Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. listopadu 2012

Komise zahajuje konzultaci o integrovaném trhu s doručováním zásilek s cílem podpořit elektronický obchod v EU

Pro mnohé podniky provozující elektronický obchod představují týdny před Vánocemi jedno z nejvytíženějších období roku, co se týče prodeje. Mnoho podniků však kvůli problémům s doručováním zásilek ztrácí potenciální zakázky. Ze studií vyplývá, že pouze 9 % spotřebitelů v EU nakupuje zboží z jiných zemí on-line, přičemž nedostatky stávajícího systému doručování zboží objednaného po internetu kritizují jak obchodníci zabývající se elektronickým maloobchodem, tak i spotřebitelé. Doručování do jiného státu vidí jako překážku obchodování 57 % obchodníků zabývajících se elektronickým maloobchodem a obavy v případě doručování u přeshraničních transakcí vyjádřilo 47 % spotřebitelů. Efektivní systém doručování (a vracení zboží) je rozhodující pro usnadnění dalšího růstu elektronického obchodování, a tedy i výběru a komfortu pro spotřebitele.

Pokud jde o problémy s doručováním zásilek a zkvalitnění systémů doručování, je třeba naléhavě jednat. Komise proto dnes zahájila konzultaci k zelené knize o doručování zásilek, která se zaměřuje především na otázky přeshraničního doručování a potřeby elektronického obchodování.

„Konzultace k této zelené knize přispěje k tomu, aby byla ke zkvalitnění doručování zásilek v rámci jednotného trhu určena správná opatření,“ uvedl Michel Barnier, evropský komisař pro vnitřní trh a služby. „Flexibilní a dobře fungující celoevropský systém doručování zaměřený na očekávání spotřebitelů a specifické potřeby elektronického obchodu bezprostředně posílí obrovský potenciál elektronického obchodu k podpoře růstu a vytváření pracovních míst.“

Hlavní prvky zelené knihy:

Za účelem vyřešení problémů, s nimiž se potýkají spotřebitelé i obchodníci zabývající se elektronickým maloobchodem v EU, byly určeny tři prioritní oblasti:

  • zvýšení komfortu doručovacích služeb pro spotřebitele a malé a střední podniky v celé EU;

  • nákladově efektivnější řešení doručování a výhodnější ceny pro spotřebitele a malé a střední podniky;

  • podpora lepší interoperability doručovacích služeb mezi hospodářskými subjekty (lepší partnerství a spolupráce) a mezi hospodářskými subjekty a obchodníky zabývajícími se elektronickým maloobchodem, zejména malými a středními podniky.

V rámci této zelené knihy Komise shromáždí informace o aktuálním stavu na trhu s doručováním výrobků zakoupených na internetu a určí potenciální překážky vytvoření celoevropského integrovaného trhu s doručováním zásilek. Zjistí názory zúčastněných stran na to, jak nejlépe vyjít vstříc zájmům zákazníků, podniků a konečných spotřebitelů. Na základě shromážděných informací a s cílem podpořit růst elektronického obchodu a zajistit, aby jeho přínosy byly dostupné všem občanům a malým a středním podnikům ve všech regionech Evropy prostřednictvím udržitelného a dobře fungujícího systému doručování, určí Komise řešení, která přispějí k vytvoření plynulého procesu doručování zásilek v EU.

Souvislosti

Tato konzultace je součástí probíhající práce Komise v oblasti rozvoje elektronického obchodu. Elektronický obchod je obecně považován za klíčový faktor, který přispívá k ekonomickému růstu a zvyšování zaměstnanosti v celé Evropské unii. Ve sdělení Komise o elektronickém obchodu a on-line službách z ledna tohoto roku (viz IP/12/10) se doručování označuje za jednu z pěti hlavních priorit, která má do roku 2015 posílit elektronické obchodování. Jeho význam zdůraznila i Evropská rada a Evropský parlament. Doručování má zásadní význam pro usnadnění elektronického obchodování a je klíčovým nástrojem pro budování důvěry mezi prodávajícími a kupujícími.

Zúčastněné strany se vyzývají, aby se do konzultace zapojily do 15. února 2013.

Viz také MEMO/12/923.

Další informace

Odkaz na konzultaci:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/parcels-delivery_en.htm

Další informace o trhu s poštovními službami:

http://ec.europa.eu/internal_market/post/index_en.htm

Sdělení o elektronickém obchodu:

http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/communication_2012_en.htm

Video ilustrující problémy, s nimiž se setkávají obchodníci zabývající se elektronickým maloobchodem:

http://www.youtube.com/watch?v=g22ydMKWLxU

Kontaktní osoby:

Stefaan De Rynck (+32 22963421)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Audrey Augier (+32 22971607)


Side Bar