Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 29. novembra 2012

Prometna infrastruktura: Komisija za financiranje ključnih projektov TEN‑T namenila več kot 1,2 milijarde EUR

Evropska komisija je objavila dva razpisa za zbiranje predlogov v okviru večletnih in letnih programov vseevropskega prometnega omrežja (TEN‑T) za leto 2012 in dala na voljo 1,265 milijarde EUR za financiranje evropskih prometnih infrastrukturnih projektov v vseh državah članicah EU pri vseh vrstah prometa (zračnem, železniškem, cestnem in pomorskem prometu ter prometu po celinskih vodnih poteh) ter na področju logistike in inteligentnih prometnih sistemov.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Komisija je dala na voljo znatna finančna sredstva, da bi ponovno oživila konkurenčnost evropskega gospodarstva, s čimer bi omogočili in podprli rast. Poleg tega z usmeritvijo teh sredstev v infrastrukturo TEN‑T še naprej prispevamo k uresničitvi celotnega omrežja TEN‑T, s čimer bomo vsem evropskim podjetjem in državljanom zagotovili konkretne koristi, ki jih prinaša zmogljivejši, bolj trajnostni in učinkovitejši evropski prometni sistem.“

Večletni program TEN‑T običajno financira najpomembnejše prednostne projekte omrežja TEN‑T. Letošnji razpis za večletne programe s skupnim okvirnim proračunom v višini 1,015 milijarde EUR obsega šest področij:

  1. 30 prednostnih projektov TEN‑T: okvirni proračun v višini 725 milijonov EUR,

  2. evropske sisteme upravljanja železniškega prometa (ERTMS), ki omogočajo interoperabilnost evropskega železniškega omrežja: okvirni proračun v višini 100 milijonov EUR,

  3. rečne informacijske storitve (RIS), ki vključujejo infrastrukturo za upravljanje prometa v omrežju celinskih vodnih poti: okvirni proračun v višini 10 milijonov EUR,

  4. upravljanje zračnega prometa (ATM), s čimer se izvaja enotno evropsko nebo in dosegajo cilji posodobitve ATM: okvirni proračun v višini 50 milijonov EUR,

  5. pomorske avtoceste (MoS), ki zagotavljajo ustrezno alternativo preobremenjenim cestam s preusmeritvijo tovora na pomorske poti: okvirni proračun v višini 80 milijonov EUR,

  6. inteligentne transportne sisteme (ITS), vključno s storitvijo evropskega elektronskega cestninjenja (EETS), ki spodbujajo intermodalnost ter varnejše in zanesljivejše omrežje: okvirni proračun v višini 50 milijonov EUR.

Letni program dopolnjuje večletni program in finančna sredstva usmerja v štiri prednostne projekte s skupnim okvirnim proračunom v višini 250 milijonov EUR:

  1. pospeševanje/olajševanje izvajanja projektov TEN‑T (študij in del za zrele projekte pri vseh vrstah prometa v okviru projektov skupnega interesa): okvirni proračun v višini 150 milijonov EUR,

  2. ukrepe za spodbujanje inovacij in novih tehnologij za prometno infrastrukturo in objekte, ki na splošno prispevajo k dekarbonizaciji ali zmanjšanju zunanjih stroškov: okvirni proračun v višini 40 milijonov EUR,

  3. podporo javno-zasebnim partnerstvom (PPP) in inovativnim finančnim instrumentom: okvirni proračun v višini 25 milijonov EUR,

  4. podporo dolgoročnemu izvajanju omrežja TEN-T, zlasti koridorjev: okvirni proračun v višini 35 milijonov EUR.

Izvajalska agencija TEN‑T vodi tehnično in finančno izvajanje programa TEN‑T pod okriljem Generalnega direktorata za mobilnost in promet. Agencija danes, 29. novembra, v Bruslju organizira informativni dan, s katerim želi potencialnim vlagateljem predlogov omogočiti boljše razumevanje prednostnih področij razpisa, da bi lahko bolje pripravili predloge, in jih seznaniti s postopkom ocenjevanja predlogov. 

Rok za oddajo predlogov je 28. februar 2013.

Več informacij je na voljo na spletni strani http://tentea.ec.europa.eu/, zanje lahko zaprosite tudi po elektronski pošti na naslovu: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar