Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 november 2012

Commissie start raadpleging over geïntegreerde markt voor pakketbestellingen om elektronische handel in EU te stimuleren

Voor heel wat handelszaken die over het internet verkopen, behoren de weken vóór Kerstmis tot de drukste van het jaar. Een aantal van deze webwinkels zien echter een deel van hun mogelijke verkoop aan zich voorbijgaan omdat er zich bij de levering problemen aandienen. Uit studies blijkt dat slechts 9 % van de Europese consumenten online kopen in andere landen. Zowel webwinkels als consumenten maken zich immers zorgen over de gebreken in het leveringsproces van online bestelde goederen, zoals dat nu verloopt. 57 % van de webwinkels zien in grensoverschrijdende levering een belemmering voor de handel terwijl 47 % van de consumenten zich bezorgd tonen over grensoverschrijdende transacties. Een efficiënte regeling voor levering (en terugzending) is van groot belang om de verdere groei van elektronische handel en dus de keuze en het gebruiksgemak van de consument te bevorderen.

Het is dus dringend noodzakelijk de problemen in verband met leveringen aan te pakken en de deze bestellingsdiensten vlotter te doen verlopen. Om die reden heeft de Commissie vandaag een raadpleging opgezet over een groenboek dat gewijd is aan pakketbestellingen, met speciale aandacht voor grensoverschrijdende kwesties en voor de behoeften van de elektronische handel.

“Deze raadpleging over het groenboek zal ons helpen de juiste maatregelen te vinden om pakketbestellingen in de interne markt te verbeteren”, zegt Michel Barnier, Europees commissaris voor Interne Markt en Diensten. “Een flexibel en goed functionerend Europees systeem voor pakketbestellingen dat afgestemd is op de verwachtingen van de consument en de specifieke behoeften van de elektronische handel, zal rechtstreeks bijdragen tot het enorme potentieel dat deze vorm van handel heeft om meer groei en meer banen te creëren.”

Voornaamste onderdelen van het groenboek:

Om de problemen en uitdagingen aan te pakken waarvoor zowel consumenten als webwinkels in de EU staan, zijn drie prioritaire werkdomeinen aangewezen:

  • gemakkelijker gebruik van pakketbestellingsdiensten voor consumenten en kmo’s (kleine en middelgrote ondernemingen) in de EU;

  • meer kosteneffectieve oplossingen voor pakketbezorging en betere prijzen voor consumenten en kmo's;

  • grotere interoperabiliteit van pakketbestellingsdiensten tussen exploitanten onderling (betere partnerschappen en meer samenwerking), en tussen exploitanten en webwinkels, met name kmo’s.

Met dit groenboek zal de Commissie informatie vergaren over de huidige stand van zaken in de markt voor de verzending van online gekochte producten en zal zij nagaan welke obstakels de invoering van een Europese geïntegreerde markt voor pakketbestellingen kunnen belemmeren. Belanghebbenden kunnen toelichten hoe de belangen van klanten, ondernemingen en eindgebruikers volgens hen het best worden gediend. Op basis van de vergaarde informatie zal de Commissie oplossingen aanreiken om de ontwikkeling van een naadloos pakketbezorgingsproces in de EU te stimuleren, hetgeen de groei van de elektronische handel moet ondersteunen. Het is de bedoeling dat alle burgers en kmo’s in alle regio’s van Europa toegang krijgen tot de voordelen van de elektronische handel door middel van een duurzaam en goed functionerend systeem van pakketbestellingen.

Achtergrond

Deze raadpleging maakt deel uit van de lopende werkzaamheden van de Commissie over de ontwikkeling van elektronische handel. E-commerce of elektronische handel wordt alom erkend als een sector die in aanzienlijke mate bijdraagt tot economische groei en verdere versterking van de werkgelegenheid in de Europese Unie. In de mededeling van de Commissie over elektronische handel en onlinediensten die van januari van dit jaar dateert (zie IP/12/10), worden leveringen aangewezen als een van de vijf topprioriteiten in het streven om elektronische handel tegen 2015 te stimuleren. Op het belang daarvan is ook gewezen door de Europese Raad en het Parlement. Pakketbezorgingsdiensten zijn van cruciaal belang omdat deze een grote weerslag hebben op de bevordering van elektronische handel en centraal staan in de vertrouwensrelatie tussen kopers en verkopers.

Stakeholders worden uitgenodigd vóór 15 februari 2013 op de raadpleging te antwoorden.

Zie ook MEMO/12/923.

Meer informatie

Link naar de raadpleging:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Meer informatie over de markt van postdiensten:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Mededeling over elektronische handel:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Video over problemen waarmee webwinkels te maken krijgen:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Contact :

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar