Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 30 november 2012

Miljö: Kommissionen belönar innovativa lösningar för vattenförvaltning

EU-kommissionen tillkännager idag årets vinnare av priserna inom ramen för EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, Emas. De sex vinnande organisationerna har varit framstående när det gäller att respektera och skydda miljön och i att tillämpa innovativa lösningar för att förbättra sin vattenförvaltning. Priserna delades ut vid en ceremoni i Bryssel igår kväll.

– Vatten är en värdefull resurs och den behöver förvaltas på ett bättre sätt. Därför gläder det mig att få gratulera alla vinnare av Emas-priser för att de hanterar vattenfrågorna i sina organisationer med så imponerande resultat. Med dessa priser erkänner EU-kommissionen deras enastående miljöinsatser inom detta område. Fortsätt på den vägen!, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Årets vinnare bland 27 tävlande är: Abwasserverband Anzbach Laabental (Österrike), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Tyskland), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Tyskland), Lafarge Cement (Storbritannien), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Italien), Bristol City Council (Storbritannien).

Vinnare från den privata sektorn och deras insatser

Mikroorganisationer: Abwasserverband Anzbach Laabental (Österrike) är en förening av innovativa avloppsreningsverk som grundades 1972. Medlemsgrupperna renar sina avlopp på ett ekologiskt sunt sätt och främjar miljövänlig avfallshantering hos allmänheten. De registrerar alla icke-hushållsförorenare för att undvika farlig förorening av vatten och föreningens medlemmar samarbetar endast med certifierade leverantörer som utvärderas årligen.

Små organisationer: Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Tyskland) driver Wulfenerhals camping- och semesteranläggning på ön Fehmarn i Östersjön. De har inrättat en integrerad vattencykel och en biologisk vattenreningsanläggning som gör det möjligt att återanvända avloppsvatten för att vattna gräsmattor. De har också installerat vattenbesparingsmekanismer i sina duschar och använder endast biologiska rengörings- och tvättmedel.

Medelstora organisationer: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Tyskland) är ett bryggeri som producerar ekologiskt öl och icke-alkoholhaltiga drycker. Företaget sparar vatten genom att använda regnvatten och återanvänt vatten. Neumarkter Lammsbräu utbildar sina anställda i hur man sparar vatten och ser till att vattnet från företagets egna källor används på ett ansvarsfullt sätt. Eftersom de endast använder ekologiska råmaterial kan inga bekämpningsmedel hamna i deras avloppsvatten.

Stora organisationer: Lafarge Cement (Storbritannien), som är Storbritannien största tillverkare av cement beställde en oberoende fotavtrycksmätning av den inverkan som hela vattencykeln har på deras produkter. Detta har lett till minskad vattenförbrukning i cementtillverkningsprocessen: 1,22m3 vatten per ton PCE (Portland Cement Equivalent) 2010, jämfört med 0,142m3 vatten per ton PCE 2011. När de utvecklar nya typer av cement tar de numera hänsyn till det vatten som slutanvändare behöver.

Vinnare från den offentliga sektorn och deras insatser

Små organisationer: Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskana, Italien) kräver att vattenbesparingsteknik installeras i alla nyuppförda byggnader. Kommunen har också infört jordbruksförbättringsplaner för att minska erosion och avrinning. Kommunen beaktar nu vattenaspekter när de fattar beslut om stora investeringar, upphandling och andra verksamheter och organiserar miljöutbildning för hotell- och restaurangbranschen.

Stora organisationer: Bristol City Council (Storbritannien) främjar vatteneffektivitetssystem, inklusive insamling av regnvatten, hållbara dräneringssystem i tätorter och minskad vattenförbrukning i stadens trädgårdsprogram, vilket har minskat Bristols vattenförbrukning med 11 % sedan 2009/10. I strategin för den framtida stadsutvecklingen ingår viktiga åtgärder för uthållig vattenhushållning. Kvaliteten på ytvattnet i floderna i staden förbättras också genom lokala initiativ.

Bakgrund

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) är ett styrmedel för organisationer som vill förbättra sina miljöprestanda, sina finansiella resultat och offentliggöra sina miljöinsatser. Emas leder till bättre prestanda, ökad trovärdighet och mer insyn och öppenhet i registrerade organisationer.

2005 beslöt Europeiska kommissionen att prisbelöna särskilda insatser som gjorts av Emasregistrerade organisationer, genom att införa Emaspriserna. Dessa ges för särskilda insatser inom en speciell miljöstyrningsaspekt varje år.

Temat för 2012 års priser är ”Vattenförvaltning, inklusive vatteneffektivitet och vattenkvalitet”. I år kandiderade 27 organisationer från 14 EU-länder. Sex vinnare valdes ut av en jury bestående av experter och som leddes av Jacqueline McGlade, verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån. Prisutdelningsceremonin ägde rum i ”Ateliers des Tanneurs” i Bryssel, Belgien.

För ytterligare information:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

EMAS-förordningen:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:SV:NOT

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar