Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

Komisija sāk apspriešanu par integrētu pasta paku piegādes tirgu, kas uzlabotu e-tirdzniecību ES

Daudziem e-tirdzniecības uzņēmumiem vairākas nedēļas pirms Ziemassvētkiem pārdošanas ziņā ir viens no intensīvākajiem gada periodiem. Tomēr daudzi no šiem uzņēmumiem pilnībā neizmanto savu uzņēmējdarbības potenciālu ar piegādi saistītu bažu dēļ. Pētījumi liecina, ka tikai 9 % ES patērētāju pērk preces tiešsaistē no citām valstīm, un gan e-mazumtirgotāji, gan pircēji pauž neapmierinātību par trūkumiem pašreizējās piegādes sistēmās tiešsaistē pasūtītām precēm. 57 % e-mazumtirgotāju uzskata, ka pārrobežu piegāde ir šķērslis tirdzniecībai, un 47 % patērētāju satraucas par piegādi pārrobežu darījumos. Efektīvai piegādes (un preču nosūtīšanas atpakaļ) sistēmai ir būtiska nozīme turpmākajā izaugsmē e-tirdzniecības jomā un tādējādi arī patērētāju izvēles un ērtuma uzlabošanā.

Ir nepieciešams steidzami risināt ar piegādi saistītus jautājumus un uzlabot piegādes sistēmas. Tāpēc Komisija šodien pieņēma zaļo grāmatu, lai uzsāktu sabiedrisko apspriešanu par paku piegādi, kurā īpaša uzmanība pievērsta pārrobežu jautājumiem un e-tirdzniecības vajadzībām.

“Šī zaļās grāmatas apspriešana palīdzēs noteikt atbilstošos pasākumus paku piegādes uzlabošanai vienotajā tirgū,” sacīja Eiropas iekšējā tirgus un pakalpojumu komisārs Mišels Barnjē. „Elastīga un labi strādājoša ES piegādes sistēma, kas vērsta uz patērētāju vēlmēm un e-tirdzniecības specifiskajām vajadzībām, sniegs tiešu ieguldījumu e-tirdzniecības milzīgajā potenciālā sekmēt izaugsmi un radīt darbvietas.”

Zaļās grāmatas galvenie elementi

Ir noteiktas trīs prioritārās jomas, kurās jārisina ES patērētāju un mazumtirgotāju problēmas:

  • piegādes pakalpojumu ērtuma uzlabošana patērētājiem un MVU visā ES;

  • rentablāku piegādes risinājumu un labāku cenu nodrošināšana patērētājiem un MVU;

  • piegādes pakalpojumu sadarbspējas veicināšana starp piegādes operatoriem (labākas partnerattiecības un sadarbība) un starp operatoriem un e- mazumtirgotājiem, īpaši MVU.

Ar šīs zaļās grāmatas palīdzību Komisija iegūs informāciju par piegādes tirgus pašreizējo stāvokli attiecībā uz tiešsaistē nopirktām precēm un apzinās potenciālus šķēršļus ES integrēta paku piegādes tirgus izveidei. Tā uzzinās ieinteresēto personu viedokli par to, kā labāk ņemt vērā patērētāju, uzņēmumu un galapatērētāju intereses. Uz iegūtās informācijas pamata Komisija apzinās risinājumus, kas palīdzēs izveidot netraucētu paku piegādes procesu ES, lai atbalstītu e-tirdzniecības izaugsmi, un nodrošinās, lai e-tirdzniecības priekšrocības būtu pieejamas visiem iedzīvotājiem un MVU visos Eiropas reģionos, izmantojot ilgtspējīgu un labi funkcionējošu piegādes sistēmu.

Vispārīga informācija

Šī apspriešana ir daļa no Komisijas pastāvīgā darba e-tirdzniecības attīstības jomā. Ir plaši atzīts, ka e-tirdzniecība ir būtisks Eiropas Savienības ekonomiskās izaugsmes un nodarbinātības līmeņa pieauguma virzītājspēks. Šā gada janvāra Komisijas paziņojumā par e-tirdzniecību un tiešsaistes pakalpojumiem (sk. IP/12/10) piegāde ir minēta kā viena no piecām prioritātēm e-tirdzniecības pieauguma veicināšanai līdz 2015. gadam, un tās nozīmību atzinusi arī Eiropadome un Eiropas Parlaments. Piegādei ir ļoti liela nozīme, jo tai ir būtiska ietekme uz e-tirdzniecības atvieglošanu un tā ir svarīgs elements savstarpējās uzticēšanās izveidē starp pārdevējiem un pircējiem.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas piedalīties apspriešanā līdz 2013. gada 15. februārim.

Skatīt arī MEMO/12/923.

Plašāka informācija

Saite uz apspriešanas tīmekļa vietni:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Papildu informācija par pasta tirgu:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Paziņojums par e-tirdzniecību:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Videomateriāls, kas ilustrē e-mazumtirgotāju problēmas:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontaktpersonas:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar