Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 30 d., Briuselis

Ataskaita apie nusikalstamumo prevenciją Europoje

Išginti peilius iš gatvių, kovoti su priekabiavimu elektroninėje erdvėje ar skatinti anksti nustatyti žalingus įpročius – tai tik kelios iš naujoviškų nusikalstamumo prevencijos iniciatyvų, kurių Europos Sąjungoje ėmėsi Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (ESNPV). Šiandien pateikiamoje ataskaitoje Europos Komisija vertina tinklo pastangas didinti Europos piliečių saugumą. Ataskaitoje daroma išvada, kad daugeliu vykdomų projektų siekiama įkvėpti vietinio lygmens veikėjus, tačiau tinklas gali padidinti savo įtaką, nukreipdamas iniciatyvas tinkamesne linkme ir glaudžiau bendradarbiaudamas su pagrindiniais nusikalstamumo prevencijos srities veikėjais.

ESNPV – ES masto platforma, skirta keistis geriausios nusikalstamumo prevencijos praktikos pavyzdžiais, tyrimų rezultatais ir informacija. Šią veiklą ESNPV remia nuo 2001 m.: teikia paramą ES ir nacionaliniams teisėsaugos pareigūnams, socialiniams ir su jaunimu dirbantiems darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, mokytojams, mokslininkams ir politikams.

„Finansuojamas ES lėšomis, ES nusikalstamumo prevencijos tinklas padeda valstybėms narėms užtikrinti didesnį mūsų šalių visuomenės saugumą imantis nusikalstamumo prevencijos priemonių. Šiandienos ataskaitoje konstatuojama, kad tinklas veikia sklandžiai, ir pateikiama pasiūlymų, kaip būtų galima ateityje dar daugiau pasiekti imantis veiksmų vietoje“, – teigė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Kitos sritys, kurioms ESNPV skiria ypatingą dėmesį, – jaunimo nusikaltimai, miestuose ir dėl narkotikų vartojimo padaromi nusikaltimai. Tinklas siekia labiau informuoti šiuo klausimu, pavyzdžiui, rengia metinį Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimų teikimo konkursą, per kurį atrenka geriausią Europos nusikalstamumo prevencijos projektą. Taip pat daugiau dėmesio skiriama narkotikų klausimui, pavyzdžiui, Nyderlanduose vykdomas prevencinis projektas, skirtas pradinių ir vidurinių mokyklų moksleiviams, ir smurto namuose problemai: Švedijos mieste Malmėje vykdomas didelio masto bendras vietinių institucijų, policijos ir sveikatos priežiūros įstaigų projektas.

Visas ESNPV remiamos veiklos ir gerosios praktikos pavyzdžių sąrašas pateiktas dokumente MEMO MEMO/12/925.

Iš šiandienos Komisijos ataskaitos matyti, kad pastaruosius dvejus su puse metų ESNPV veikė sklandžiai. Tačiau tinklą būtų galima dar labiau patobulinti. Antai ESNPV, rengdamas teminius dokumentus, ataskaitas, tyrimus ir kitus raštus, turėtų labiau atsižvelgti į nusikalstamumo prevencijos srityje dirbančių specialistų poreikius, pavyzdžiui, parengti regioninio ir vietinio lygmens politikos vykdytojams gerosios praktikos medžiagą.

Komisijos ataskaitoje tinklui taip pat rekomenduojama palaikyti glaudesnius santykius su Eurostatu, kad ES lygmeniu būtų pateikiama geresnė statistinė informacija, su Europos policijos koledžu (CEPOL), kad būtų pasiekti vietinio lygmens politikos vykdytojai, ir su Europos policijos biuru (Europolu), kad būtų nustatyti būsimi kovos su organizuotu nusikalstamumu uždaviniai ir prioritetai.

Pastaruosius maždaug dešimtį metų daugelyje ES šalių nusikaltimų mažėjo. Tačiau skirtumas tarp įvairių rūšių nusikalstamumo – nemenkas. Nuo 2006 iki 2009 m. kai kurių šalių policija užfiksavo daugiau nusikaltimų, visų pirma įsilaužimų į namus ir prekybos narkotikais atvejų. Tačiau gerokai sumažėjo variklinių transporto priemonių vagysčių, smurtinių nusikaltimų ir apiplėšimų.

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetainė

Sekite Europos Komisijos narės C. Malmström „Twitter“ žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD „Twitter“ žinutes

Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo interneto svetainė

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst, tel. (+32 2 298 67 64)


Side Bar