Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 29. marraskuuta 2012

Komissio käynnistää kuulemisen yhdennetyistä pakettien jakelumarkkinoista sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi EU:ssa

Joulunalusviikot ovat monille sähköistä kaupankäyntiä harjoittaville yrityksille yksi vuoden huippukausista. Kaupankäyntimahdollisuuksia voi kuitenkin jäädä toteutumatta jakeluun liittyvien ongelmien vuoksi. Tutkimusten mukaan vain 9 % EU:n kuluttajista ostaa tavaroita verkosta muista maista, ja sekä sähköistä kaupankäyntiä harjoittavat vähittäismyyjät että kuluttajat ovat valittaneet puutteista verkosta tilattujen tavaroiden nykyisissä jakelujärjestelmissä. Sähköistä kaupankäyntiä harjoittavista vähittäismyyjistä 57 % pitää rajojen yli tapahtuvaa jakelua kaupan esteenä, ja 47 % kuluttajista suhtautuu epäilevästi jakeluun rajat ylittävissä liiketoimissa. Tehokas jakelujärjestelmä (palautuksineen) on keskeinen tekijä, kun halutaan edistää sähköisen kaupankäynnin kasvua ja lisätä näin kuluttajien valinnanvaraa ja verkosta ostamisen mukavuutta.

Jakeluun liittyviin ongelmiin on puututtava ja jakelujärjestelmiä on parannettava kiireesti. Tämän vuoksi komissio käynnisti tänään pakettien jakelua koskevaan vihreään kirjaan liittyvän kuulemisen, jossa keskitytään erityisesti valtioiden rajat ylittäviin kysymyksiin ja sähköisen kaupan tarpeisiin.

"Tämän vihreään kirjaan liittyvän kuulemisen avulla voidaan kartoittaa oikeat toimenpiteet pakettien jakelun parantamiseksi sisämarkkinoilla", totesi Michel Barnier, sisämarkkinoista ja palveluista vastaava Euroopan komission jäsen. "Joustavalla ja hyvin toimivalla EU:n laajuisella jakelujärjestelmällä, joka on asiakkaiden odotusten ja sähköisen kaupankäynnin erityistarpeiden mukainen, tuetaan suoraan sähköisen kaupankäynnin valtavaa potentiaalia lisätä kasvua ja työpaikkoja."

Keskeiset seikat vihreässä kirjassa:

Kuluttajien ja sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien EU:ssa kohtaamiin ongelmiin ja haasteisiin puututaan seuraavilla ensisijaisiksi määritetyillä kolmella alalla:

  • Jakelupalvelujen käyttömukavuuden parantaminen kuluttajien ja pk-yritysten hyödyksi koko EU:ssa

  • Kustannustehokkaampien jakeluratkaisujen ja parempien hintojen varmistaminen kuluttajille ja pk-yrityksille

  • Jakelupalvelujen yhteentoimivuuden edistäminen toimijoiden välillä (paremmat kumppanuussuhteet ja yhteistyö) sekä eri toimijoiden ja sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien, varsinkin pk-yritysten, välillä.

Tällä vihreällä kirjalla komissio aikoo kerätä tietoa verkosta ostettujen tuotteiden jakelumarkkinoiden nykytilanteesta ja yksilöidä EU:n laajuisten yhdennettyjen pakettijakelumarkkinoiden luomista mahdollisesti haittaavat tekijät. Se haluaa kuulla sidosryhmien näkemyksiä siitä, kuinka asiakkaiden, yritysten ja loppukäyttäjien edut voitaisiin ottaa parhaiten huomioon. Kerättyjen tietojen perusteella komissio kartoittaa ratkaisuja EU:n laajuisen saumattoman pakettijakelun luomiseksi. Tällä voidaan tukea sähköisen kaupan kasvua ja varmistaa, että sähköisen kaupan edut ovat kaikkien kuluttajien ja pk-yritysten saatavilla kaikkialla Euroopassa kestävän ja hyvin toimivan jakelujärjestelmän välityksellä.

Tausta

Tämä kuuleminen on osa komission käynnissä olevaa työtä sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi. Sähköisen kaupankäynnin tunnustetaan yleisesti olevan talouskasvun keskeinen tekijä ja lisäävän työllisyyttä kaikkialla Euroopan unionissa. Tämän vuoden tammikuussa julkaistussa sähköistä kaupankäyntiä ja verkkopalveluja koskevassa komission tiedonannossa (ks. IP/12/10) mainitaan jakelu yhtenä viidestä ensisijaisesta tavoitteesta sähköisen kaupankäynnin vauhdittamiseksi vuoteen 2015 mennessä. Myös neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat korostaneet sen merkitystä. Jakelu on ratkaisevan tärkeä ala, koska se helpottaa sähköistä kaupankäyntiä huomattavasti ja on keskeinen luottamuksen rakentamisessa myyjien ja ostajien välille.

Sidosryhmiä pyydetään esittämään näkemyksensä 15. helmikuuta 2013 mennessä.

Ks. myös MEMO/12/923.

Lisätietoja

Linkki kuulemiseen:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Lisätietoja postimarkkinoista:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Tiedonanto sähköisestä kaupankäynnistä

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Video sähköistä kaupankäyntiä harjoittavien vähittäismyyjien kohtaamista ongelmista:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Yhteyshenkilöt:

Stefaan De Rynck (+32-2) 296 34 21

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07


Side Bar