Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 november 2012

Milieu: Groene hoofdstad van Europa 2013 - Nantes, Frankrijk

Tijdens een ceremonie die vandaag plaatsvindt in Brussel neemt Nantes, de zesde grootste stad van Frankrijk, de titel van Groene hoofdstad van Europa over van Vitoria-Gasteiz in Spanje. Nantes won de titel van Groene hoofdstad van Europa 2013 na een spannende Europese wedstrijd die in 2010 plaatsvond.

Commissaris Potočnik zei hierover: "Ik feliciteer Nantes met zijn titel van Groene hoofdstad van Europa van 2013, een titel die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Deze prijs wordt uitgereikt als waardering voor beste praktijken op milieugebied, onder meer voor de plaatselijke maatregelen met betrekking tot duurzaam vervoer, grondgebruik, stadsgroen en waterverbruik en ter bestrijding van de wereldwijde klimaatverandering."

Nantes kan vele "groene" referenties overleggen die de stad hebben geholpen om de prijs in de wacht te slepen. Bijvoorbeeld:

  • In Nantes woont iedereen op 300 meter van een groene zone

  • De stad beschikt voor iedere inwoner over 57m2 groene ruimte

  • De stad is 100 000 bomen rijk

  • 15 % van de inwoners maakt dagelijks gebruik van het openbaar vervoer

  • Nantes heeft een ambitieus klimaatactieplan opgezet om de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking uiterlijk 2020 in vergelijking met 2003 met 30 % te verminderen

  • 60 % van de landoppervlakte in Nantes is hetzij landbouwgrond, hetzij groene zone

  • De stad heeft vier Natura 2000-gebieden en 33 natuurgebieden van ecologisch belang of met belangrijke flora of fauna.

Nantes heeft ook een rondreizende tentoonstelling bedacht, de Aéroflorale II. Met deze installatie, waarmee in de loop van 2013 Europese steden worden aangedaan, wordt een show opgevoerd met als titel "Expédition végétale" ("plantenexpeditie"). Door middel van biologische experimenten en ontdekkingen wordt hiermee de bijdrage van Nantes aan de beste praktijken op milieugebied geïllustreerd en wordt het publiek vertrouwd gemaakt met de titel van Groene hoofdstad van Europa. In mei 2013 komt de Aéroflorale aan in Brussel.

Nantes heeft ook een uitgebreide reeks evenementen opgezet om de ervaringen van de stad met de wereld te delen en om haar verwezenlijkingen te vieren. Vermelden we onder meer het vijfde wereldwijde mensenrechtenforum met als titel "Duurzame ontwikkeling/Mensenrechten: een gezamenlijke strijd?" (mei 2013); de 10de ECOCITY top (september 2013); en de bijeenkomst van derdewereldlanden die de overeenkomst van Mexico in het kader van de beweging "Ecocity Builders" hebben ondertekend.

Achtergrond

De prijs Groene hoofdstad van Europa wordt uitgereikt aan een stad die een voortrekkersrol vervult op het gebied van milieuvriendelijk stadsleven. Op basis van 12 milieu-indicatoren evalueert een panel van deskundigen de steden. Vervolgens beoordeelt een jury de mate waarin de steden zich inzetten ten aanzien van nog niet verwezenlijkte ambitieuze doelstellingen met betrekking tot een verdere verbetering van het milieu en duurzame ontwikkeling, de acties die de steden op het gebied van communicatie opzetten alsook de mate waarin ze als rolmodel kunnen fungeren en beste praktijken in andere Europese steden kunnen bevorderen. Het versterkte imago van de winnende stad zal niet alleen een inspiratiebron zijn voor andere steden; het zal de winnaar tevens een nog grotere reputatie bezorgen en de stad aantrekkelijker maken voor mensen die ze willen bezoeken of die er willen werken of wonen.

Sedert de instelling van de wedstrijd in 2010 werd de prijs van Groene hoofdstad van Europa aan vijf steden uitgereikt. Stockholm won als eerste de titel; in 2011 sleepte Hamburg hem in de wacht en in 2012 was het de beurt aan Vitoria-Gasteiz. Nantes zal de titel in 2014 overdragen aan Kopenhagen.

Nantes ligt op de samenvloeiing van de Loire, de Erdre en de Sèvre, op 55 km van de Franse Atlantische kust en vormt de kern van het stedelijke gebied Groot-Nantes. Nantes is de zesde grootste stad van Frankrijk met een stadsbevolking van ongeveer 600 000 inwoners en een stedelijk gebied van 534,9 km2.

Nadere informatie:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Contact :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar