Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 29 november 2012

Europas miljöhuvudstad 2013 – Nantes, Frankrike

Nantes, Frankrikes sjätte största stad, tar i dag över titeln som Europas miljöhuvudstad från Vitoria-Gasteiz i Spanien vid en ceremoni i Bryssel. Nantes vann titeln efter en tuff tävling.

Miljökommissionär Janez Potočnik gratulerar Nantes till titeln Europas miljöhuvudstad 2013:

– Det är en titel som innebär ett stort ansvar. Priset lyfter fram bästa miljöpraxis, bland annat för hur man lokalt bidrar till hållbara transporter, hållbar markanvändning, gröna stadsområden, vattenhushållning och det internationella klimatarbetet.

Nantes har många gröna meriter som hjälpt staden att vinna titeln:

  • Alla invånare har högst 300 meter till ett grönområde.

  • Det finns 57 m² gröna ytor per person.

  • Staden har 100 00 träd.

  • 15 procent av invånarna åker kollektivt varje dag.

  • Nantes har en långtgående klimatplan för att minska koldioxidutsläppen med 30 procent per invånare till 2020 jämfört med 2003.

  • 60 procent av landområdena är antingen jordbruksområden eller grönområden.

  • Staden har fyra Natura 2 000-områden och 33 naturområden med särskilt växt- eller djurliv eller av annat ekologiskt intresse.

Nantes står också bakom vandringsutställningen Aéroflorale II, som kan ses i olika europeiska städer under 2013. En del av utställningen är föreställningen ”Växtexpeditionen” som med biologiska experiment och upptäckter ska visa upp Nantes bidrag till bästa miljöpraxis och lyfta fram utmärkelsen Europas miljöhuvudstad. Utställningen kommer till Bryssel i maj 2013.

Nantes har också ett fullspäckat program med evenemang för att sprida sina erfarenheter och fira titeln som miljöhuvudstad. Några exempel är det femte världsforumet om mänskliga rättigheter på temat ”Hållbar utveckling/mänskliga rättigheter: en gemensam kamp?” (maj 2013), den tionde Ecocity-konferensen (september 2013) och det tredje internationella mötet med de mexikanska städer som deltar i projektet Ecocity Builders.

Bakgrund

Utmärkelsen Europas miljöhuvudstad tilldelas städer som är föregångare på miljöområdet. En expertpanel bedömer städerna utifrån 12 kriterier, och sedan utvärderar en jury deras engagemang för att uppnå ytterligare miljöförbättringar och hållbar utveckling. Man tittar också på deras kommunikationsinsatser och i vilken mån städerna kan fungera som förebild för och främja bästa praxis i andra europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, kan denna miljöprofil höja den vinnande stadens anseende och göra den attraktivare att besöka, arbeta i eller bo i.

Fem städer har fått utmärkelsen Europas miljöhuvudstad sedan starten 2010. Stockholm var först ut, följt av Hamburg 2011 och spanska Vitoria-Gasteiz 2012. Nantes lämnar över titeln till Köpenhamn 2014.

Nantes ligger drygt fem mil från Frankrikes Atlantkust, där floderna Loire, Erdre och Sèvre flyter samman. Med sina 600 000 invånare och en yta på 534,9 km² är det Frankrikes sjätte största stad.

Läs mer:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar