Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. listopadu 2012

Zpráva o předcházení trestné činnosti v Evropě

Odstranění nožů z ulic, potírání internetové šikany nebo pomoc při včasném odhalování závislostí – to jsou některé z inovativních iniciativ v oblasti prevence trestné činnosti, které se konají v celé EU v rámci Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN). Úsilí, které tato síť věnuje zvyšování bezpečnosti evropských občanů, hodnotí Evropská komise v dnes představované zprávě. Z jejích závěrů vyplývá, že se sice uskutečňuje mnoho projektů, které mají motivovat aktéry na místní úrovni, ale že by síť mohla zvýšit svůj vliv, pokud by lépe zacílila své iniciativy a těsněji spolupracovala s hlavními aktéry v oblasti předcházení trestné činnosti.

EUCPN je celoevropská platforma pro výzkum a výměnu osvědčených postupů a informací o způsobech předcházení trestné činnosti. EUCPN takové činnosti podporuje již od roku 2001 a pomáhá např. policistům, sociálním pracovníkům a pracovníkům s mládeží, zdravotníkům, učitelům a akademickým pracovníkům i politikům na úrovni EU i vnitrostátní.

„Evropská síť pro předcházení trestné činnosti, kterou EU finančně podporuje, pomáhá díky své činnosti na poli prevence členským státům zlepšit bezpečnost naší společnosti. Dnešní zpráva ukazuje, že síť funguje dobře, a dále navrhuje, jak může v budoucnosti posílit svou úlohu v praxi“, řekla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

EUCPN se věnuje zejména trestné činnosti mladistvých, trestné činnosti ve městech a trestné činnosti spojené s drogami. Zaměřuje se mj. na zvyšování informovanosti (Evropská cena za předcházení trestné činnosti, každoroční soutěže, jejímž cílem je odměnit nejlepší evropský projekt v této oblasti), na drogovou problematiku (například projekty prevence na základních a středních školách v Nizozemsku) a na domácí násilí (rozsáhlý projekt spolupráce orgánů místní správy, policie a zdravotníků ve švédském Malmö).

Úplný seznam činností a osvědčených postupů doporučovaných sítí EUCPN je k dispozici v tiskové zprávě MEMO/12/925.

Z dnešní zprávy Komise vyplývá, že síť EUCPN pracuje v posledním dvou a půl roce dobře, ale že existuje prostor pro další zlepšení. EUCPN by například měla ve svých výstupech (tematické dokumenty, zprávy, studie apod.) více zohledňovat potřeby odborníků zabývajících se prevencí kriminality, např. vypracovat příručky osvědčených postupů pro odborníky na regionální a místní úrovni.

Zpráva Komise také síti EUCPN doporučuje navázat užší vztahy s Eurostatem (v zájmu lepších statistik na úrovni EU), Evropskou policejní akademií (což umožní oslovit odborníky z praxe na místní úrovni) a Evropským policejním úřadem (pro vymezení budoucích problémů a priorit v boji proti organizované trestné činnosti).

Ve většině zemí EU se již přibližně deset let kriminalita snižuje. Mezi různými formami zločinu se ale objevují značné rozdíly. V řadě členských států zaznamenala policie v letech 2006 až 2009 nárůst počtu trestných činů, zejména vloupání a obchodu s drogami. Zaznamenané počty krádeží motorových vozidel, násilných trestných činů včetně loupeží se naproti tomu podstatně snížily.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Internetové stránky Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar