Navigation path

Left navigation

Additional tools

KOMISJA EUROPEJSKA

Komunikat prasowy

Bruksela, 30 listopada 2012 r.

Środowisko naturalne: Komisja nagradza innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej

Komisja Europejska ogłosiła tegorocznych laureatów nagród przyznawanych w ramach europejskiego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Sześć zwycięskich organizacji wykazało się doskonałością w zakresie poszanowania i ochrony środowiska oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy swojego sposobu prowadzenia gospodarki wodnej. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się wczoraj wieczorem w Brukseli.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Woda jest cennym zasobem, o który należy bardziej zadbać. Z wielkim zadowoleniem gratuluję więc wszystkim laureatom nagrody EMAS imponujących wyników, jakie osiągają w zarządzaniu kwestiami związanymi z wodą w swoich organizacjach. Przy pomocy tych nagród Komisja Europejska docenia wybitne efekty działalności środowiskowej laureatów. Oby tak dalej!”.

Tegoroczni zwycięzcy, wyłonieni spośród 27 zgłoszeń, to: Abwasserverband Anzbach Laabental (Austria), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Niemcy), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Niemcy), Lafarge Cement (Wielka Brytania), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Włochy), Bristol City Council (Wielka Brytania).

Laureaci z sektora prywatnego i ich osiągnięcia

Mikroorganizacje: Abwasserverband Anzbach Laabental (Austria) to założone w 1972 r. stowarzyszenie zajmujące się innowacyjną kanalizacją. Należące do niego społeczności oczyszczają swoje ścieki w sposób ekologiczny i promują w społeczeństwie przyjazne dla środowiska odprowadzanie ścieków. Aby zapobiegać niebezpiecznemu zanieczyszczaniu wody, członkowie stowarzyszenia rejestrują wszystkich zewnętrznych sprawców zanieczyszczeń i współpracują wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami, którzy co roku poddawani są ocenie.

Małe organizacje: Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Niemcy) zarządza kempingiem Wulfenerhals i parkiem rozrywki na wyspie Fehmarn na Morzu Bałtyckim. Organizacja ta posiada zintegrowany system obiegu wody i biologiczną oczyszczalnię ścieków, które umożliwiają ponowne wykorzystanie uzdatnionych ścieków do podlewania trawników. Zainstalowano tam także mechanizmy oszczędzania wody w prysznicach, i stosuje się tylko biologiczne środki czyszczące.

Organizacje średniej wielkości: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Niemcy) to browar produkujący ekologiczne piwa i napoje bezalkoholowe. Przedsiębiorstwo oszczędza wodę dzięki wykorzystywaniu wody deszczowej i wody ponownie wprowadzanej do obiegu. Neumarkter Lammsbräu prowadzi także działalność edukacyjną wśród swoich pracowników na temat oszczędzania wody i zapewnia odpowiedzialne korzystanie z wody pochodzącej ze swoich studni. Przedsiębiorstwo to stosuje wyłącznie ekologiczne surowce, więc do jego ścieków nie trafiają żadne pestycydy.

Duże organizacje: Lafarge Cement (Wielka Brytania), największy w Wielkiej Brytanii producent cementu, zlecił niezależne prace dotyczące śladu wodnego dla całego cyklu życia oddziaływań na zasoby wodne swoich produktów. Doprowadziło to do bardziej oszczędnego gospodarowania wodą w procesie produkcji cementu: 1,22 m3 wody na tonę PCE (ekwiwalent cementu portlandzkiego) w 2010 r., w porównaniu do 0,142 m3 wody na tonę PCE w 2011 r. Przy opracowywaniu nowych rodzajów cementu przedsiębiorstwo uwzględnia teraz ilość wody wymaganej przez użytkownika końcowego.

Laureaci z sektora publicznego i ich osiągnięcia

Małe organizacje: Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskania, Włochy) wymaga instalowania technologii wodooszczędnych we wszystkich nowo wybudowanych budynkach. Aby ograniczyć erozję i odpływ, gmina ta wprowadziła również plany ulepszeń w rolnictwie. Rada gminy bierze obecnie pod uwagę aspekty gospodarki wodnej przy podejmowaniu decyzji w sprawie inwestycji kapitałowych, zamówień publicznych i innych działań, a także organizuje szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla branży hotelarsko-gastronomicznej.

Duże organizacje: Bristol City Council (Wielka Brytania) promuje systemy oszczędnego gospodarowania wodą, w tym zbieranie wód opadowych, zrównoważony drenaż miejski i zmniejszenie zużycia wody w ogrodniczym programie miasta, co spowodowało zmniejszenie zużycia wody o 11 proc. od roku 2009/10. Strategia przyszłego rozwoju miasta obejmuje najważniejsze obszary polityki w zakresie ochrony wody. Dzięki lokalnym inicjatywom poprawia się także jakość wód powierzchniowych w rzekach na terenie całego miasta.

Kontekst

Europejski system ekozarządzania i audytu (EMAS) jest narzędziem zarządzania dla organizacji, które chcą poprawić swoje wyniki zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i finansów, i które chcą informować o swoich osiągnięciach w tej dziedzinie. EMAS pozwala zwiększyć wydajność, wiarygodność i przejrzystość organizacji zarejestrowanych w tym systemie.

W 2005 r. Komisja Europejska postanowiła wyróżniać doskonałą pracę organizacji zarejestrowanych w EMAS i wprowadziła nagrody EMAS. Są one przyznawane co roku za nadzwyczajne osiągnięcia w konkretnym obszarze zarządzania środowiskiem.

Temat przewodni nagrody EMAS w 2012 r. to „Gospodarka wodna, w tym oszczędne gospodarowanie wodą i jakość wody”. W tym roku do nagrody nominowano 27 organizacji z 14 europejskich krajów. Jury składające się z ekspertów pod przewodnictwem Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczej Europejskiej Agencji Środowiska, wyłoniło sześciu zwycięzców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się w „Ateliers des Tanneurs” w Brukseli w Belgii.

Dodatkowe informacje:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Rozporządzenie dotyczące EMAS:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:PL:NOT

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar