Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. lapkričio 29 d.

Transporto infrastruktūra. Komisija skiria daugiau nei 1,2 mlrd. EUR pagrindiniams TEN-T projektams finansuoti

Europos Komisija paskelbė du kvietimus teikti paraiškas pagal 2012 m. Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) daugiametes ir metines programas ir skiria 1,265 mlrd. EUR Europos visų rūšių transporto (oro, geležinkelių, kelių ir jūrų bei vidaus vandens kelių, įskaitant logistikos ir pažangiąsias transporto sistemas) infrastruktūros projektams visose ES valstybėse narėse finansuoti.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Skirdama tokį nemažą finansavimą, Komisija siekia atgaivinti Europos ekonomiką, padidinti jos konkurencingumą, išlaikyti ir paremti augimą. Skirdami šiuos pinigus TEN-T infrastruktūrai, mes toliau prisidedame prie viso TEN-T tinklo formavimo ir drauge suteikiame realios naudos visoms Europos įmonėms ir piliečiams, kurie galės naudotis produktyvesne, tvaresne ir veiksmingesne transporto sistema.“

Pagal TEN-T daugiametę darbo programą tradiciškai finansuojami svarbiausi TEN-T tinklo projektai. Šių metų kvietime dalyvauti daugiametėse programose daugiausiai dėmesio skiriama šešioms sritims ir joms numatytas 1,015 mlrd. EUR orientacinis biudžetas:

  1. 30 TEN-T prioritetinių projektų numatyta skirti 725 mln. EUR.

  2. Europos geležinkelių eismo valdymo sistemai (ERTMS), kuri sudaro sąlygas Europos geležinkelių tinklo sąveikai, numatyta skirti 100 mln. EUR.

  3. Upių informacijos paslaugoms (UIP), apimančioms vidaus vandens kelių tinklo eismo valdymo infrastruktūrą, teikti numatyta 10 mln. EUR.

  4. Oro eismo valdymo priemonei (ATM), kuria įgyvendinami Bendro Europos dangaus ir ATM modernizavimo tikslai, numatyta skirti 50 mln. EUR.

  5. Jūrų greitkeliams (JG), kurie yra perspektyvi alternatyva perpildytiems keliams ir į kuriuos galima nukreipti dalį krovinių, numatyta 80 mln. EUR.

  6. Pažangiosioms transporto sistemoms (ITS), tarp jų ir Europos elektroninės rinkliavos paslaugai (EERP), kuria skatinama naudoti skirtingų rūšių transportą ir didinti tinklo saugumą ir patikimumą, diegti numatyta 50 mln. EUR.

Metinė programa yra daugiametės programos dalis ir pagal ją finansavimas (orientacinis biudžetas – 250 mln. EUR) skiriamas keturiems skirtingiems prioritetams:

  1. TEN-T projektų įgyvendinimui paspartinti ir (arba) palengvinti (visiškai parengtų visų transporto rūšių projektų, sudarančių bendro intereso projektų dalį, tyrimams ir darbams): numatyta 150 mln. EUR.

  2. Transporto infrastruktūros inovacijų ir naujų technologijų skatinimo priemonėms, padedančioms mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro arba išorės išlaidas apskritai, numatyta 40 mln. EUR.

  3. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės projektams ir naujoviškoms finansinėms priemonėms remti numatyta 25 mln. EUR.

  4. TEN-T, visų pirma transporto koridorių, ilgalaikiam įgyvendinimui remti numatyta 35 mln. EUR.

TEN‑T programos techninį ir finansinį įgyvendinimą atsakinga TEN‑T vykdomoji įstaiga, kuriai padeda Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas. Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji įstaiga (TEN-T VĮ) šiandien, 2012 m. lapkričio 29 d., Briuselyje organizuoja informavimo dieną, kad potencialūs paraiškų teikėjai galėtų geriau suprasti kvietime nurodytus prioritetus, parengti pasiūlymus ir daugiau sužinotų apie vertinimo procesą.  

Paraiškų teikimo terminas – 2013 m. vasario 28 d.

Daugiau informacijos rasite http://tentea.ec.europa.eu/ arba elektroniniu adresu TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Asmenys ryšiams :

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, +32 2 295 74 61


Side Bar