Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 29. listopadu 2012

Dopravní infrastruktura: Komise uvolní více než 1,2 miliardy EUR na financování klíčových projektů TEN-T

Evropská komise zveřejnila dvě výzvy k předkládání návrhů v rámci víceletého a ročního programu pro rok 2012 v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T) a uvolnila 1,265 miliardy EUR k financování projektů evropské dopravní infrastruktury. Projekty zahrnují všechny druhy dopravy, tj. leteckou, železniční, silniční, námořní i vnitrozemskou vodní dopravu, dále oblast logistiky a inteligentních dopravních systémů a týkají se všech členských států EU.

„Uvolněním takto významného objemu prostředků se Komise snaží o oživení konkurenceschopnosti evropského hospodářství s cílem zachovat a podpořit růst. Nasměrováním těchto finančních prostředků do infrastruktury TEN-T nadále pomáháme realizaci celé sítě TEN-T, což bude mít hmatatelný přínos pro všechny evropské podniky i občany, neboť budou těžit z efektivnějšího, udržitelnějšího a účinnějšího systému evropské dopravy,“ uvedl místopředseda Evropské komise Siim Kallas, který je odpovědný za dopravu.

Víceletý program TEN-T tradičně financuje projekty sítě TEN-T s nejvyšší prioritou. Letošní víceletá výzva má předběžný rozpočet v celkové výši 1,015 miliardy EUR a zaměřuje se na šest oblastí:

  1. 30 prioritních projektů TEN-T: předběžný rozpočet 725 milionů EUR,

  2. evropské systémy řízení železničního provozu (ERTMS), které umožňují interoperabilitu v rámci evropské železniční sítě: předběžný rozpočet 100 milionů EUR,

  3. říční informační služby (RIS), které zahrnují infrastrukturu řízení provozu v rámci sítě vnitrozemských vodních cest: předběžný rozpočet 10 milionů EUR,

  4. uspořádání letového provozu (ATM), které realizuje jednotné evropské nebe a cíle modernizace ATM: předběžný rozpočet 50 milionů EUR,

  5. mořské dálnice (MoS), které přemístěním nákladní dopravy na námořní trasy poskytují schůdnou alternativu k přetíženým silnicím: předběžný rozpočet 80 milionů EUR,

  6. inteligentní dopravní systémy (ITS), včetně evropské služby elektronického mýtného (EETS), které podporují intermodalitu a vyšší bezpečnost i spolehlivost sítě: předběžný rozpočet 50 milionů EUR.

Víceletý program doplňuje program roční, který směřuje finanční prostředky v celkové předpokládané výši 250 milionů EUR do čtyř prioritních oblastí:

  1. urychlení/usnadnění realizace projektů TEN-T (studie a práce na podporu propracovaných projektů pro všechny druhy dopravy v rámci projektů společného zájmu): předběžný rozpočet 150 milionů EUR,

  2. opatření na podporu inovací a nových technologií pro dopravní infrastrukturu a zařízení, která přispívají ke snižování emisí uhlíku nebo obecnému snížení externích nákladů: předběžný rozpočet 40 milionů EUR,

  3. podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) a inovativních finančních nástrojů: předběžný rozpočet 25 milionů EUR,

  4. podpora dlouhodobé realizace transevropských dopravních sítí, zejména koridorů: předběžný rozpočet 35 milionů EUR.

Výkonná agentura pro TEN-T (TEN-T EA) řídí technické a finanční provádění programu TEN-T pod záštitou Generálního ředitelství pro mobilitu a dopravu. Dne 29. listopadu 2012 bude TEN-T EA pořádat v Bruselu informační den, aby potenciálním uchazečům pomohla lépe porozumět prioritám výzvy, připravit jejich návrhy a aby je seznámila s procesem hodnocení.  

Uzávěrka pro předkládání návrhů je 28. února 2013.

Více informací získáte na webové stránce http://tentea.ec.europa.eu/ nebo e-mailové adrese TENT-AGENCY@ec.europa.eu.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar