоки и услуги ще подобри значително живота на хората с увреждания, на възрастните хора и на други хора, като например родителите на малки деца. 84 % смятат, че подобряването на достъпа до стоки и услуги ще доведе и до повече възможности за промишлеността.

Европа трябва да се превърне в място, което е по-достъпно за хората с увреждания — това е ключов елемент от цялостната стратегия за хората с увреждания (IP/10/1505). В момента Европейската комисия изготвя предложения за европейски акт за достъпност, които да представи през 2013 г. Според днешното проучване 86 % от европейците смятат, че ако в цяла Европа се въведат подобни решения за осигуряване на достъпност, това ще позволи на хората с увреждания да пътуват, учат и работят в друга страна от ЕС, а 78 % са на мнение, че общите правила ще улеснят дейността на предприятията в единния пазар на ЕС.

„Всеки в Европа има право да участва пълноценно в обществото и европейците несъмнено споделят тази гледна точка,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „Осигуряването на достъпност за хората с увреждания е в центъра на стратегията ни за Европа без бариери. Ето защо възнамерявам да представя предложение за премахване на бариерите чрез европейски акт за достъпност през 2013 г.“

На 3 декември 2012 г. Европейската комисия ще обяви лауреатите на третата годишна награда „Достъпен град“ — новаторско съревнование между европейските градове за насърчаване на достъпността в градската среда за хората с увреждания. Сред предишните победители са Залцбург в Австрия (IP/11/1492) и Авила в Испания (IP/10/1641).

Контекст

Една шеста от европейците — или общо около 80 милиона души — живеят с някаква форма на увреждане, било то лека или тежка. Повече от една трета от хората на възраст над 75 години страдат от увреждания, които в някаква степен ги ограничават. Със застаряването на населението на ЕС тези цифри само ще растат. Заради физически и други препятствия и дискриминация повечето от тези хора твърде често не могат пълноправно и пълноценно да участват в обществения и икономическия живот.

Според Хартата на ЕС на основните права „Съюзът признава и зачита правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ЕС и 27-те държави от него вече поеха ангажимент за създаване на Европа без бариери.

„Достъпност“ означава равноправен достъп на хората с увреждания до физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните технологии и системи и други съоръжения и услуги.

През 2010 г. Комисията прие цялостна стратегия за създаването на Европа без бариери за хората с увреждания до 2020 г. В нея се очертават начините, по които ЕС и правителствата на държавите членки могат да осигурят на хората с увреждания възможност да се ползват от своите права.

Едно от ключовите действия в стратегията е инициатива за достъпност. Нейната цел е да се използват стандартизацията или правилата за обществените поръчки за гарантиране на достъпността на всички стоки и услуги за хората с увреждания, като същевременно се насърчава европейският пазар за помощни средства. Очаква се през следващите години този пазар значително да се разрасне, както се случи в САЩ.

През декември 2011 г. Европейската комисия стартира десетседмична обществена консултация относно възможните мерки за подобряване на достъпността в Европа (IP/11/1533). Резултатите от консултацията ще бъдат отразени сега в подготовката на Комисията за европейски акт за достъпност, при която се извършва задълбочена оценка на въздействието на различните варианти на политиката. Комисията смята да представи предложение през 2013 г.

За повече информация

Проучване на Евробарометър — Отношение към достъпността в ЕС:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_360_345_en.htm

Европейска комисия — Хора с увреждания:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm

Награда „Достъпен град“:

www.accesscityaward.eu

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Contacts :

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar