Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 29 ноември 2012 г.

Околна среда: Европейска зелена столица за 2013 г. — Нант, Франция

На състояла се днес в Брюксел церемония град Нант — шестият по големина град във Франция, беше провъзгласен за „Европейска зелена столица“ за 2013 г. и пое щафетата от испанския град Витория-Гастеис. Нант бе удостоен с тази титла след оспорвана конкуренция на общоевропейско ниво през 2010 г.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Поздравявам град Нант по случай провъзгласяването му за „Европейска зелена столица“ за 2013 г. — титла, която върви ръка за ръка с голяма отговорност. Тя е признание за прилагането на най-добри практики в областта на околната среда, в това число усилията на местно ниво за борба срещу глобалното изменение на климата, разработването на устойчив транспорт и земеползване, вниманието, което се отделя на зелените градски площи, разхода на вода и борбата с глобалното изменение на климата“.

Нант притежава множество „екологични козове“, с които заслужи тазгодишния приз. Например:

  • Всеки жител на Нант живее на разстояние не повече от 300 метра от зелени площи,

  • На всеки жител се падат 57 m² зелени площи,

  • Градът наброява 100 000 дървета,

  • 15 % от жителите използват ежедневно обществения транспорт,

  • Нант разполага с амбициозен план за действие за намаляване на емисиите на CO2 с 30% на глава от населението до 2020 г. в сравнение с 2003 г.

  • 60 % от сухоземните площи в Нант са или селскостопански или зелени площи,

  • В града има четири обекта на Натура 2000 и 33 природни зони, които представляват интерес откъм флора, фауна и екология.

Град Нант е подготвил и пътуваща изложба, наречена Aéroflorale II. Тя ще обиколи европейските градове през 2013 г. и ще представи шоу, наречено „пътешествие на растенията“, което ще онагледи приноса на Нант в най-добрите практики в областта на околната среда и ще повиши осведомеността сред посетителите за наградата „Европейска зелена столица“ чрез биологични опити и открития. Aéroflorale ще бъде представена в Брюксел през май 2013 г.

Нант също така е изготвил наситена със събития програма, за да сподели своя опит със света и да популяризира постиженията на града. Сред заплануваните събития са: Петият световен форум за правата на човека, озаглавен „Устойчиво развитие и човешки права: обща борба?“ (май 2013 г.); десетото издание на конференцията Ecocity (септември 2013 г.) и третата среща на световно равнище на градовете — страни по сключения в Мексико пакт в рамките на движението на строителите на екологични градове („Ecocity Builders).

Контекст

Титлата „Европейска зелена столица“ се присъжда на градове, които дават пример за съобразен с околната среда градски начин на живот. Група от експерти оценява градовете по 12 показатели, свързани с околната среда, след което жури оценява усилията, които градовете полагат за постигане на текущи и амбициозни цели за подобряване на околната среда и устойчиво развитие, провежданите от тях дейности за осведомяване на широката общественост и степента, в която могат да служат за пример за подражание и насърчаване на най-добрите практики в други европейски градове. Освен че ще служи за вдъхновение за други градове, градът, спечелил титлата „Европейска зелена столица“, ще се радва на по-голяма популярност и привлекателност като търсено място за туризъм, работа и живот.

От учредяването ѝ през 2010 г. титлата „Европейска зелена столица“. е присъждана до момента на пет града. Стокхолм — 2010 г., Хамбург — 2011 г. и Витория-Гастеис, Испания — 2012 г.; Нант ще предаде щафетата на Копенхаген — победителят за 2014 г.

Град Нант е разположен на делтата на три реки — Лоара, Ердр и Севр, на 55 км от френското атлантическо крайбрежие и е в центъра на голяма градска агломерация. Това е шестият по големина град във Франция, с население от около 600 000 жители и градска зона от 534,9 km².

За повече информация:

www.europeangreencapital.eu / Twitter: @EU_GreenCapital

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar