Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 30 november 2012

Verslag over misdaadpreventie in Europa

Verboden wapenbezit aanpakken. Cyberpesten bestrijden. Verslavingen in een vroeg stadium opsporen. Het zijn maar enkele van de vernieuwende initiatieven die overal in de EU worden genomen in het kader van het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie (EUCPN). De Europese Commissie heeft vandaag een evaluatieverslag voorgesteld over de inspanningen die het netwerk levert om de veiligheid van de Europese burgers te verbeteren. De conclusie is dat er al veel gebeurt om de betrokkenen op lokaal niveau te stimuleren. Maar de impact van het netwerk kan nog groter worden door gerichtere initiatieven en nauwere samenwerking met de belangrijkste spelers op het gebied van misdaadpreventie.

Het EUCPN is een Europees platform voor het uitwisselen van beste praktijken, onderzoek en informatie over misdaadpreventie. Het netwerk is opgericht in 2001 en ondersteunt politiemensen, maatschappelijk werkers en jeugdwerkers, zorgverleners, leraren en academici, alsook beleidsmakers op het niveau van de EU en de lidstaten.

"Het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie, dat wordt gesubsidieerd door de EU, helpt de lidstaten onze samenleving veiliger te maken. Dit verslag toont aan dat het netwerk goed functioneert, maar bevat ook suggesties over hoe het in de toekomst nog meer effect kan sorteren”, aldus commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström.

Het EUCPN besteedt onder meer specifieke aandacht aan jeugd-, stads- en drugscriminaliteit. Zo wordt er een jaarlijkse wedstrijd gehouden die het beste Europese project voor criminaliteitspreventie bekroont. Andere voorbeelden zijn een drugspreventiecampagne voor kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland en een grootschalig samenwerkingsproject rond huiselijk geweld door het stadsbestuur, de politie en de gezondheidszorg van Malmö in Zweden.

Een volledige lijst van de activiteiten en goede praktijken die het EUCPN stimuleert, vindt u in de nota MEMO/12/925.

Uit dit Commissieverslag blijkt dat het EUCPN de laatste twee en een half jaar goed werk heeft geleverd, maar dat er ruimte is voor verdere verbetering. De thematische papers, verslagen, studies enz. van het EUCPN zouden beter moeten aansluiten bij de behoeften van mensen die zich beroepshalve met misdaadpreventie bezighouden. Zo zou er op regionaal en lokaal niveau meer aandacht kunnen worden besteed aan het bevorderen van goede praktijken.

De Commissie beveelt het EUCPN ook aan om nauwer samen te werken met Eurostat (om te zorgen voor betere statistische informatie op het niveau van de EU), de Europese politieacademie Cepol (om mensen uit de praktijk te bereiken op lokaal niveau) en de Europese politiedienst Europol (om toekomstige uitdagingen en prioriteiten in de strijd tegen de georganiseerde misdaad vast te stellen).

In de meeste EU-landen is de criminaliteit de laatste tien jaar gedaald. Er zijn wel grote verschillen tussen de verschillende soorten misdaden. In de periode 2006-2009 registreerde de politie in bepaalde lidstaten een stijgend aantal strafbare feiten, vooral inbraken in huizen en drugshandel. Tegelijk liep het aantal geregistreerde diefstallen van motorvoertuigen, geweldsdelicten en berovingen aanzienlijk terug.

Nuttige links

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Website van het Europees Netwerk voor Criminaliteitspreventie

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar