Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 30. listopadu 2012

Životní prostředí: Komise ocenila inovativní řešení v hospodaření s vodou

Evropská komise vyhlásila vítěze letošních cen evropského systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Šesti vítězným organizacím se podařilo vynikajícím způsobem respektovat a chránit životní prostředí a zlepšit hospodaření s vodou použitím inovativních řešení. Ocenění byla slavnostně předána včera večer v Bruselu.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu řekl: Voda je vzácný zdroj a je třeba o ni lépe pečovat. Proto mě velmi těší, že mohu poblahopřát k obdivuhodným výsledkům všem, kterým byla udělena cena EMAS za hospodaření s vodou v jejich organizacích. Udělením těchto cen uznává Evropská komise vynikající environmentální výkonnost v této oblasti. Přál bych si, aby se v tomto trendu pokračovalo.“

Ze sedmadvaceti kandidátů byli letos jako vítězové zvoleni: sdružení Abwasserverband Anzbach Laabental (Rakousko), společnost Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Německo), společnost Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Německo), společnost Lafarge Cement (Spojené království), obec Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Itálie) a městská rada Bristolu (Bristol City Council, Spojené království).

Vítězové ze soukromých organizací a jejich úspěchy

Mikroorganizace: Abwasserverband Anzbach Laabental (Rakousko) je sdružení pro inovační technologie v oblasti kanalizací a čištění odpadních vod založené v roce 1972. Obce v něm sdružené čistí odpadní vody ekologicky šetrným způsobem a mezi veřejností prosazují ekologické zneškodňování odpadů. Aby se zamezilo nebezpečnému znečišťování vody, evidují se všichni znečišťovatelé, kteří nepatří do kategorie domácností, a členové sdružení spolupracují pouze s certifikovanými dodavateli, které každoročně vyhodnocují.

Malé organizace: Společnost Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Německo) provozuje kemp a prázdninový park „Wulfenerhals“ na ostrově Fehmarn v Baltském moři. Společnost vybudovala integrovaný systém oběhu vody a biologickou čistírnu odpadních vod, čímž je umožněno opětovné využití recyklované vody k zalévání trávníků celého střediska. Ve sprchách jsou instalovány spořiče vody a používají se pouze biologické čistící a mycí přípravky.

Střední organizace: Pivovar Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Německo) vyrábí ekologické pivo a nealkoholické nápoje. Společnost dosahuje úspor vody tím, že využívá vodu dešťovou a recyklovanou. Neumarkter Lammsbräu o úsporách vody školí své zaměstnance a zajišťuje odpovědné využívání vody ze studní, které společnosti patří. Odpadní vody z pivovaru neobsahují žádné pesticidy, protože se používají pouze ekologické suroviny.

Velké organizace: Největší výrobce cementu ve Spojeném království, Lafarge Cement (UK), si zadal nezávislé vypracování vodní stopy svých výrobků během celého jejich životního cyklu. Díky tomu se společnosti podařilo zlepšit nakládání s vodou při výrobě cementu a snížit spotřebu vody připadající na tunu PCE (ekvivalentu portlandského cementu) z 1,22 m3 v roce 2010 na 0,142 m3 v roce 2011. Při vývoji nových cementů nyní společnost zohledňuje nároky na vodu ze strany konečného uživatele.

Vítězové z řad veřejných institucí a jejich úspěchy

Malé instituce: V obci Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Toskánsko, Itálie) musí být nově postavené budovy byly vybaveny technologiemi pro úsporu vody. Obec zavedla také zemědělská opatření ke snížení eroze a povrchového odtoku vody. Hospodaření s vodou je aspektem, který nyní obecní rada posuzuje při rozhodování o kapitálových investicích, zadávání veřejných zakázek a dalších činnostech. Pořádá také školení o životním prostředí pro sektor hoteliérství a pohostinství.

Velké instituce: Městská rada v Bristolu, Bristol City Council (UK), podporuje programy efektivního využívání vody včetně sběru dešťové vody, udržitelného odvádění vody ve městech a snižování spotřeby vody v rámci městského zahradnického programu. Od roku 2009/10 se tak radě města podařilo snížit spotřebu vody v Bristolu o 11 %. Strategie pro budoucí rozvoj města zahrnuje mezi klíčové politiky ochranu vodních zdrojů. V celém městě se také díky místním iniciativám zlepšila kvalita povrchových vod v řekách.

Souvislosti

Evropský systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) je nástroj řízení pro organizace, které usilují o snížení dopadu své činnosti na životní prostředí a zvýšení své finanční výkonnosti. Zároveň o svých výsledcích v oblasti životního prostředí poskytují informace. Systém EMAS vede k vyššímu výkonu, důvěryhodnosti a transparentnosti organizací, které jsou v něm zaregistrovány.

V roce 2005 se Evropská komise rozhodla oceňovat jedinečné výsledky organizací registrovaných v systému EMAS udílením cen EMAS. Ceny EMAS každý rok vyzdvihují vynikající výsledky dosažené v jedné konkrétní oblasti environmentálního řízení.

Tématem cen v roce 2012 je „Hospodaření s vodou včetně jejího efektivního využívání a kvalita vody“. Tento rok bylo nominováno 27 organizací ze čtrnácti evropských zemí. Odborná porota, které předsedá výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí Jacqueline McGlad, vybrala šest vítězných projektů. Slavnostní předání cen proběhlo v „Ateliers des Tanneurs“ v Bruselu (Belgie).

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Nařízení o EMAS:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:CS:NOT

Kontakty:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar