Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 ноември 2012 г.

Околна среда: Комисията отличава иновационни решения за управление на водите

Европейската комисия обяви тазгодишните носители на наградите на Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS). Шестте организации победители показват отлични резултати за екологосъобразност и за опазване на околната среда, а също така при прилагането на иновативни решения за подобрение на управлението на водите. Отличията бяха връчени снощи на церемония в Брюксел.

Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Водата е скъпоценен ресурс и заслужава по-отговорно отношение. Затова с голямо удоволствие бих искал да поздравя всички носители на отличието EMAS в областта на управлението на водите в рамките на техните организации за впечатляващите резултати. С тези отличия Европейската комисия признава техните отлични екологични показатели в тази област. Продължавайте в този дух!“.

Тазгодишните победители, отличени измежду 27 кандидатури, са: Abwasserverband Anzbach Laabental (Австрия), Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Германия), Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Германия), Lafarge Cement (Обединеното кралство), Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Италия) и Bristol City Council (Обединеното кралство).

Победители от частния сектор и техните постижения

Микроорганизации: Abwasserverband Anzbach Laabental (Австрия) е асоциация с новаторско мислене в областта на канализационните дейности и е създадена през 1972 г. Общините членки на асоциацията почистват своите канализации по екологичен начин и популяризират сред обществеността екологичното депониране на отпадъци. Те регистрират всички замърсители, които не са домакинства, за да се избегне опасното замърсяване на водите, а членовете на асоциацията си сътрудничат единствено със сертифицирани доставчици, които са предмет на ежегодна оценка.

Малки организации: Riechey Freizeitanlagen GmbH & Co. KG (Германия) управлява къмпинга Wulfenerhals и ваканционен парк на острова Fehmarn в Балтийско море. Те са въвели интегрирана система на водния цикъл и са изградили съоръжение за биологично пречистване, която позволява повторната употреба на рециклирани отпадъчни води за напояване на тревните площи. Също така те са инсталирали в душовете приспособления за икономия на вода и използват само биологични разтвори за почистване и миене.

Средноголеми организации: Neumarkter Lammsbräu Gebr. Ehrnsperger e. K. (Германия) е пивоварна, която произвежда органични марки бира и безалкохолни напитки. Дружеството също така пести вода като използва дъждовни и рециклирани води. Neumarkter Lammsbräu обучава служителите си да правят икономии на вода и осигурява отговорното използване на водата от кладенците на компанията. Тъй като използват само екологични суровини, никакви пестициди не попадат в отпадъчните им води.

Големи организации: Lafarge Cement (Обединеното кралство), най-големият производител на цимент в Обединеното кралство поръча независимо изследване на водните нужди в производствения процес и отражението на техните продукти по отношение на разходването на вода през целия им жизнен цикъл. Това доведе до по-ефективно използване на водата при производството на цимент: 1,22m3 вода за тон цимент PCE (Portland Cement Equivalent) през 2010 г., но едва 0,142m3 вода за тон PCE през 2011 г. При разработването на нови видове цимент Lafarge Cement вече взема под внимание и водата, която ще използва крайният потребител.

Победители от публичния сектор и техните постижения

Малки организации: Comune di Tavarnelle Val di Pesa (Тоскана, Италия) изисква използването на технологии за икономия на вода във всички новостроящи се сгради. Въведени са и селскостопански планове за подобрения, за намаляване на ерозията и водния отток. Общинският съвет вече отчита фактори, свързани с управлението на водите при вземането на решения за капиталови инвестиции, обществени поръчки и други дейности и организира обучения по теми, свързани с околната среда за сектора на хотелиерството и ресторантьорството.

Големи организации: Bristol City Council (Обединеното кралство) внедрява и насърчава схемите за водна ефективност, в това число събирането на дъждовни води, екологично устойчивата градска канализация и намаленото потребление на вода при обслужването на парковете на Бристол, намалявайки по този начин консумацията на вода с 11% от 2009—2010 г. насам. Стратегията за бъдещото развитие на града съдържа ключови политики за пестене на водата. Качеството на повърхностните води на реките в целия град също се подобрява чрез местни инициативи.

Контекст

Схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) е инструмент за управление за организации, които имат за цел да подобрят своите екологични и финансови показатели и да оповестяват своите постижения. EMAS води до подобряване на резултатите, до повече доверие и прозрачност за регистрираните организации.

През 2005 г. Европейската комисия реши да възнаграждава усилията на организациите, регистрирани в EMAS, като учреди отличията EMAS. Всяка година с тях се отличават изключителните постижения в конкретна област на екологичното управление.

Темата на отличията за 2012 г. е „Управление на водите, включително ефективно използване и качеството на водите“. Тази година бяха номинирани 27 структури от 14 държави членки. Шест победители бяха избрани от експертно жури, председателствано от Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда. Церемонията по награждаването се проведе в „Ateliers des tanneurs“ в Брюксел.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm

Регламент за EMAS:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:EN:NOT

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar