Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. listopadu 2012

Životní prostředí: francouzské město Nantes vyhlášeno Evropským zeleným městem roku 2013

Při slavnostním ceremoniálu byl dnes v Bruselu vyhlášen titul Evropské zelené město roku 2013; od španělského města Vitoria-Gasteiz jej přebírá šesté největší město ve Francii – Nantes. Toto ocenění bylo francouzskému městu uděleno poté, kdy v roce 2010 uspělo v náročné celoevropské soutěži.

Komisař J. Potočnik uvedl: „Blahopřeji městu Nantes k získání titulu Evropské zelené město roku 2013, titulu, který je spojen s velkou odpovědností. Ocenění se uděluje jako uznání osvědčených postupů zohledňujících životní prostředí; sem patří také iniciativy na místní úrovni, které se zaměřují na udržitelnou dopravu a využívání půdy, zelené plochy ve městech, na spotřebu vody a na boj proti globální změně klimatu.“

Město Nantes má celou řadu „zelených“ zásluh, díky kterým titul získalo. Jsou to například tyto skutečnosti:

  • Zelené plochy mají všichni lidé žijící v Nantes na dosah v maximální vzdálenosti 300 metrů.

  • Nantes má 57 m² zelených ploch na osobu.

  • Ve městě je 100 000 stromů.

  • 15 % obyvatel využívá denně veřejnou dopravu.

  • Město Nantes má ambiciózní ekologický akční plán na snížení emisí CO2 o 30 % na obyvatele do roku 2020 ve srovnání s rokem 2003.

  • 60 % území v Nantes tvoří buď zemědělské nebo zelené plochy.

  • Město má čtyři lokality sítě Natura 2000 a 33 přírodních oblastí botanického, zoologického nebo ekologického zájmu.

Město Nantes také připravilo putovní výstavu nazvanou „Aéroflorale II“, která bude během roku 2013 k vidění v různých evropských městech. Její součástí bude představení „Plant Expedition“, které bude diváky seznamovat s tím, jak Nantes přispívá k ekologickým osvědčeným postupům, a prostřednictvím biologických experimentů a objevů bude zvyšovat povědomí o ocenění „Evropské zelené město“. Zastávka v Bruselu je naplánována na květen 2013.

Město Nantes rovněž sestavilo kalendář s celou řadou akcí, na nichž se chce s ostatními podělit o své zkušenosti a připomenout úspěchy, kterých město dosáhlo. Své místo v kalendáři zaujímá mimo jiné 5. světové fórum o lidských právech nazvané „Udržitelný rozvoj a lidská práva: společný boj?“ (květen 2013), 10. konference Eko-city (září 2013) a třetí světový summit signatářských měst mexického paktu v rámci hnutí „Ecocity Builders“.

Souvislosti

Ocenění Evropské zelené město se uděluje takovému městu, které je průkopníkem ekologického způsobu života ve městech. Odborná porota posuzuje města na základě 12 environmentálních ukazatelů, a poté porota hodnotí jejich aktivní prosazování současných a ambiciózních cílů v oblasti dalšího zlepšování životního prostředí a udržitelného rozvoje, jejich opatření v oblasti komunikace a také to, do jaké míry se mohou stát vzorem a podporovat osvědčené postupy v ostatních evropských městech. Kromě inspirace pro jiná města přispívá tento prestižní titul ke zvýšení dobré pověsti vítězného města a jeho přitažlivosti jako místa k navštívení, práci a životu.

Titul Evropské zelené město se udílí od roku 2010 a dosud jej získalo pět měst. Jako první byl oceněn Stockholm, v roce 2011 následoval Hamburk a v roce 2012 město Vitoria-Gasteiz ve Španělsku. Město Nantes titul v roce 2014 předá Kodani.

Město Nantes se nachází na soutoku řek Loiry, Erdre a Sèvre, 55 km od francouzského atlantického pobřeží a je srdcem aglomerace Nantes. Je šestým největším metropolitním městem Francie: má přibližně 600 000 obyvatel a rozkládá se na ploše 534,9 km².

Další informace:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar