Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 29 november 2012

Vervoersinfrastructuur: Commissie trekt meer dan 1,2 miljard euro uit voor de financiering van zeer belangrijke TEN-T-projecten

De Europese Commissie heeft twee uitnodigingen tot het indienen van voorstellen doen uitgaan in het kader van de meerjarenprogramma 's en jaarlijkse programma's voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) voor 2012, en trekt daarbij 1,265 miljard euro uit voor de financiering van Europese projecten op het gebied van de vervoersinfrastructuur voor alle vormen van vervoer: lucht‑, spoor‑ en wegvervoer en zee- en binnenvaart, alsmede logistiek en intelligente vervoersystemen, en dat in alle lidstaten van de EU.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer, zei hierover: "De Commissie probeert met het beschikbaar stellen van dit grote bedrag de economie in Europa weer op gang te brengen en concurrerend te maken, en de groei duurzaam te ondersteunen. Door dit geld in de TEN-T-infrastructuur te investeren geven we voortgezette steun voor de totstandbrenging van het hele TEN-T-netwerk, wat alle Europese bedrijven en burgers tastbare voordelen biedt; zij zullen de vruchten plukken van een efficiënter en duurzamer Europees vervoerssysteem.”

Uit het TEN-T‑meerjarenprogramma worden traditioneel de belangrijkste prioriteiten binnen het TEN-T-netwerk gefinancierd. De meerjarige uitnodiging tot het indienen van voorstellen van dit jaar spitst zich toe op zes gebieden waarvoor in totaal 1,015 miljard euro aan indicatieve begrotingsmiddelen zijn uitgetrokken:

  1. de 30 prioritaire TEN-T-projecten: indicatieve begroting 725 miljoen euro;

  2. het Europees verkeersleidingssysteem voor de spoorwegen (ERTMS) waardoor interoperabiliteit op het Europese spoorwegnet mogelijk wordt: indicatieve begroting 100 miljoen euro;

  3. River Information Services (RIS), met onder meer infrastructuur voor verkeersbeheer op de binnenwateren: indicatieve begroting 10 miljoen euro;

  4. doelstellingen op het gebied van het luchtverkeersbeheer, de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim en de modernisering van het luchtverkeersbeheer: indicatieve begroting 50 miljoen euro;

  5. snelwegen op zee die een levensvatbaar alternatief bieden voor overbelaste wegen door vrachtvervoer over de weg te verleggen naar vervoer over zee: indicatieve begroting 80 miljoen euro;

  6. intelligente vervoerssystemen (ITS), met onder meer de Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS), het bevorderen van intermodaal vervoer en het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk: indicatieve begroting 50 miljoen euro;

Het jaarprogramma vormt een aanvulling op het meerjarenprogramma en de financiering wordt daarbij op vier verschillende prioriteiten gericht met een totale indicatieve begroting van 250 miljoen euro:

  1. versnelling/facilitering van de uitvoering van TEN-T-projecten (studies en werkzaamheden voor voldragen projecten voor alle vervoerswijzen, als onderdeel van de projecten van gemeenschappelijk belang): indicatieve begroting 150 miljoen euro;

  2. maatregelen ter bevordering van innovatie en nieuwe technologieën voor vervoersinfrastructuur en voorzieningen die bijdragen tot het koolstofvrij maken van de economie, of die leiden tot vermindering van de externe kosten in het algemeen: indicatieve begroting 40 miljoen euro;

  3. steun aan publiek-private partnerschappen (PPP's) en innovatieve financiële instrumenten: indicatieve begroting 25 miljoen euro;

  4. ondersteuning van de toepassing op lange termijn van TEN-T, met name vervoercorridors: indicatieve begroting 35 miljoen euro;

Het uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T EA) beheert de technische en financiële tenuitvoerlegging van het TEN-T-programma, onder auspiciën van het directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer. Het uitvoerend agentschap zal op 29 november 2012 in Brussel een infodag houden om potentiële indieners te helpen een beter inzicht te krijgen in de prioriteiten van de oproep, in het opstellen van hun voorstel en om uitleg te krijgen over de beoordelingsprocedure.

De uiterste datum voor de indiening van de voorstellen is 28 februari 2013.

Voor meer informatie, zie http://tentea.ec.europa.eu/ of stuur een e-mail naar: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar