Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 30. november 2012

Keskkond: komisjon tunnustab innovaatilisi veemajanduslahendusi

Euroopa Komisjon kuulutas välja selleaastased Euroopa keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi (EMAS) auhinna saajad. Kuus võitjat on näidanud suurepäraseid tulemusi keskkonnahoiu ja -kaitse valdkonnas ning rakendanud innovaatilisi lahendusi, kaasates erinevaid huvirühmi. Auhinnad anti võitjatele üle eile õhtul Brüsselis toimunud tseremoonial.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Vesi on kallihinnaline vara ja selle eest tuleb paremini hoolt kanda. Mul on väga hea meel õnnitleda kõiki EMASi auhinna võitjaid selle puhul, et nad on oma organisatsioonides veeküsimustega tegelemisel nii muljetavaldavate tulemusteni jõudnud. Nende auhindadega tunnustab Euroopa Komisjon neid suurepäraste keskkonnaalaste saavutuste eest kõnealuses valdkonnas. Jätkake samas vaimus!”

Tänavused võitjad, kes valiti 27 kandidaadi hulgast, on järgmised: Abwasserverband Anzbach Laabental (Austria), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Saksamaa), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Saksamaa), Lafarge Cement (Ühendkuningriik), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Itaalia), Bristol City Council (Ühendkuningriik).

Erasektori võitjad ja nende saavutused

Mikroorganisatsioonid: Abwasserverband Anzbach Laabental (Austria) on 1972. aastal asutatud ühendus, mis tegeleb innovaatiliste kanalisatsioonitöödega. Ühenduse liikmeks olevad omavalitsused puhastavad reovett keskkonnasäästlikult ja propageerivad keskkonnasõbralikku jäätmekäitlust. Ohtliku veereostuse ärahoidmiseks registreeritakse kõik tööstuslikud saastajad, peale selle teevad ühenduse liikmed koostööd ainult sertifitseeritud tarnijatega, keda hinnatakse igal aastal.

Väikeorganisatsioonid: Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Saksamaa) peab Läänemeres asuval Fehmarni saarel Wulfenerhalsi kämpingut ja vabaajaparki. Firma on kasutusele võtnud integreeritud veetsükli süsteemi ja bioloogilise veepuhastusjaama, mis võimaldab ringlussevõetud vett muru kastmiseks taaskasutada. Samuti on firma paigaldanud duššidele vett säästvad mehhanismid ning kasutab ainult bioloogilisi puhastus- ja pesuvahendeid.

Keskmise suurusega organisatsioonid: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Saksamaa) on orgaanilisi õllesid ja alkoholivabu jooke tootev õlletehas. Ettevõte säästab vett, kasutades vihmavett ja ringlussevõetud vett. Neumarkter Lammsbräu õpetab oma töötajatele, kuidas säästa vett ja tagada ettevõttele kuuluvate puurkaevude vee vastutustundlik kasutamine. Kuna kasutatakse ainult ökoloogilisi toormaterjale, ei satu nende reovette pestitsiide.

Suurorganisatsioonid: Lafarge Cement (Ühendkuningriik) on riigi suurim tsemenditootja, kes tellis sõltumatu uuringu veekasutuse jalajälje määramiseks oma toodete kogu olelusringi jooksul. See viis tõhusama veekasutuseni tsemenditootmisprotsessis: kui 2010. aastal kulus ühe tonni PCE (portlandtsemendi ekvivalent) kohta 1,22 m3 vett, siis 2011. aastal kulutati ühe tonni PCE kohta 0,142 m3 vett. Uute tsemendisortide väljatöötamisel võtab firma nüüd arvesse lõppkasutaja jaoks vajaliku vee hulka.

Avaliku sektori võitjad ja nende saavutused

Väikeorganisatsioonid: Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskaana, Itaalia) nõuab, et kõigisse uusehitistesse paigaldataks vett säästev tehnika. Samuti on vastu võetud põllumajanduse tõhustamiskavad erosiooni ja äravoolu vähendamiseks. Omavalitsusnõukogu võtab nüüd kapitalimahutuste, hangete ja muu tegevuse üle otsustamisel arvesse veemajanduse aspekte ning korraldab majutus- ja toitlustussektorile keskkonnaalaseid koolitusi.

Suurorganisatsioonid: Bristol City Council (Ühendkuningriik) edendab tõhusa veekasutuse süsteeme, sh vihmavee kogumist, linnakeskkonna säästvaid äravoolusüsteeme ja vähendatud veetarbimist linna aiandusprogrammi raames; kõik see kokku on alates 2009/2010. aastast vähendanud Bristoli veetarbimist 11% võrra. Linna tuleviku arengustrateegia hõlmab ka peamisi vee kaitse valdkonna poliitikasuundi. Kohalike algatuste toel on paranenud ka linnast läbivoolavate jõgede pinnavee kvaliteet.

Taust

Euroopa keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem (EMAS) on organisatsioonide käsutuses olev haldusvahend, mille eesmärk on parandada organisatsioonide keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust ja finantstulemusi ning mille kaudu teatatakse organisatsioonide keskkonnaalastest saavutustest. EMAS suurendab selles süsteemis registreeritud ettevõtete tegevuse tulemuslikkust, usaldusväärsust ja läbipaistvust.

2005. aastal otsustas Euroopa Komisjon hakata EMASis registreeritud organisatsioonidele silmapaistvate saavutuste eest välja andma EMASi auhinda. EMASi auhinnaga tunnustatakse igal aastal ühes konkreetses keskkonnamajanduse valdkonnas saavutatud silmapaistvat tulemust.

2012. aasta auhinnakonkursi teema oli „Veemajandus, sealhulgas tõhus veekasutus ja vee kvaliteet”. Sel aastal kandideeris auhinnale 27 organisatsiooni 14 Euroopa riigist. Spetsialistidest koosnev žürii eesotsas Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevdirektori Jacqueline McGlade'iga valis välja kuus võitjat. Auhinnatseremoonia toimus Belgias Brüsselis Ateliers des Tanneursi keskuses.

Lisateave

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

EMASi määrus

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:ET:NOT

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar