Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 29. novembrī

Transporta infrastruktūra: Komisija atvēl 1,2 miljardus eiro TEN-T projektu finansēšanai

Eiropas Komisija ir izsludinājusi divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus saskaņā ar 2012. gada Eiropas transporta tīkla (TEN-T) daudzgadu un ikgadējām programmām, atvēlot  1,265 miljardu finansējumu transporta infrastruktūras projektiem visos transporta veidos (t. i., gaisa, dzelzceļa, autotransporta un jūras/iekšējo ūdensceļu transporta nozarē), kā arī loģistikai un intelektiskajām transporta sistēmām visās ES dalībvalstīs.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais transporta politikas jautājumos Sīms Kallass sacīja: Komisija, atvēlēdama šo ievērojamo finansējuma summu, cenšas atjaunot Eiropas ekonomikas konkurētspēju, lai uzlabotu un atbalstītu izaugsmes noturību. Novirzot šo naudu TEN-T infrastruktūrai, mēs turpinām arī ieguldīt visa TEN-T tīkla īstenošanā un, attiecīgi, nodrošinām reālu labumu visiem Eiropas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kuriem tādējādi būs iespēja baudīt augļus, ko nes efektīvāka, ilgtspējīgāka un darbspējīgāka Eiropas transporta sistēma.”

Ar TEN-T daudzgadu programmu, kā ierasts, finansē vislielākās TEN-T tīkla prioritātes. Šogad šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus daudzgadu programmas ietvaros galvenā uzmanība ir veltīta sešām jomām, kurām pieejamā orientējošā budžeta kopsumma ir 1,015 miljardi eiro:

  1. 30 TEN-T prioritārajiem projektiem: orientējošais budžets — 725 miljoni eiro;

  2. Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmai (ERTMS), kas garantē Eiropas dzelzceļa tīkla savstarpējo izmantojamību: orientējošais budžets — 100 miljoni eiro;

  3. upju informācijas pakalpojumiem (RIS), kuros iesaistīta iekšējo ūdensceļu tīkla satiksmes vadības infrastruktūra: orientējošais budžets — 10 miljoni eiro;

  4. gaisa satiksmes pārvaldībai (ATM), Eiropas vienotās gaisa telpas un ATM modernizācijas mērķu sasniegšanai: orientējošais budžets — 50 miljoni eiro;

  5. jūras maģistrālēm (MoS), ar ko tiek nodrošināta noturīga alternatīva pārslogotajiem autoceļiem, pārvirzot kravu pārvadājumus uz maršrutiem pa jūru: orientējošais budžets — 80 miljoni eiro;

  6. intelektiskajām transporta sistēmām (ITS), tostarp Eiropas ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām (EETS), ar ko tiek veicināti starpmodālie pārvadājumi un uzlabota tīkla drošība un uzticamība: orientējošais budžets — 50 miljoni eiro.

Ikgadējā programma papildina daudzgadu programmu un novirza finansējumu uz konkrētām prioritātēm, kurām paredzētā orientējošā budžeta apjoms ir 250 miljoni eiro:

  1. paātrināt/vienkāršot TEN-T projektu izpildi (vispārējas interese projektu satvarā izpēte un darbi saistībā ar tādiem projektiem visos transporta veidos, kuru izpilde jau strauji pavirzījusies uz priekšu): orientējošais budžets — 150 miljoni eiro;

  2. pasākumi, kuru nolūks ir veicināt inovācijas un jaunu tehnoloģiju ieviešanu transporta infrastruktūrā un iekārtās, ar ko, savukārt, tiek sniegts ieguldījums oglekļa dioksīda emisiju mazināšanā un ārējo izmaksu samazināšanā kopumā: orientējošais budžets — 40 miljoni eiro;

  3. atbalstīt publiskā un privātā sektora partnerības (PPP) un inovatīvus finanšu instrumentus: orientējošais budžets — 25 miljoni eiro;

  4. atbalstīt TEN-T īstenošanu ilgtermiņā, jo īpaši transporta koridoru izveidi: orientējošais budžets — 35 miljoni eiro.

TEN-T izpildaģentūra darbojas Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāta paspārnē un administrē TEN-T programmas tehnisku ieviešanu un ar to saistītās finanses. Šodien, 2012. gada 29. novembrī, Briselē TEN-T izpildaģentūra ir sarīkojusi informācijas dienu, lai palīdzētu potenciālajiem priekšlikumu iesniedzējiem dziļāk izprast šā uzaicinājuma prioritātes, lai tiem palīdzētu sagatavot savus priekšlikumus un tos informētu par priekšlikumu izvērtēšanas procesu. 

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2013. gada 28. februāris.

Ar sīkāku informāciju var iepazīties, uzklikšķinot uz http://tentea.ec.europa.eu/, vai šo informāciju pieprasīt pa e-pastu: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar