Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. november 2012

Keskkond: Euroopa roheline pealinn 2013 on Nantes Prantsusmaal

Tänasel tseremoonial Brüsselis võttis Euroopa rohelise pealinna tiitli Hispaania linnalt Vitoria-Gasteizi üle Prantsusmaa suuruselt kuues linn Nantes. Nantes nimetati Euroopa roheliseks pealinnaks 2013 pärast tihedat üle-Euroopalist konkurentsi 2010. aastal.

Volinik Potočnik ütles: Õnnitlen Nantest Euroopa rohelise pealinna 2013 tiitli puhul – see on auhind, mis toob kaasa suure vastutuse. Auhinnaga tunnustatakse parimaid keskkonnatavasid, sealhulgas kohapealset tegevust seoses säästva transpordi ja maakasutusega, linna rohealasid, veetarbimist ning ülemaailmse kliimamuutuse vastu võitlemist.

Nantesel on palju keskkonnaalaseid saavutusi, mis aitasid kaasa auhinna võitmisele. Näiteks:

  • kõik Nantese elanikud elavad rohealast kuni 300 meetri kaugusel;

  • elaniku kohta on 57 m² haljasala;

  • linnas kasvab 100 000 puud;

  • 15 % elanikest kasutab ühistransporti;

  • Nantesel on ambitsioonikas kliimaalane tegevuskava, millega püütakse 2020. aastaks vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid 30 % elaniku kohta võrreldes 2003. aastaga;

  • 60 % Nantese pindalast on kas põllumajandusmaa või roheala;

  • linnal on neli Natura 2000 ala ja 33 taimestiku, loomastiku või ökoloogilise väärtuse seisukohast olulist looduslikku ala.

Nantes on ka koostanud rändnäituse nimega Aéroflorale II, mis läbib Euroopa linnu 2013. aasta jooksul. Selle üheks osaks on avastusretk taimede maailma, mis näitab Nantese panust parimatesse keskkonnatavadesse ning tõstab teadlikkust Euroopa rohelise pealinna auhinnast läbi bioloogiliste katsete ja avastuste. Brüsselisse jõuab Aéroflorale mais 2013.

Lisaks on Nantes oma sündmuste kalendri tihedalt üritustega täis pikkinud, et jagada oma kogemusi ümbritseva maailmaga ning tähistada linna saavutusi. Kalendrist leiab näiteks 2013. aasta mais toimuva 5. ülemaailmse foorumi inimõiguste kohta pealkirjaga Sustainable Development/Human Rights: a common struggle?; Septembris toimub 10. Ecocity konverents ja kavas on ka kolmas rahvusvaheline Méxicos allkirjastatud linnade kokkuleppe (Mexico City Pact) osapoolte kohtumine mittetulundusühenduse Ecocity Builders'i raames.

Taust

Euroopa rohelise pealinna auhind antakse linnale, mis on keskkonnasõbraliku linnaelu poolest esirinnas. Eksperdikomisjon hindab linnasid 12 keskkonnanäitaja alusel. Seejärel hindab žürii seda, kuivõrd linn on pühendunud keskkonna parandamise ja säästva arengu eesmärkide saavutamisele. Lisaks hinnatakse teabevahetusmeetmeid ja vaadatakse, mil määral võiksid need linnad olla eeskujuks ja kasulike kogemuste jagajaks teistele Euroopa linnadele. Lisaks teiste linnade inspireerimisele aitab auhind tõsta tiitli võitnud linna mainet ja atraktiivsust külastus-, töö- ja elukohana.

Alates selle loomisest 2010. aastal on Euroopa rohelise pealinna auhinda antud neljale linnale. Esimesena võitis selle tiitli Stockholm, 2011. aastal Hamburg ja 2012. aastal Hispaania linn Vitoria-Gasteiz; Nantes annab 2014. aastal tiitli üle Kopenhaagenile.

Nantes asub Prantsusmaal, 55 km kaugusel Atlandi ookeanist, Loire'i, Erdre'i ja Sèvre'i jõgede ühinemiskohal ning on ümbritsetud äärelinnadega. See on Prantsusmaa suuruselt kuues linn, kus elab ligi 600 000 elanikku ning mille pindalaks on 534,9 km².

Lisateave:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktisikud :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar