Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 30. novembrī

Ziņojums: Kā novērst noziedzību Eiropā

Atbrīvot mūsu ielas no ieročiem, veikt pasākumus tiešsaistes iebiedēšanas novēršanai vai veicināt atkarību agrīnu atklāšanu – šīs ir tikai dažas no iniciatīvām noziedzības novēršanas jomā, ko īsteno Eiropas Noziedzības novēršanas tīkls (EUCPN) ES mērogā. Šodienas ziņojumā Eiropas Komisija izvērtē šā tīkla centienus uzlabot Eiropas pilsoņu aizsardzību un drošību. Ziņojumā secināts, ka tiek īstenoti vairāki projekti, kas iedvesmo iesaistītās puses vietējā līmenī, taču tīkls var palielināt savu ietekmi, pievēršot savas iniciatīvas noziedzības novēršanas jomai un ciešākai sadarbībai ar šīs jomas galvenajām iesaistītajām pusēm.

EUCPN ir ES mēroga platforma labās prakses, pētījumu un informācijas apmaiņai par noziedzības novēršanu. Kopš 2001. gada EUCPN atbalsta šādus pasākumus, sniedzot palīdzību tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām, sociālajiem un jaunatnes darbiniekiem, veselības aprūpes speciālistiem, skolotājiem un akadēmiķiem, kā arī politikas veidotājiem ES un tās dalībvalstu mērogā.

"Ar ES finansējuma atbalstu ES Noziedzības novēršanas tīkla darbība noziedzības novēršanas jomā palīdz dalībvalstīm padarīt mūsu sabiedrību drošāku. Šodienas ziņojums parāda, ka tīkls strādā labi un ka nākotnē tā darbība var veicināt vēl lielākas pārmaiņas," sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

No visām jomām EUCPN īpašu uzmanību pievērš nepilngadīgo paveiktajiem noziegumiem, pilsētas noziedzības jautājumiem un ar narkotikām saistītajiem noziegumiem. Tīkls īpašu uzsvaru liek tostarp uz izpratnes veicināšanu, piešķirot ikgadēju Eiropas balvu par noziedzības novēršanu (ECPA), kuras mērķis ir apbalvot labākos Eiropas projektus noziedzības novēršanas jomā; uz narkotiku apkarošanas jautājumiem, īstenojot Nīderlandes pamatskolas un vidusskolas skolēniem paredzēto preventīvu projektu, un uz liela mēroga sadarbības projektu vardarbības novēršanā ģimenē, ko organizē Malmes (Zviedrija) vietējās iestādes, policija un veselības aprūpes sektora pārstāvji.

Pilns EUCPN veikto darbību un aktivitāšu saraksts atrodams Informatīvajā paziņojumā MEMO/12/925.

Šodienas Komisijas ziņojums rāda, ka pēdējo divarpus gadu laikā EUCPN guvis panākumus savā darbā. Tomēr tīkla darbību ir iespējams vēl vairāk pilnveidot. EUCPN būtu jāattiecina tā produkti (tematiskie dokumenti, atskaites, pētījumi u.c.) uz cilvēku, kas nodarbojas ar noziedzības novēršanu, vajadzībām, piemēram, izstrādājot reģionālā un vietējā līmenī praktizējošajiem speciālistiem paredzētu materiālu par labo praksi.

Tāpat Komisijas ziņojumā EUCPN ir ieteikts nodibināt ciešākas attiecības ar EUROSTAT, lai sniegtu precīzāku statistikas informāciju ES līmenī, Eiropas policijas akadēmiju (CEPOL), lai konsultētos ar vietējā līmenī praktizējošajiem speciālistiem, un Eiropas Policijas biroju (EUROPOL), lai apzinātu nākotnes uzdevumus un prioritātes organizētās noziedzības apkarošanas jomā.

Noziedzības līmeņa kritums vairākās ES valstīs turpinājās aptuveni desmit gadus. Taču starp dažādiem noziegumu veidiem pastāv ievērojamas atšķirības. Vairākās dalībvalstīs no 2006. līdz 2009. gadam policija reģistrējusi noziedzīgu nodarījumu skaita kāpumu, jo īpaši ielaušanos mājokļos un narkotiku tirdzniecību. Tai pašā laikā reģistrētais mehānisko transportlīdzekļu zādzību, vardarbīgu noziegumu un laupīšanu skaits būtiski samazinājies.

Noderīgas saites

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Iekšlietu ĢD tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ĢD Twitter

Eiropas Noziedzības novēršanas tīkla tīmekļa vietne

Kontaktinformācija:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar