Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 30. novembrī

Vide. Komisija atzīst novatoriskus ūdens resursu apsaimniekošanas risinājumus

Eiropas Komisija ir paziņojusi šā gada Eiropas Vides vadības un audita sistēmas gada balvu ieguvējus. Seši uzvarētāji var lepoties ar panākumiem vides saudzēšanā un aizsardzībā un ar novatoriskiem risinājumiem ūdens resursu apsaimniekošanā. Balvu pasniegšanas ceremonija notika vakar vakarā Briselē.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: “Ūdens ir vērtīgs resurss, un par to vajadzētu rūpēties vairāk. Tāpēc ļoti priecājos, ka varu apsveikt visus Eiropas Vides vadības un audita sistēmas balvas saņēmējus ar to, ka viņi spējuši atrisināt ūdens resursu apsaimniekošanas jautājumus savā organizācijā, panākot ļoti iespaidīgus rezultātus. Piešķirot šīs balvas, Eiropas Komisija atzīst uzvarētāju izcilos panākumus vides jomā. Turpiniet šo sekmīgo darbu!”

Šā gada uzvarētāji, kas izraudzīti no 27 kandidātiem, ir Abwasserverband Anzbach Laabental (Austrija), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Vācija), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Vācija), Lafarge Cement (Apvienotā Karaliste), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Itālija), Bristol City Council (Apvienotā Karaliste).

Privātā sektora uzvarētāji un viņu sasniegumi

Mikroorganizāciju kategorijā. Abwasserverband Anzbach Laabental (Austrija) ir novatoriska notekūdeņu attīrīšanas asociācija, kas dibināta 1972. gadā. Iesaistītās pašvaldības attīra notekūdeņus ekoloģiskā veidā un informē sabiedrību par videi nekaitīgu atkritumu apglabāšanu. Viņi reģistrē visus rūpnieciskos piesārņotājus, lai nepieļautu bīstamu ūdens piesārņojumu, un asociācijas biedri sadarbojas tikai ar sertificētiem pakalpojumu sniedzējiem, kas ik gadu tiek novērtēti.

Mazo organizāciju kategorijā. Uzņēmumam Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Vācija) pieder kempinga un atpūtas parks Fēmarnas salā Baltijas jūrā. Uzņēmums ir izveidojis integrētu ūdens cikla sistēmu un ūdens bioloģiskās attīrīšanas iekārtu, kas ļauj atkārtoti izmantot attīrītus notekūdeņus zālienu laistīšanai. Tas ir izveidojis arī ūdens taupīšanas mehānismus dušās un izmanto tikai bioloģiskos tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļus.

Vidējo organizāciju kategorijā. Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Vācija) ir alus darītava, kas ražo bioloģisko alu un bezalkoholiskos dzērienus. Uzņēmums ietaupa ūdeni, izmantojot lietus ūdeni un attīrītu ūdeni. Neumarkter Lammsbräu izglīto savus darbiniekus par ūdens taupīšanu un nodrošina atbildīgu ūdens izmantojumu no uzņēmumam piederošajām akām. Tā kā alus darītava izmanto tikai ekoloģiskas izejvielas, tās notekūdeņos nav pesticīdu.

Lielo organizāciju kategorijā. Lafarge Cement (Apvienotā Karaliste), lielākais cementa ražotājs Apvienotajā Karalistē, pasūtīja neatkarīgu ūdens pēdas noteikšanas pakalpojumu, lai noskaidrotu savu produktu ietekmi uz visu ūdens ciklu. Tas padarīja cementa ražošanas procesu efektīvāku ūdens resursu izmantošanas ziņā: 1,22 m3 ūdens uz Portlendas cementa tonnu 2010. gadā salīdzinājumā ar 0,142 m3 ūdens uz Portlendas cementa tonnu 2011. gadā. Izstrādājot jaunus cementa veidus, šis uzņēmums tagad ņem vērā ūdens daudzumu, kas būs nepieciešams lietotājam.

Publiskā sektora uzvarētāji un viņu sasniegumi

Mazo organizāciju kategorijā. Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskāna, Itālija) pieprasa ierīkot ūdens taupīšanas tehniku visās no jauna uzbūvētajās ēkās. Šī municipalitāte ir ieviesusi arī lauksaimniecības uzlabošanas plānus, lai mazinātu eroziju un ūdens noteci. Pieņemot lēmumus par kapitāla ieguldījumiem, iepirkumiem un citiem pasākumiem, tā tagad ņem vērā ūdens apsaimniekošanas aspektus un organizē mācības par vides jautājumiem viesmīlības nozares pārstāvjiem.

Lielo organizāciju kategorijā. Bristoles pilsētas dome (Apvienotā Karaliste) veicina ūdens resursu efektīvas izmantošanas sistēmu ieviešanu, tostarp lietus ūdens savākšanu, ilgtspējīgu pilsētas ūdens novadīšanu un samazinātu ūdens patēriņu pilsētas dārzkopības programmā, samazinot Bristoles ūdens resursu patēriņu par 11 % kopš 2009./2010. gada. Pilsētas turpmākās attīstības plāns ietver svarīgas rīcībpolitikas ūdens taupīšanai. Ar vietējo iniciatīvu palīdzību ir uzlabota arī upju virszemes ūdeņu kvalitāte visa pilsētā.

Vispārīga informācija

Eiropas Vides vadības un audita sistēma (EMAS) ir organizācijām domāts pārvaldības instruments, kura mērķis ir uzlabot to ekoloģiskos un finansiālos rādītājus un kurā notiek informācijas apmaiņa par to sasniegumiem vides jomā. Piedaloties EMAS, reģistrētās organizācijas uzlabo savus rezultātus, uzticamību un darbības pārredzamību.

Eiropas Komisija 2005. gadā nolēma paust atzinību par EMAS reģistrēto organizāciju panākumiem un tādēļ iedibināja EMAS balvu tradīciju. EMAS balvas pasniedz ik gadu par izciliem panākumiem kādā konkrētā vides vadības aspektā.

2012. gada tēma ir „Ūdens resursu apsaimniekošana, tostarp ūdens apsaimniekošanas efektivitāte un ūdens kvalitāte”. Šogad tika nominētas 27 organizācijas no 14 Eiropas valstīm. Sešus uzvarētājus noteica speciālistu žūrija priekšsēdētājas Eiropas Vides aģentūras izpilddirektores Žaklīnas Makgleidas vadībā. Apbalvošanas ceremonija notika Ateliers de Tanneurs („miecētāju darbnīcas”) ēkā Briselē, Beļģijā.

Papildu informācija

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

EMAS regula:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:LV:NOT

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar