Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 29 

Siekdama paskatinti e. prekybą Europos Sąjungoje, Komisija pradeda konsultacijas dėl integruotos siuntinių pristatymo rinkos

Daugeliui e. prekybos įmonių ikikalėdinis laikotarpis yra vienas iš aktyviausių metų prekybos laikotarpių. Tačiau dėl pristatymo problemų kai kurios iš jų nepasinaudoja verslo galimybėmis. Tyrimų duomenimis, tik 9 % ES vartotojų perka internetu iš kitų šalių. Ir e. mažmenininkai, ir vartotojai reiškia susirūpinimą dėl dabartinių internetu užsisakytų prekių pristatymo sistemų trūkumų. 57 % e. mažmenininkų mano, kad tarpvalstybinis pristatymas yra prekybos kliūtis, o 47 % vartotojų nerimauja dėl kitose šalyse įsigytų prekių pristatymo. Veiksminga pristatymo (ir grąžinimo) sistema yra būtina norint paskatinti tolesnį e. prekybos augimą ir atitinkamai vartotojams suteikti didesnį pasirinkimą ir užtikrinti didesnį patogumą.

Būtina neatidėliojant spręsti pristatymo problemas ir tobulinti pristatymo sistemas. Todėl Komisija šiandien pradėjo žaliosios knygos konsultacijas dėl siuntinių pristatymo. Per konsultacijas ypatingas dėmesys bus skiriamas tarpvalstybiniams klausimams ir e. prekybos reikmėms.

„Šios žaliosios knygos konsultacijos padės nustatyti tinkamas priemones siuntinių pristatymui bendrojoje rinkoje gerinti, – sakė už vidaus rinką ir paslaugas atsakingas Europos Komisijos narys Michelis Barnier. – Lanksti ir gerai veikianti visos ES masto pristatymo sistema, kuri atitiks vartotojų lūkesčius ir konkrečius e. prekybos poreikius, tiesiogiai padės išnaudoti didžiules e. prekybos galimybes skatinti augimą ir kurti darbo vietas.“

Pagrindiniai Žaliosios knygos elementai

Nustatytos trys pirmenybinės sritys siekiant spręsti problemas ir uždavinius, kurių kyla ES vartotojams ir e. mažmenininkams:

  • patogesnių pristatymo paslaugų visos ES vartotojams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms kūrimo;

  • ekonomiškai efektyvesnių pristatymo sprendimų ir geresnių kainų vartotojams ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms užtikrinimo;

  • didesnio operatorių pristatymo paslaugų sąveikumo (geresnės partnerystės ir bendradarbiavimo), taip pat operatorių ir e. mažmenininkų, visų pirma mažųjų bei vidutinių įmonių, pristatymo paslaugų sąveikumo skatinimo.

Remdamasi šia Žaliąja knyga Komisija rinks informaciją apie dabartinę internetu įsigytų prekių pristatymo rinkos būklę ir nustatys galimas kliūtis, trukdančias kurti ES masto integruotą siuntinių pristatymo rinką. Reikėtų, kad suinteresuotosios šalys pateiktų savo nuomonę apie tai, kaip kuo geriau atstovauti vartotojų, įmonių ir galutinių vartotojų interesams. Remdamasi surinkta informacija Komisija nustatys sprendimus, kurie padėtų užtikrinti sklandų siuntinių pristatymo procesą Europos Sąjungoje siekiant paremti e. prekybos augimą, ir užtikrins, kad tvaria ir gerai veikiančia pristatymo sistema grindžiamos e. prekybos teikiamais privalumais galėtų naudotis visi piliečiai ir MVĮ visuose Europos regionuose.

Pagrindiniai faktai

Šios konsultacijos yra dalis Komisijos vykdomos veiklos, susijusios e. prekybos plėtra. Plačiai pripažįstama, kad e. prekyba labai svarbi visos Europos Sąjungos ekonomikos augimui ir užimtumo didinimui. Šių metų sausio mėn. priimtame Komisijos komunikate dėl elektroninės prekybos ir internetu teikiamų paslaugų (žr. IP/12/10) pristatymas įvardytas kaip vienas iš penkių svarbiausių prioritetų siekiant iki 2015 m. paskatinti e. prekybą; pristatymo svarbą dar kartą patvirtino Europos Vadovų Taryba ir Parlamentas. Pristatymas labai svariai prisideda prie e. prekybos paprastinimo ir yra labai svarbus užtikrinant pardavėjų ir pirkėjų tarpusavio pasitikėjimą.

Suinteresuotosios šalys kviečiamos dalyvauti konsultacijose ir pareikšti nuomonę iki 2013 m. vasario 15 d.

Taip pat žr. MEMO/12/923.

Daugiau informacijos

Saitas į konsultacijas

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Papildoma informacija apie pašto rinką

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

E. prekybos komunikatas

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Vaizdo klipas, kuriame pristatoma, su kokiomis problemomis susiduria e. mažmenininkai

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Asmenys ryšiams:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar