Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. novembra 2012

Poročilo: Kako preprečevati kriminal v Evropi

Preprečevanje nasilja na ulici, boj proti kibernetskemu ustrahovanju ali spodbujanje zgodnjega odkrivanja odvisnosti – to je le nekaj inovativnih pobud za preprečevanje kriminala po vsej EU, ki se izvajajo v okviru Evropske mreže za preprečevanje kriminala (EUCPN). Evropska komisija v okviru danes objavljenega poročila ocenjuje prizadevanja mreže za izboljšanje zaščite in varnosti evropskih državljanov. Komisija ugotavlja, da je cilj številnih projektov spodbuditi akterje na lokalni ravni, a hkrati meni, da bi mreža svoj učinek lahko izboljšala, če bi svoje pobude še bolj ciljno usmerila in še tesneje sodelovala s ključnimi akterji na področju preprečevanja kaznivih dejanj.

Mreža EUCPN je vseevropska platforma za izmenjavo najboljših praks, raziskav in informacij o tem, kako učinkovito preprečevati kriminal. V okviru teh dejavnosti EUCPN vse od leta 2001 s svojim delom pomaga uslužbencem organov pregona, socialnim in mladinskim delavcem, zdravstvenim delavcem, učiteljem in akademikom ter oblikovalcem politik na nacionalni ravni in na ravni EU.

„S pomočjo sredstev EU Evropska mreža za preprečevanje kriminala deluje na področju preprečevanja kaznivih dejanj in s tem pomaga državam članicam pri zagotavljanju varnejše družbe. Današnje poročilo dokazuje, da mreža deluje dobro, hkrati pa predlaga, kako še uspešneje delovati na tem področju v prihodnosti,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

EUCPN med drugim posebno pozornost posveča prestopništvu mladoletnikov, mestnemu kriminalu in kriminalu, povezanemu z drogami. Tako se na primer osredotoča na ozaveščanje, in sicer s pomočjo Evropske nagrade za preprečevanje kriminala (ECPA), vsakoletnega natečaja, na katerem je nagrajen najboljši projekt na temo preprečevanja kriminala; na temo drog, na primer prek preventivnih projektov za osnovnošolce in srednješolce na Nizozemskem; in v okviru obsežnega projekta, v katerem sodelujejo lokalni organi, policija in predstavniki zdravstvenega sektorja v kraju Malmö na Švedskem, tudi na temo nasilja v družini.

Celoten seznam dejavnosti in dobrih praks, ki jih podpira EUCPN, je na voljo v obvestilu MEMO/12/925.

Današnje poročilo Komisije kaže, da je bila mreža EUCPN v zadnjih dveh letih in pol pri svojem delovanju uspešna. Vendar obstajajo možnosti za nadaljnje izboljšanje delovanja mreže. Pri izdelavi gradiva (tematski dokumenti, poročila, študije itd.) bi na primer morala bolj upoštevati potrebe ljudi, ki delajo na področju preprečevanja kriminala, na primer s pripravo gradiva o dobrih praksah za akterje na regionalni in lokalni ravni.

V okviru poročila Komisija mreži EUCPN priporoča tudi vzpostavitev tesnejših odnosov z Eurostatom (za zagotovitev boljših statističnih podatkov na ravni EU), z Evropsko policijsko akademijo CEPOL (s ciljem doseči akterje, ki delujejo na lokalni ravni), in z Evropskim policijskim uradom Europol (s ciljem prepoznati prihodnje izzive in določiti prednostne naloge v boju proti organiziranemu kriminalu).

Raven kriminala se je v večini držav EU v zadnjih desetih letih zniževala. A obstajajo znatne razlike med različnimi vrstami kriminala. Od leta 2006 do leta 2009 je policija zabeležila povečano število kaznivih dejanj v številnih državah članicah, zlasti na področju vlomov in trgovine s prepovedanimi drogami. Hkrati pa se je število prijavljenih kraj motornih vozil, nasilnih kaznivih dejanj in ropov bistveno zmanjšalo.

Uporabne povezave

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju.

Spletna stran Evropske mreže za preprečevanje kriminala

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar