Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska Komisia

Tlačová správa

Brusel 29. novembra 2012

Dopravná infraštruktúra: Komisia uvoľní viac ako 1,2 miliardy EUR na financovanie kľúčových projektov siete TEN-T

Európska komisia zverejnila dve výzvy na predkladanie návrhov v rámci viacročných a ročných programov Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) pre rok 2012, čím uvoľnila 1,265 miliardy EUR na financovanie projektov v oblasti európskej dopravnej infraštruktúry pre všetky druhy dopravy ako letecká, železničná, cestná, námorná/vnútrozemská vodná, ale aj na financovanie logistiky a inteligentných dopravných systémov a všetkých členských štátov EÚ.

Podpredseda Komisie Siim Kallas, zodpovedný za oblasť dopravy, uviedol: „Uvoľnením tohto značného množstva finančných prostriedkov Komisia sleduje obnovenie konkurencieschopnosti európskej ekonomiky v záujme udržateľnosti a podpory rastu. Nasmerovaním týchto peňazí do infraštruktúry siete TEN-T takisto neustále pomáhame realizácii celej siete TEN-T tým, že prinášame hmatateľné prínosy pre všetky európske podniky a občanov, ktorí budú ťažiť z efektívnejšieho, trvalo udržateľného a účinného európskeho dopravného systému."

Viacročný program siete TEN-T tradične financuje jej najvyššie priority. Tohtoročná viacročná výzva sa zameriava na šesť oblastí s celkovým predbežným rozpočtom 1,015 miliardy EUR:

  1. 30 prioritných projektov siete TEN-T: predbežný rozpočet vo výške 725 miliónov EUR,

  2. európsky systém riadenia železničnej dopravy (ERTMS) umožňujúci interoperabilitu v rámci európskej železničnej siete: predbežný rozpočet vo výške 100 miliónov EUR,

  3. riečne informačné služby (RIS) zahŕňajúce infraštruktúru riadenia dopravy v sieti vnútrozemských vodných ciest: predbežný rozpočet vo výške 10 miliónov EUR,

  4. manažment letovej prevádzky (ATM), ktorý zavádza do praxe Jednotné európske nebo a ciele modernizácie ATM : predbežný rozpočet vo výške 50 miliónov EUR,

  5. námorné diaľnice (MoS) poskytujúce schodné alternatívy k preplneným cestám tým, že presúvajú nákladnú dopravu na morské cesty: predbežný rozpočet vo výške 80 miliónov EUR,

  6. inteligentné dopravné systémy (ITS), ktoré zahŕňajú Európsku službu elektronického výberu mýta (EETS) a podporujú intermodalitu a zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti siete: predbežný rozpočet vo výške 50 miliónov EUR.

Ročný program dopĺňa viacročný program a rozdeľuje finančné prostriedky medzi štyri rôzne priority s celkovým predbežným rozpočtom 250 miliónov EUR:

  1. urýchlenie/uľahčenie realizácie projektov v rámci siete TEN-T (štúdie a práce na podporu dôkladne spracovaných projektov pre všetky druhy dopravy v rámci projektov spoločného záujmu): predbežný rozpočet vo výške 50 miliónov EUR,

  2. opatrenia na podporu inovácií a nových technológií v oblasti dopravnej infraštruktúry a zariadení, ktoré prispievajú k dekarbonizácii alebo zníženiu externých nákladov vo všeobecnosti: predbežný rozpočet vo výške 40 miliónov EUR,

  3. podpora verejno-súkromných partnerstiev (PPP) a inovačných finančných nástrojov: predbežný rozpočet vo výške 25 miliónov EUR,

  4. podpora dlhodobej realizácie siete TEN-T určitých koridorov: predbežný rozpočet vo výške 35 miliónov EUR.

Výkonná agentúra pre transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T EA) riadi technickú a finančnú realizáciu programu siete TEN-T pod patronátom Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu. Výkonná agentúra TEN-T EA usporiada v Bruseli dnes, 29. novembra 2012, informačný deň, aby pomohla potenciálnym žiadateľom lepšie pochopiť priority výzvy, pripraviť svoje návrhy a dozvedieť sa viac o procese hodnotenia.  

Návrhy musia byť predložené do 28. februára 2013.

Ďalšie informácie získate na webovej stránke http://tentea.ec.europa.eu/ alebo na e-mailovej adrese: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar