Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 29 listopada 2012 r.

Rozwój handlu elektronicznego w UE: Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie zintegrowanego rynku usług dostawy paczek

Dla wielu firm zajmujących się handlem elektronicznym ostatnie tygodnie przez Bożym Narodzeniem to jeden z okresów najlepszej sprzedaży w całym roku. Jednakże ze względu na problemy związane z dostawą nie wszystkie firmy w pełni wykorzystują możliwości handlowe pojawiające się w tym okresie. Z badań wynika, że tylko 9 proc. konsumentów w UE robi zakupy w innych krajach przez internet. Zarówno sklepy internetowe, jak i konsumenci narzekają na wady obecnych systemów dostawy towarów zamówionych w sieci. 57 proc. właścicieli sklepów internetowych sądzi, że dostawa za granicę utrudnia handel, podczas gdy 47 proc. konsumentów ma obawy co do dostawy w przypadku transakcji transgranicznych. Skutecznie działający system dostaw (i zwrotów) ma zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju handlu elektronicznego, a co za tym idzie, dla poszerzenia możliwości wyboru dla konsumentów i zwiększenia dogodności zakupów.

Obawy dotyczące dostawy i poprawa systemów doręczania paczek to kwestie, które wymagają pilnych działań. W związku z tym Komisja przyjęła dziś zieloną księgę dotyczącą konsultacji w sprawie usług dostawy paczek, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii transgranicznych i potrzeb handlu elektronicznego.

„Konsultacje związane z zieloną księgą pomogą ustalić, jakie środki należy wprowadzić, by poprawić usługi dostawy paczek na jednolitym rynku”, powiedział Michel Barnier, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. „Elastyczny i sprawnie działający system dostaw w całej Unii, odpowiadający oczekiwaniom konsumentów i potrzebom handlu elektronicznego, bezpośrednio pomoże w wykorzystaniu ogromnego potencjału tej formy handlu z korzyścią dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.”.

Główne elementy zielonej księgi:

Ustalono trzy obszary działań priorytetowych, które należy podjąć w związku z problemami i wyzwaniami, z jakimi borykają się konsumenci i sklepy internetowe w UE:

  • zwiększenie dogodności usług dostawy dla konsumentów oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w całej UE,

  • zapewnienie rozwiązań w zakresie dostawy, które są bardziej racjonalne pod względem kosztów, a także zaoferowanie lepszych cen konsumentom i MŚP,

  • zwiększenie interoperacyjności między usługami dostawy świadczonymi przez różnych dostawców (lepsze partnerstwo i współpraca), a także między dostawcami i sklepami internetowymi, w szczególności MŚP.

Zielona księga pozwoli Komisji na zebranie informacji o aktualnej sytuacji na rynku usług dostawy produktów zamawianych online. Dzięki temu Komisja określi także wszelkie potencjalne problemy, które stoją na przeszkodzie powstaniu unijnego zintegrowanego rynku usług dostawy paczek. W ramach konsultacji zainteresowane strony będą mogły wypowiedzieć się, jakie działania byłyby najbardziej korzystne z punktu widzenia klientów, przedsiębiorstw i konsumentów końcowych. Na podstawie zebranych informacji Komisja ustali, jakie rozwiązania usprawniłyby proces dostawy paczek w UE. Środki te przyczynią się do rozwoju handlu elektronicznego, a stabilny i dobrze działający system dostaw zapewni wszystkim konsumentom i MŚP w regionach całej Europy dostęp do korzyści płynących z tej formy handlu.

Kontekst

Rozpoczęte dziś konsultacje społeczne wpisują się w działania Komisji dotyczące rozwoju e-handlu. Handel elektroniczny powszechnie uznaje się za kluczowy czynnik przyczyniający się do wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia poziomu zatrudnienia w całej Unii Europejskiej. W komunikacie Komisji ze stycznia tego roku w sprawie handlu elektronicznego i usług online (zob. IP/12/10) uznano dostawę towarów za jeden z pięciu najważniejszych priorytetów, których realizacja pozwoli pobudzić rozwój handlu elektronicznego do 2015 r. Znaczenie tej kwestii zostało również potwierdzone przez Radę Europejską i Parlament Europejski. Dostawa towarów zamówionych w internecie ma decydujące znaczenie, ponieważ istotnie przyczynia się do usprawnienia handlu elektronicznego oraz stanowi fundament zaufania między sprzedającymi i kupującymi.

Zainteresowane strony są proszone o przesyłanie odpowiedzi w ramach konsultacji do 15 lutego 2013 r.

Zobacz również dokument MEMO/12/923

Więcej informacji

Link do konsultacji:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Więcej informacji na temat rynku pocztowego:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Komunikat w sprawie handlu elektronicznego:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Film o problemach, z jakimi stykają się sklepy internetowe:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontakt :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar