Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

Jauns ES atbalsts Mozambikai cīņā pret badu un pastāvīgu uztura nepietiekamību

Eiropas Komisija sniedz jaunu atbalstu 67,3 miljonu eiro apmērā, lai palīdzētu Mozambikai tās centienos mazināt badu un pastāvīgo uztura nepietiekamību valstī un paātrinātu virzību uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu. Jaunā programma palīdzēs uzlabot lauksaimniecības un zivsaimniecības produktu ražošanu un uzlabos pārtikas pieejamību neaizsargātajām grupām, īpaši sievietēm un bērniem.

ES Attīstības komisārs Andris Piebalgs teica: “Pārtikas nodrošinājums ir attīstības pamatā. Izsalkušiem cilvēkiem trūkst spara, lai rūpētos par ģimeni, strādātu vai mācītos. Uztura nepietiekamība katastrofāli un neatgriezeniski ietekmē bērnu fizisko un garīgo attīstību, un tas kaitē viņu nākotnes izredzēm. Ar šodien piešķirto finansējumu mēs pierādām, ka esam vienoti ar Mozambikas iedzīvotājiem viņu cīņā pret badu un nabadzību. Ar šāda veida projektiem mēs speram soli tuvāk tam, lai līdz 2015. gadam kopā sasniegtu Tūkstošgades attīstības mērķus un mūsu galīgo mērķi – bada izskaušanu visā pasaulē.”

Ar šo jauno ES finansējumu tiks risināti pārtikas nodrošinājuma pamatjautājumi – pārtikas pieejamība, piekļuve pārtikai un uztura kvalitāte. Tas ietver mazsaimniecību un zvejnieku ražošanas efektivitātes uzlabošanu, piemēram, nodrošinot tādu nepieciešamo materiālu kā sēklu, mēslošanas līdzekļu vai darbarīku labāku pieejamību. Vēl citi pasākumi ir vērsti uz to, lai mazinātu zaudējumus pēc ražas novākšanas, sieviešu vidū veicinātu ideju par piemājas dārzu un vakcinētu cāļus (lai samazinātu satraucoši augstos mirstības rādītājus). Projekts arī uzlabos saikni ar tirgiem vai pircējiem, ieguldot trūkstošajā mazapjoma infrastruktūrā (piemēram, glabātuvēs), lauku ceļos, informācijas sistēmās un tirgu elektrifikācijā, kā arī sniedzot atbalstu lauksaimnieku organizācijām. Visos pasākumos tiks ietverta arī izglītošana uztura jautājumos – izmaiņām cilvēku uzvedībā ir būtiska loma uztura nepietiekamības mazināšanā Mozambikā. Īpašs atbalsts tiks sniegts augu eļļas, cukura un kviešu, kukurūzas un maniokas miltu valsts mēroga bagātināšanas programmā.

Jaunais finansējums ietilpst Eiropas Komisijas tā sauktajā TAM iniciatīvā, kuras mērķis ir veicināt virzību uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu. Tās kopējais finansējums ir viens miljards eiro. Galvenā uzmanība tiek veltīta tiem TAM, kuru sasniegšana līdz 2015. gadam ir apdraudēta un kuriem ir nepieciešami papildu pasākumi: bada mazināšana, mātes un bērna mirstības mazināšana un ūdens un sanitārijas pieejamības uzlabošana. Mozambika ir lielākā atbalsta saņēmēja TAM iniciatīvas ietvaros. Programmas īstenošanu valstī vada Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds (IFAD), ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) un Pasaules Pārtikas programma (WFP) Mozambikas valdības vārdā. Mozambikas Lauksaimniecības ministrijas Pārtikas nodrošinājuma sekretariāts (SETSAN) cieši uzraudzīs programmu un regulāri sniegs ziņojumus par tās veikumu.

Papildu informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar