Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. november 2012

Komisjon korraldab e-kaubanduse hoogustamiseks ELis arutelu ühtse pakiveoturu üle

Paljude e-kaubanduses tegutsevate ettevõtjate jaoks tähendavad jõulueelsed nädalad müügi kõrghooaega aastas. Siiski ei saa mitmed ettevõtjad pakiveoga seonduvate probleemide tõttu potentsiaalseid ärivõimalusi täiel määral kasutada. Uuringute järgi ostavad vaid 9% ELi tarbijatest kaupu interneti teel teisest riigist, kusjuures e-jaemüüjad ja tarbijad väljendasid muret internetist tellitud kaupade kättetoimetamissüsteemi puuduste pärast. Piiriülest kättetoimetamist peavad takistuseks 57% jaeettevõtjatest ning ka 47% tarbijatest väidavad, et neid paneb muretsema saadetiste kättetoimetamine piiriüleste tehingute puhul. Tõhus kättetoimetamis- ja tagastamissüsteem aitaks suurendada e-kaubandust ning tarbijate valikuvõimalusi ja mugavust.

Seepärast on äärmiselt oluline lahendada pakiveoprobleemid ja parandada kättetoimetamissüsteemi. Selleks võttis komisjon täna vastu rohelise raamatu, millega algatatakse arutelu pakiveo üle ja milles pööratakse erilist tähelepanu piiriülestele küsimustele ja e-kaubanduse vajadustele.

„Selle rohelise raamatuga algatatud arutelu aitab leida õiged meetmed pakiveo parandamiseks ühtsel turul,” ütles Euroopa siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier. „Tarbijate ootustest ja e-kaubanduse konkreetsetest vajadustest lähtuv ning kogu ELi hõlmav paindlik ja hästi toimiv kättetoimetamissüsteem aitab otseselt kaasa e-kaubanduse tohutule potentsiaalile soodustada majanduskasvu ja luua töökohti.”

Rohelise raamatu põhiteemad

ELi tarbijate ja e-jaemüüjate probleemidega tegelemiseks on kindlaks määratud kolm esmatähtsat valdkonda:

  • parandada tarbijate ja VKEde jaoks kättetoimetamisteenuste mugavust kogu ELis;

  • tagada tarbijatele ja VKEdele kulutõhusamad kättetoimetamislahendused ja paremad hinnad;

  • suurendada koostalitlusvõimet kättetoimetamisahelas osalevate ettevõtjate vahel (tugevam partnerlus ja tõhusam koostöö) ning ettevõtjate ja e-jaemüüjate, eelkõige VKEde vahel.

Selle rohelise raamatuga kogub komisjon teavet internetist ostetud kaupade kättetoimetamisturu praeguse olukorra kohta ning teeb kindlaks ELi ühtse pakiveoturu loomist takistada võivad tegurid. Selleks küsitakse sidusrühmade arvamusi selle kohta, kuidas teenida kõige paremini tarbijate, ettevõtjate ja lõpptarbijate huve. Saadud teabe põhjal määrab komisjon kindlaks lahendused, mille abil arendatakse ELis välja sujuv kättetoimetamisprotsess. Seeläbi toetatakse e-kaubanduse kasvu ning tagatakse, et e-kaubandusest saavad tänu jätkusuutlikule ja hästi toimivale kättetoimetamissüsteemile kasu kõik kodanikud ja VKEd Euroopa kõigis piirkondades.

Taust

Kõnealune arutelu on osa komisjoni käimasolevast tööst e-kaubanduse arendamiseks. E-kaubandust peetakse üldiselt väga oluliseks ELi majanduskasvu ja tööhõivet suurendavaks teguriks. Käesoleva aasta jaanuaris avaldatud e-kaubandust ja internetipõhiseid teenuseid käsitlevas komisjoni teatises (vt IP/12/10) mainitakse internetist ostetud kaupade kättetoimetamist ühena viiest prioriteedist, mis aitaks e-kaubandust 2015. aastaks suurendada, ning selle valdkonna olulisust on rõhutanud ka nõukogu ja Euroopa Parlament. Kaupade kättetoimetamise küsimused on e-kaubanduse lihtsustamisel tõepoolest väga olulised ning kättetoimetamine on ka üks põhiteguritest usalduse loomisel müüjate ja ostjate vahel.

Sidusrühmadelt oodatakse arvamusi 15. veebruariks 2013.

Vt ka MEMO/12/923.

Lisateave

Link aruteluga tutvumiseks:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Täiendav teave postituru kohta:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

E-kaubanduse teatis:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

E-jaemüüjate probleeme käsitlev video:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontaktisikud:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar