Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. novembra 2012

Komisija začenja posvetovanje o integriranem trgu za dostavo pošiljk z namenom povečanja obsega elektronskega poslovanja v EU

Tedni pred božičem predstavljajo za mnoga podjetja z elektronskim poslovanjem eno od obdobij leta, ko je prodaja največja. Vendar zaradi pomislekov, povezanih z dostavo, številna od njih ne uresničijo vseh poslovnih priložnosti. Študije kažejo, da samo 9 % evropskih potrošnikov na spletu kupuje blago iz drugih držav, pri čemer tako elektronski trgovci na drobno kot potrošniki izražajo zaskrbljenost v zvezi s pomanjkljivostmi sedanjih sistemov, ki se uporabljajo za dostavo na spletu naročenega blaga. Med elektronskimi trgovci na drobno jih je 57 % mnenja, da čezmejne pošiljke predstavljajo oviro za trgovanje, medtem ko 47 % potrošnikov izraža zaskrbljenost glede dostave pri čezmejnih transakcijah. Učinkovit sistem za dostavo (in vračilo) je bistvenega pomena za spodbujanje nadaljnjega večanja obsega elektronskega poslovanja ter posledično izbire in udobja potrošnikov.

Nujno je treba obravnavati pomisleke glede dostave in izboljšati sisteme zanjo. Zato je Komisija danes sprejela zeleno knjigo za posvetovanje o dostavi pošiljk s posebnim poudarkom na čezmejnih vprašanjih in potrebah elektronskega poslovanja.

„Posvetovanje na podlagi zelene knjige bo pomagalo opredeliti ustrezne ukrepe za izboljšanje dostave pošiljk na enotnem trgu,“ je dejal Michel Barnier, evropski komisar za notranji trg in storitve. „Prožen in učinkovit vseevropski sistem za dostavo, ki se osredotoča na pričakovanja potrošnikov in posebne potrebe elektronskega poslovanja, bo neposredno prispeval k ogromnemu potencialu elektronskega poslovanja za pospeševanje rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.“

Ključni elementi zelene knjige:

Opredeljena so bila tri prednostna področja za obravnavo težav in izzivov, s katerimi se srečujejo potrošniki in elektronski trgovci na drobno v EU:

  • izboljšanje udobja storitev dostave za potrošnike ter mala in srednja podjetja (MSP) v vsej EU,

  • zagotovitev stroškovno učinkovitejših dostavnih rešitev ter boljših cen za potrošnike in MSP,

  • spodbujanje boljše interoperabilnosti storitev dostave med upravljavci (boljša partnerstva in sodelovanje) ter med upravljavci in elektronskimi trgovci na drobno, zlasti MSP.

S to zeleno knjigo bo Komisija zbrala informacije o trenutnem stanju na trgu za dostavo na spletu kupljenih izdelkov in opredelila morebitne ovire za vzpostavitev integriranega trga za dostavo pošiljk v celotni EU. Pridobila bo mnenja zainteresiranih strani o tem, kako najbolje poskrbeti za interese strank, podjetij in končnih potrošnikov. Na podlagi zbranih informacij bo Komisija opredelila rešitve za pomoč pri oblikovanju celovitega postopka za dostavo pošiljk v EU, da se podpre povečanje obsega elektronskega poslovanja in zagotovi, da so koristi elektronskega poslovanja prek trajnostnega ter dobro delujočega sistema za dostavo dostopne vsem državljanom in MSP v vseh regijah Evrope.

Ozadje

To posvetovanje je sestavni del prizadevanj Komisije za razvoj elektronskega poslovanja. Elektronsko poslovanje je splošno priznano kot ključni dejavnik, ki prispeva h gospodarski rasti in povečanju stopenj zaposlenosti v vsej Evropski uniji. V sporočilu Komisije o elektronskem poslovanju in spletnih storitvah iz januarja letos (glej IP/12/10) je dostava opredeljena kot ena izmed petih glavnih prednostnih nalog za povečanje obsega elektronskega poslovanja do leta 2015, njen pomen pa sta potrdila tudi Evropski parlament in Svet. Dostava je odločilnega pomena, ker bistveno vpliva na spodbujanje elektronskega poslovanja ter je ključni element pri vzpostavljanju zaupanja med prodajalci in kupci.

Zainteresirane strani so povabljene, da svoje prispevke k posvetovanju predložijo do 15. februarja 2013.

Glej tudi MEMO/12/923.

Več informacij

Povezava na posvetovanje:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm.

Dodatne informacije o trgu poštnih storitev:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Sporočilo o elektronskem poslovanju:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm.

Video, ki prikazuje težave, s katerimi se srečuje elektronski trgovec na drobno:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU.

Kontakti:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar