Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

Vide. 2013. gada Eiropas Zaļā galvaspilsēta — Francijas pilsēta Nante

Ceremonijā, kas šodien norisināsies Briselē, Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu no Spānijas pilsētas Vitorijas-Gasteisas pārņems Nante, Francijas sestā lielākā pilsēta. 2013. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukums Nantei tika piešķirts pēc spraigas Eiropas mēroga konkursa 2010. gadā.

Komisārs J. Potočniks sacīja: Apsveicu Nanti ar to, ka tā ir ieguvusi 2013. gada Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu, kas līdzi nes arī lielu atbildību. Goda nosaukumu piešķir par labāko praksi vides jomā, tostarp tādās jomās kā vietēja mēroga ieguldījums ilgtspējīgā transportā un zemes izmantojumā, pilsētas zaļajās zonās, ūdens patēriņā un cīņā pret globālām klimata pārmaiņām."

Nantei ir daudz "zaļo punktu", kas tai palīdzēja iegūt šo titulu, piemēram:

  • ikviens iedzīvotājs Nantē dzīvo ne tālāk par 300 metriem no zaļās zonas,

  • zaļās zonas platība ir 57 m² uz vienu iedzīvotāju,

  • pilsētā ir 100 000 koku,

  • 15 % iedzīvotāju ikdienā izmanto sabiedrisko transportu,

  • Nante ir izstrādājusi vērienīgu klimata rīcības plānu par to, kā salīdzinājumā ar 2003. gadu līdz 2020. gadam samazināt CO2 emisijas par 30 % uz vienu iedzīvotāju,

  • 60 % zemes platību Nantē ir lauksaimniecības zemes vai zaļās zonas,

  • pilsētai ir četras Natura 2000 teritorijas un 33 dabas zonas, kas ir nozīmīgas no floras, faunas vai ekoloģiskā viedokļa.

Nante ir arī izveidojusi ceļojošu izstādi ar nosaukumu "Aéroflorale II". Šajā izstādē, kas 2013. gadā apceļos Eiropas pilsētas, aplūkojama tā sauktā "Augu ekspedīcija”, kas apmeklētājus iepazīstinās ar Nantes ieguldījumu labākajā praksē vides jomā un veicinās informētību par Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu, izmantojot bioloģiskus izmēģinājumus un atklājumus. Briselē "Aéroflorale" viesosies 2013. gada maijā.

Nante ir arī sagatavojusi plašu pasākumu programmu, lai dalītos savā pieredzē ar pasauli un atzīmētu pilsētas sasniegumus. Pasākumu programmā ietilpst Piektais Pasaules forums par cilvēktiesībām ar nosaukumu "Ilgtspējīga attīstība/Cilvēktiesības: kopīga cīņa?" ("Sustainable Development/Human Rights: a common struggle?", 2013. gada maijs), Desmitā "Ecocity" konference (2013. gada septembris), un trešā pasaules valstu sanāksme, kurā piedalās Meksikas paktu parakstījušās pilsētas "Ecocity builders" kustības ietvaros.

Vispārīga informācija

Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu piešķir pilsētai, kura ir videi draudzīgas pilsētas dzīves avangardā. Ekspertu grupa novērtē kandidātpilsētas pēc 12 vides rādītājiem, un tad žūrija novērtē pilsētu apņemšanos sasniegt šobrīd īstenotus un tālejošus mērķus, kas saistīti ar turpmākiem vides uzlabojumiem un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, komunikācijas pasākumus un to, cik lielā mērā pilsētas var būt paraugs un veicināt labāko praksi citās Eiropas pilsētās. Piešķirtais nosaukums ne vien iedvesmos citas pilsētas, bet arī palielinās godalgotās pilsētas atpazīstamību un pievilcīgumu tūristu, potenciālo darbinieku un iedzīvotāju acīs.

Kopš Eiropas Zaļās galvaspilsētas goda nosaukuma iedibināšanas 2010. gadā ar šo nosaukumu var lepoties piecas pilsētas. Pirmā goda nosaukuma ieguvēja ir Stokholma, kurai sekoja Hamburga 2011. gadā un Vitorija-Gasteisa (Spānija) 2012. gadā; Nante šo goda nosaukumu 2014. gadā nodos Kopenhāgenai.

Nante ir izvietojusies trīs upju — Luāras, Erdras un Sevras — satecē, 55 km attālumā no Francijas Atlantijas okeāna piekrastes; tā ir visas Nantes aglomerācijas centrs. Nante ir Francijas sestā lielākā pilsēta, kurā dzīvo apmēram 600 000 iedzīvotāju un kuras platība ir 534,9 km².

Papildu informācija

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar