Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 30. marraskuuta 2012

Komission kertomus: eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston toiminta tehokasta

Veitset pois kaduilta, nettikiusaaminen kuriin ja riippuvuudet selville varhaisessa vaiheessa – tällaisia innovatiivisia aloitteita eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto (EUCPN) toteuttaa eri puolilla Eurooppaa. Euroopan komissio arvioi tänään julkaistussa kertomuksessa, kuinka EUCPN-verkosto on onnistunut pyrkimyksissään parantaa Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Kertomuksessa todetaan, että paikallistason toimijoiden kannustamiseksi toteutetaan monia hankkeita, mutta työn vaikutuksia voitaisiin vielä parantaa aloitteiden tarkemmalla kohdentamisella ja yhteistyöllä rikoksentorjunnan keskeisten toimijoiden kanssa.

EUCPN on EU:n laajuinen foorumi rikoksentorjumista koskevien tietojen vaihtamiseksi parhaista käytännöistä ja tutkimuksesta. EUCPN on tukenut tällaista toimintaa vuodesta 2001 ja auttanut näin lainvalvontaviranomaisia, sosiaali- ja nuorisotyöntekijöitä, terveydenhuollon ammattilaisia, opettajia, yliopistomaailman edustajia ja päätöksentekijöitä niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla.

EU:n rahoituksella tuetun EUCPN–verkoston rikoksentorjuntatyö auttaa turvallisemman yhteiskunnan rakentamisessa. Tänään julkaistusta kertomuksesta ilmenee, että verkosto toimii hyvin. Kertomuksessa kuitenkin ehdotetaan myös tapoja, joilla se voisi vastaisuudessa tuottaa vielä enemmän käytännön vaikutuksia”, sanoi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

EUCPN kiinnittää erityistä huomiota muun muassa nuoriso-, kaupunki- ja huumausainerikollisuuteen. Sen toiminta keskittyy esimerkiksi tiedottamiseen sekä huumeiden ja perheväkivallan torjuntaan. Tiedotustoimiin kuuluu esimerkiksi alan parhaalle eurooppalaiselle hankkeelle vuosittain myönnettävä Euroopan rikoksentorjuntapalkinto. Esimerkki huumeidentorjuntatyöstä on Alankomaissa toteutettava perus- ja keskiasteen koululaisille suunnattu ennaltaehkäisevä hanke. Perheväkivallan torjunnan hankkeista voi mainita paikallisviranomaisten, poliisin ja terveydenhuollon työntekijöiden Malmössä toteuttaman laajan yhteistyöhankkeen.

Kattava luettelo EUCPN:n toiminnasta ja hyvistä käytännöistä esitetään muistiossa MEMO/12/925.

Komission tänään julkaisemasta kertomuksesta ilmenee, että EUCPN:n toiminta on ollut tehokasta viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana. Sitä voisi kuitenkin vielä parantaa esimerkiksi siten, että verkoston tuotteet (teemakohtaiset asiakirjat, raportit, tutkimukset) kohdennettaisiin vastaamaan paremmin rikoksentorjunnan ammattilaisten tarpeisiin. Tällaista kohentamista olisi muun muassa hyvän materiaalin tuottaminen alue- ja paikallistason toimijoita varten.

Komission kertomuksessa suositellaan myös, että EUCPN-verkosto tiivistäisi yhteyksiään Eurostatin, CEPOLin eli Euroopan poliisiakatemian ja Europolin kanssa. Eurostatin osalta yhteistyöllä pyritään saamaan EU:n käyttöön laadukasta tilastotietoa, CEPOLin osalta tavoittamaan paikallistason toimijoita ja Europolin osalta tunnistamaan järjestäytyneen rikollisuudentorjunnan tulevat haasteet ja painopisteet.

Useimmissa EU-maissa rikollisuuden määrä on vähentynyt jo noin kymmenen vuoden ajan. Kehitys kuitenkin vaihtelee huomattavasti sen mukaan, minkälaisista rikoksista on kyse. Monissa jäsenvaltioissa erityisesti asuntomurtoja ja huumekaupparikoksia esiintyi vuosina 2006–2009 aikaisempaa enemmän. Samaan aikaan moottoriajoneuvojen varkaudet, väkivaltarikokset ja ryöstöt puolestaan vähenivät huomattavasti.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivusto

Seuraa komissaari Malmströmiä Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivusto

Seuraa sisäasioiden pääosastoa Twitterissä

Eurooppalaisen rikoksentorjuntaverkoston verkkosivusto

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar