Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 30. novembra 2012

Životné prostredie: Komisia vyjadruje uznanie v oblasti inovatívnych riešení pri hospodárení s vodou

Európska komisia oznámila výhercov tohtoročných ocenení Európskej schémy pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Týchto šesť ocenených organizácií preukázalo excelentnosť pri rešpektovaní a ochrane životného prostredia, ako aj pri uplatňovaní inovatívnych riešení s cieľom zlepšiť svoje hospodárenie s vodou. Ceremónia odovzdávania cien prebehla včera večer v Bruseli.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Voda ja drahocenným zdrojom a mali by sme sa o ňu lepšie starať. Preto s veľkou radosťou gratulujem všetkým držiteľom ceny EMAS za to, že vo svojich organizáciách hospodária s vodou s takými pôsobivými výsledkami. Európska komisia prostredníctvom tohto ocenenia vyjadruje svoje uznanie za ich výnimočné environmentálne správanie v tejto oblasti. Len tak ďalej!“

Tohtoroční víťazi, vybraní spomedzi 27 kandidátov, sú: Abwasserverband Anzbach Laabental (Rakúsko), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Nemecko), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Nemecko), Lafarge Cement (Spojené kráľovstvo), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Taliansko), Bristol City Council (Spojené kráľovstvo).

Výhercovia zo súkromného sektora a ich úspechy

Mikroorganizácie: Abwasserverband Anzbach Laabental (Rakúsko) je združenie inovatívnych kanalizačných prác založené v roku 1972. Členské komunity čistia svoje odpadové vody ekologicky vhodným spôsobom a v radoch verejnosti propagujú ekologické zneškodňovanie odpadu. Aby predišli nebezpečnému znečisteniu vody, vedú register všetkých znečisťovateľov, iných ako domácnosti, a členovia združenia spolupracujú len s certifikovanými dodávateľmi, ktorí sú každoročne hodnotení.

Malé organizácie: Spoločnosť Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Nemecko) vedie kemping a rekreačné stredisko s názvom Wulfenerhals, ktorý leží na ostrove Fehmarn v Baltskom mori. Vo Wulfenerhals zriadili integrovaný systém kolobehu vody a biologickú čistiacu stanicu, čo umožňuje opätovné použitie recyklovanej odpadovej vody na polievanie trávnikov kempingu a strediska. V sprchách nainštalovali aj zariadenia na šetrenie vodou a používajú len biologické čistiace a pracie prostriedky.

Stredne veľké organizácie: Spoločnosť Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Nemecko) je pivovar vyrábajúci bio pivá a nealkoholické nápoje. Táto spoločnosť šetrí vodou tak, že používa dažďovú a recyklovanú vodu. Spoločnosť Neumarkter Lammsbräu školí svojich pracovníkov o šetrení vodou a zabezpečuje zodpovedné používanie vody z vlastných studní spoločnosti. Keďže používajú len bio suroviny, do odpadovej vody sa nedostávajú žiadne pesticídy.

Veľké organizácie: Spoločnosť Lafarge Cement (Spojené kráľovstvo), najväčší producent cementu v UK, si dala vypracovať nezávislý rozbor vplyvu spotreby vody (tzv. vodná stopa) svojich výrobkov počas ich životného cyklu. Viedlo to k lepšiemu hospodáreniu s vodou v procese výroby cementu: spotrebu 1,22 m3 vody na tonu PCE (ekvivalent portlandského cementu) v roku 2010 sa im podarilo v roku 2011 znížiť na 0,142 m3 vody na tonu PCE. Pri vývoji nových druhov cementu teraz zohľadňujú aj požiadavky na vodu, ktorú musí koncový užívateľ dodať.

Výhercovia z radov verejného sektora a ich úspechy

Malé organizácie: V obci Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskánsko, Taliansko) sa vyžaduje, aby vo všetkých novostavbách boli namontované technológie šetriace vodou. Zaviedli aj plány na zlepšenie poľnohospodárskej činnosti, aby znížili eróziu a odplavovanie pôdy. Rada mesta teraz pri rozhodovaní o kapitálových investíciách, verejnom obstarávaní či iných činnostiach berie ohľad aj na hospodárenie s vodou a pre odvetvie ubytovacích služieb organizuje environmentálne školenia

Veľké organizácie: Rada mesta Bristol Bristol City Council (Spojené kráľovstvo) podporuje schémy účinného využívania vody vrátane zberu dažďovej vody, udržateľného mestského odvodňovania a zníženej spotreby vody v záhradníckom programe mesta, čím od rokov 2009/10 znížila spotrebu vody v meste Bristol o 11 %. Stratégia budúceho rozvoja mesta zahŕňa ochranu vody medzi kľúčové politiky. Miestne iniciatívy sa takisto pričinili o zlepšenie kvality povrchových vôd riek v meste.

Súvislosti

Európska schéma pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je nástrojom riadenia pre organizácie, ktorých cieľom je zlepšiť svoje environmentálne správanie, zvýšiť finančnú výkonnosť a informovať o výsledkoch, ktoré dosiahli v oblasti životného prostredia. EMAS vedie k lepšej výkonnosti, dôveryhodnosti a transparentnosti organizácií, ktoré sú v nej zaregistrované.

V roku 2005 sa Európska komisia rozhodla oceniť jedinečnú prácu organizácií zaregistrovaných v schéme EMAS tým, že začala udeľovať ocenenia EMAS. Ocenením EMAS sa každoročne vyjadruje uznanie organizáciám s vynikajúcimi výsledkami v jednej konkrétnej oblasti environmentálneho manažérstva.

Témou ocenenia EMAS 2012 je „Hospodárenie s vodou vrátane účinného využívania vody a kvality vody“. Tohto roku bolo na toto ocenenie nominovaných 27 organizácií zo 14 európskych krajín. Porota zložená z odborníkov, ktorým predsedala Jacqueline McGlade, výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry, vybrala šesť výhercov. Ceremónia odovzdávania cien sa uskutočnila v „Ateliers des Tanneurs“ v belgickom Bruseli.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Nariadenie o Európskej schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS):

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0001:0045:SK:PDF

Kontakt :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar