Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. lapkričio 29 , Briuselis

Aplinka. 2013 m. Europos žalioji sostinė – Prancūzijos miestas Nantas

Šiandien Briuselyje vykstančiose iškilmėse Ispanijos miestas Vitorija-Gasteisas Europos žaliosios sostinės apdovanojimą perduos šeštam pagal dydį Prancūzijos miestui Nantui. 2013 m. Europos žaliosios sostinės titulas Nantui paskirtas po intensyvaus 2010 m. vykusio konkurso, kuriame dalyvavo visos Europos miestai.

Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Sveikinu Nantą, gavusį 2013 m. Europos žaliosios sostinės apdovanojimą, kuris reiškia ne tik pripažinimą, bet ir didelį įpareigojimą. Šis titulas skiriamas už taikomą gerąją aplinkosaugos praktiką, įskaitant pastangas užtikrinti tausų transportą, žemės naudojimą ir vandens vartojimą, kurti žaliąsias miesto zonas ir kovoti su klimato kaita pasaulyje.“

Pelnyti šį apdovanojimą Nantui padėjo daugybė šio miesto aplinkosaugos faktų. Pavyzdžiui,

  • visi Nanto gyventojai gyvena ne didesniu nei 300 metrų atstumu iki žaliosios erdvės;

  • vienam gyventojui tenka 57 m² žaliosios erdvės;

  • Mieste auga 100 000 medžių;

  • viešuoju transportu kasdien naudojasi 15 % gyventojų;

  • Nantas parengė plataus užmojo klimato srities veiksmų planą, kuriuo siekiama vienam gyventojui tenkantį išmetamo CO2 kiekį iki 2020 m. sumažinti 30 % palyginti su 2003 m.;

  • 60 % Nanto žemės ploto sudaro žemės ūkio paskirties žemė arba žalioji zona;

  • mieste yra keturios „Natura 2000“ teritorijos ir 33 augmenijos, gyvūnijos ar ekologiniu atžvilgiu svarbios gamtinės zonos.

Be to, Nantas surengė parodą „Aéroflorale II“, kuri 2013 m. bus rodoma įvairiuose Europos miestuose. Šioje parodoje vyks pristatymas „Augalų pažinimo ekspedicija“, per kurį, pristatant biologinius eksperimentus ir atradimus, bus atskleidžiama, kaip Nantas tobulina gerąją aplinkosaugos patirtį, ir informuojama apie Europos žaliosios sostinės apdovanojimą. 2013 m. gegužės mėn. paroda „Aéroflorale“ bus rodoma Briuselyje.

Be to, siekiant įgyta patirtimi pasidalyti su kitomis šalimis ir pasidžiaugti miesto laimėjimais, buvo sudarytas išsamus Nante vyksiančių renginių kalendorius. Į kalendorių įtrauktas 5-asis pasaulinis forumas žmogaus teisių klausimais „Tvarus vystymasis ir žmogaus teisės. Bendra kova?“ (vyksiantis 2013 m. gegužės mėn.), 10-oji ekomiestų konferencija (vyksianti 2013 m. rugsėjo mėn.) ir trečiasis visuotinis Meksiko miesto paktą pasirašiusių miestų, dalyvaujančių ekomiestų kūrėjų organizacijos veikloje, susitikimas.

Pagrindiniai faktai

Europos žaliosios sostinės apdovanojimas skiriamas aplinkosaugos srityje pirmaujančiam miestui. Ekspertų grupė miestus vertina pagal 12 aplinkosaugos rodiklių, o vertinimo komisija – pagal jų įsipareigojimą nuolat siekti plataus užmojo aplinkos būklės gerinimo ir tvaraus vystymosi tikslų, jų ryšių plėtojimo veiklą ir tai, kokiu pavyzdžiu jie gali būti kitiems Europos miestams, skleisdami gerąją patirtį. Dėl šio titulo miestas ne tik galės būti pavyzdžiu, bet ir pagerinti savo vardą, jis taps patrauklesnis lankytojams, dirbantiesiems ir jame besimokantiems.

Nuo 2010 m., kai pradėtas teikti Europos žaliosios sostinės apdovanojimas, šį titulą jau yra gavę penki miestai. Pirmasis titulą pelnė Stokholmas, 2011 m. jis atiteko Hamburgui, o 2012 m. – Ispanijos miestui Vitorija-Gasteisui. 2014 m. Nantas šį titulą perduos Kopenhagai.

Nantas įsikūręs Luaros, Erdro ir Sevro upių santakoje, 55 km nuo Prancūzijos Atlanto vandenyno pakrantės ir yra centrinė Nanto aglomeracijos dalis. Tai šeštas pagal dydį Prancūzijos miestas, užimantis 534,9 km² plotą, kuriame gyvena apie 600 000 gyventojų.

Daugiau informacijos

www.europeangreencapital.eu / „Twitter“: @EU_GreenCapital

Asmenys ryšiams

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar