Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană – Comunicat de presă

Mediu: Comisia solicită o reacție mai puternică la degradarea solului

Bruxelles, 13 februarie 2012. Degradarea solului este un fenomen îngrijorător în UE. Între 1990 și 2006 s-au pierdut definitiv cel puțin 275 hectare de sol pe zi prin impermeabilizarea solului – acoperirea terenurilor fertile cu material impermeabil – însumând 1 000 km² pe an, respectiv o suprafață de dimensiunea Ciprului la fiecare zece ani. Se estimează că eroziunea solului cauzată de apă afectează 1,3 milioane km² în Europa, o suprafață de 2,5 ori mai mare decât teritoriul Franței. Degradarea solului afectează capacitatea noastră de a produce alimente, de a preveni seceta și inundațiile, de a opri pierderea biodiversității, precum și de a combate schimbările climatice. Acestea sunt câteva dintre principalele constatări formulate în două noi rapoarte prezentate de Comisia Europeană privind aspecte științifice și de politică legate de solul european.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Aceste rapoarte evidențiază importanța conservării solurilor europene, dacă dorim să avem la dispoziție în continuare alimente de calitate și apă subterană curată, spații de agrement sănătoase și emisii de gaze cu efect de seră mai reduse. Trebuie să utilizăm în mod mai sustenabil resursele provenind din solurile noastre și acest lucru s-ar realiza cel mai bine printr-o abordare comună în întreaga UE. Comisia a prezentat propuneri legislative și sper că noile noastre rapoarte vor ajuta Consiliul și Parlamentul să treacă la acțiune.

Rapoartele subliniază necesitatea de a lua măsuri pentru a preveni deteriorarea suferită în prezent de solurile din Europa. Eroziunea, impermeabilizarea solului și acidificarea s-au intensificat în ultimul deceniu, iar tendința va continua, probabil, dacă nu sunt abordate provocări precum exploatarea în creștere a terenurilor, utilizarea ineficientă a resurselor naturale și conservarea materiei organice în sol. Conform raportului de politică, după cinci ani de la adoptarea unei strategii tematice privind solul nu există încă o monitorizare și o protecție sistematică a calității solului în Europa. Aceasta înseamnă că măsurile existente nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel adecvat de protecție pentru toate solurile din Europa.

În pregătirea acțiunilor avute în vedere la nivelul UE, Comisia a depus eforturi pentru a sprijini inițiativele de sensibilizare privind solul, proiectele de cercetare și monitorizare, cum ar fi ancheta LUCAS privind acoperirea și utilizarea terenurilor, precum și indicatorii de agromediu, realizată de Eurostat. Comisia a continuat, de asemenea, să integreze obiectivul protecției solului în alte politici ale UE, inclusiv politica agricolă și de dezvoltare rurală. Aproximativ 3,1 miliarde EUR au fost alocate pentru reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor contaminate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Ungaria, Republica Cehă și Germania au alocat cele mai multe fonduri (475, 371, respectiv 332 milioane EUR).

În plus față de acțiunile în curs care vizează combaterea degradării solului, Comisia intenționează să sprijine cercetarea și monitorizarea solurilor, să finalizeze orientările privind impermeabilizarea solului și să integreze considerente suplimentare legate de sol în viitoarea revizuire a directivei privind evaluarea impactului asupra mediului. Comisia va propune, de asemenea, contabilizarea emisiilor cauzate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură (LULUCF) în cadrul angajamentului UE în materie de schimbări climatice pentru anul 2020, precum și acțiuni la nivel internațional în vederea promovării inițiativelor legate de sol.

Raportul științific „Starea solului în Europa” a fost publicat de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene, în colaborare cu Agenția Europeană de Mediu, și oferă o imagine cuprinzătoare a cunoștințelor de care dispunem în prezent despre resursele solului și procesele de degradare. Raportul concluzionează că este nevoie de cercetări suplimentare și de colectarea mai bună a datelor pentru a ne îmbunătăți cunoștințele și a sensibiliza publicul cu privire la importanța solului.

Etapele următoare

Parlamentul European și Consiliul sunt invitate să își prezinte punctele de vedere cu privire la raportul de politică.

Context

În 2006, Comisia Europeană a adoptat o directivă-cadru privind solul care abordează protecția solului, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere. Directiva își propune să asigure productivitatea solului, în special în ceea ce privește producția alimentară, să limiteze riscurile la adresa sănătății umane și la adresa mediului, să ofere oportunități pentru reducerea efectelor schimbărilor climatice și adaptarea la acestea și să stimuleze oportunitățile de afaceri pentru asanarea solurilor. Odată adoptată, Directiva, care se află încă în dezbatere la Consiliu și la Parlamentul European, va contribui la abordarea unora dintre aspectele critice evidențiate în raport.

Informații suplimentare:

Raportul de politică: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm

Raportul științific: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540

A se vedea și:

MEMO/06/341 referitor la strategia tematică privind solul

http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar