Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Механизмът за гражданска защита на ЕС приветства своя 32-и член — бившата югославска република Македония

Брюксел, 13 февруари 2012 г. - Бившата югославска република Македония стана 32-ят член на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, който улеснява европейското сътрудничеството при реагирането на бедствия. Така тази държава се присъединява към общност от европейски нации, които работят заедно за по-добро предотвратяване, подготвеност и реагиране при бедствия. Европейската комисия подпомага механизма чрез своя Център за наблюдение и информация (MIC).

„С радост приветствам най-новия участник в механизма. Броят и сложността на бедствията се увеличават навсякъде. Сегашната сурова зима ни напомня, че Европа не е изключение от тази тенденция. Очевидна е ползата от координирането на нашите усилия за защита на гражданското население и за по-добрата реакция при природни бедствия и бедствия, причинени от човека“, заяви Кристалина Георгиева, европейски комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи.

Като се присъединява към Механизма за гражданска защита на ЕС, една новоприета държава се свързва с общоевропейска мрежа за управление на бедствия и получава достъп до обединени ресурси за справянето с най-различни бедствия. Страните кандидатки могат да се възползват от предимствата на пълноправното членство в механизма дори преди да се присъединят към EС. Хърватия участва от септември 2009 г.

Участващите в механизма държави извличат полза от обмена на знания, най-добри практики и потоци от информация, когато реагират при сериозни извънредни ситуации в Европа и други части на света. При реагирането на бедствия те си помагат взаимно в координация с Комисията и оказват помощ на други държави. През лятото на 2007 г. бившата югославска република Македония вече се възползва от това сътрудничество, като поиска помощ чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, за да се справи с избухналите горски пожари.

Отсега нататък страната има също правото да кандидатства за финансова подкрепа от ЕС за превоз на помощ и да участва в програми на ЕС за подготовка и учения.

Контекст

Европейският механизъм за гражданска защита улеснява сътрудничеството при бедствия между 32 европейски държави (27-те държави-членки на ЕС плюс Хърватия, бившата югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да бъдат предоставени на държавите, засегнати от бедствия по целия свят. Когато бъде задействан, механизмът координира предоставянето на помощ на територията на Европейския съюз и извън него. Европейската комисия управлява механизма посредством Центъра за мониторинг и информация (ЦМИ).

От създаването си през 2001 г. насам механизмът е бил задействан за бедствия в държави-членки (като наводненията на Балканите през 2010 г. и експлозията във военноморска база в Кипър през 2011 г.), но също и по света, както стана след неотдавнашните земетресения в Япония и Турция.

Страните кандидатки за членство в ЕС и механизмът

Страните кандидатки имат право да се присъединят към Механизма за гражданска защита, като подпишат меморандум за разбирателство. Те могат също да се възползват от предприсъединителни програми за регионално сътрудничество (ИПП), предназначени за укрепването на техния капацитет за управление на бедствия и в подкрепа на прехода им към уеднаквяване с дейностите на ЕС в областта на гражданската защита.

За повече информация

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

За контакти:

David Sharrock (+32 2 296 89 09)

Irina Novakova (+32 2 295 75 17)


Side Bar