Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 29. november 2012

Transporditaristu: komisjon eraldab peamiste TEN-T projektide rahastamiseks 1,2 miljardit eurot

Euroopa Komisjon avaldas üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) 2012. aasta mitmeaastaste ja iga-aastaste programmide raames kaks konkursikutset ning eraldas 1,265 miljardit eurot Euroopa transporditaristu kõigi transpordiliikide – lennu-, raudtee-, maantee-, mere- ja siseveeteede transport – projektide, samuti logistika ja arukate transpordisüsteemide valdkonna rahastamiseks kõigis liikmesriikides.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas märkis: „Sellise märkimisväärse summa annab komisjon selleks, et taastada Euroopa majanduse konkurentsivõime ja toetada majanduskasvu. Seda raha TEN-T taristusse suunates aitame jätkuvalt kaasa kogu TEN-T võrgu väljaarendamisele, tuues käegakatsutavat kasu kõigile Euroopa ettevõtetele ja kodanikele, kes saavad maitsta tõhusama, säästvama ja tegusama Euroopa transpordisüsteemi vilju.”

TEN-T mitmeaastase tööprogrammi tavapärane eesmärk on rahastada TEN-T võrgustiku kõige olulisemaid projekte. Mitmeaastase tööprogrammi tänavune projektikonkurss keskendub kuuele valdkonnale soovitusliku kogueelarvega 1,015 miljardit eurot, mis on jaotatud järgmiselt:

  1. 30 prioriteetset TEN-T projekti: soovituslik eelarve 725 miljonit eurot;

  2. Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem (ERTMS), mis parandab Euroopa raudteevõrgu koostalitlusvõimet: soovituslik eelarve 100 miljonit eurot;

  3. jõeteabeteenused (RIS), mis hõlmab liikluskorralduse taristut siseveeteede võrgustikus: soovituslik eelarve 10 miljonit eurot;

  4. lennuliikluse korraldamine, millega ajakohastatakse algatuse „ühtne Euroopa taevas” ja lennuliikluse korraldamise eesmärke: soovituslik eelarve 50 miljonit eurot;

  5. meremagistraalid, millega pakutakse häid alternatiivlahendusi ülekoormatud maanteede asemel, suunates kaubaveo mereteedele: soovituslik eelarve 80 miljonit eurot;

  6. arukad transpordisüsteemid, sh Euroopa elektrooniline maksukogumisteenus, mis aitavad edendada koostalitlusvõimet ning parandada võrgu turvalisust ja usaldusväärsust: soovituslik eelarve 50 miljonit eurot.

Tänavuse aastase programmi raames täiendatakse mitmeaastast programmi ja suunatakse soovituslik kogueelarve 250 miljonit eurot nelja järgmisse prioriteetsesse valdkonda:

  1. TEN-T projektide rakendamise kiirendamine ja hõlbustamine (uuringud ja töö kõikide transpordiliikide valmisprojektide elluviimisel; moodustavad osa ühist huvi pakkuvatest projektidest): soovituslik eelarve 150 miljonit eurot;

  2. meetmed, mis aitavad edendada innovatsiooni ja uut tehnoloogiat transporditaristus või mis aitavad vähendada CO2-heidet või üldisi väliskulusid: soovituslik eelarve 40 miljonit eurot;

  3. avaliku ja erasektori partnerluse toetamine ja innovatiivsed finantsinstrumendid: soovituslik eelarve 25 miljonit eurot;

  4. toetus TEN-T projektide pikaajaliseks rakendamiseks, eelkõige rahvusvaheliste transpordikoridoride lõikudes: soovituslik eelarve 35 miljonit eurot.

TEN-T programmide tehnilist ja rahalist rakendamist juhib Üleeuroopalise Transpordivõrgu Rakendusamet (TEN-T EA), kes tegutseb Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi egiidi all. TEN-T EA korraldab täna, 29. novembril 2012 Brüsselis teabepäeva, et aidata võimalikel taotlejatel paremini aru saada projektikonkursi prioriteetidest, valmistada ette pakkumisi ja saada teavet hindamiskorra kohta.  

Taotluste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2013.

Täpsemat teavet saab veebisaidilt http://tentea.ec.europa.eu/ või e-kirja teel aadressil: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar