Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 29. novembra 2012

Životné prostredie: V roku 2013 je Európskym zeleným hlavným mestom francúzske mesto Nantes

Nantes, šieste najväčšie mesto vo Francúzsku, prevezme na dnešnom slávnostnom podujatí v Bruseli od španielskeho mesta Vitoria-Gasteiz titul Európske zelené hlavné mesto. Titul na rok 2013 získalo po intenzívnej celoeurópskej súťaži v roku 2010.

Komisár Potočnik uviedol: „Gratulujem Nantes k titulu európskeho zeleného hlavného mesta, ktorý so sebou prináša veľkú zodpovednosť. Ocenenie sa udeľuje za najlepšie environmentálne postupy, okrem iného aj za úspešné miestne opatrenia v oblasti udržateľnej dopravy, využívania pôdy, mestskej zelene, spotreby vody a ochrany klímy.“

Nantes uspelo vďaka svojim mnohým „zeleným“ atribútom: Napríklad:

  • žiaden obyvateľ Nantes nebýva ďalej ako 300 m od zelenej plochy,

  • na osobu pripadá 57 m² zelene,

  • v meste je 100 000 stromov,

  • 15 % obyvateľov denne používa verejnú dopravu,

  • mesto má ambiciózny plán na ochranu klímy, ktorý má do roku 2020 priniesť pokles emisií CO2 na hlavu o 30 % v porovnaní s rokom 2003,

  • 60% územia Nantes je poľnohospodárskou alebo zelenou plochou,

  • V meste sa nachádzajú štyri lokality Natura 2000 a 33 prírodných oblastí, ktoré sú zaujímavé svojou flórou či faunou alebo z ekologického hľadiska.

Nantes okrem toho zorganizovalo putovnú výstavu s názvom Aéroflorale II. Súčasťou výstavy, ktorú bude v roku 2013 možné zhliadnuť vo viacerých európskych mestách, je aj show „rastlinná expedícia“, ktorá predstaví najlepšie environmentálne postupy v Nantes a pomocou biologických pokusov a objavov zvýši informovanosť o ocenení Európske zelené hlavné mesto. V máji 2013 privítajú Aéroflorale v Bruseli.

Nantes okrem toho pripravilo bohatý program podujatí, na ktorých sa s ostatnými krajinami podelí o svoje skúsenosti a oslávi úspechy, ktoré dosiahlo. K uvedeným podujatiam patrí aj 5. svetové fórum o ľudských právach s názvom „Sustainable Development/Human Rights: a common struggle? (Udržateľný rozvoj/ľudské práva: náš spoločný zápas?, máj 2013); 10. konferencia Ecocity (september 2013) a tretie svetové stretnutie signatárskych miest paktu z Mexika v rámci hnutia Ecocity.

Súvislosti

Ocenenie Európske hlavné zelené mesto sa udeľuje mestám, ktoré idú príkladom z hľadiska ekologického života. Panel expertov hodnotí mestá na základe 12 environmentálnych ukazovateľov, ktoré porota posudzuje na základe výsledkov dosiahnutých pri plnení priebežných a ambicióznych cieľov na ďalšie zlepšovanie životného prostredia a udržateľného rozvoja, na základe opatrení v oblasti komunikácie, ako aj na základe ich schopnosti slúžiť ako príklad ostatným európskym mestám a propagovať najlepšie postupy. Takéto zviditeľnenie víťazného mesta bude inšpiráciou pre ďalšie mestá a zaslúži sa o to, že si viac ľudí zvolí toto mesto za dovolenkový cieľ alebo sem príde pracovať a žiť.

Súťaž o Európske hlavné zelené mesto vznikla v roku 2010. Odvtedy titul získalo päť miest: Prvým mestom, ktoré získalo titul, bol Štokhom a po ňom nasledoval v roku 2011 Hamburg a v roku 2012 španielske mesto Vitoria-Gasteiz. Na rok 2014 poputuje ocenenie z Nantes do Kodane.

Nantes leží na sútoku riek Loiry, Erdre a Sèvre, 55 km od atlantického pobrežia Francúzska, a tvorí jadro mestského územia aglomerácie Nantes. Ide o šieste najväčšie francúzske mesto so 600 000 obyvateľmi a rozlohou 534,9 km².

Ďalšie informácie:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktné osoby:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar